Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ07737

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) szám alatti ingatlanhoz tartozó terület járda, udvar takarítása, hóeltakarítás, csúszásmentesítés és parkgondozás.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ07737

Ajánlattételi határidő: 2017. április 24 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2017. május 01.-2018. május 01., kölcsönös megelégedettség esetén további egy éves időszak.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
SZTE Átláthatósági nyilatkozat.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Szerződéses időszak: 2017. május 01.-2018. május 01., kölcsönös megelégedettség esetén további egy éves időszak.

A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű - érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

A beszerzés rövid ismertetése:

 

SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) szám alatti ingatlanhoz tartozó terület járda, udvar takarítása, hóeltakarítás, csúszásmentesítés és parkgondozás.

 

A terület a helyszíni bejáráson kerül bemutatásra és itt kerül az elvégzendő feladat részletesen ismertetésre.

 

Parkgondozás ellátandó feladatainak részletes leírása (SZTE ETSZK Szeged, Temesvári krt. 31.)

  • Szeged Temesvári krt. 31. udvari rész közlekedő felületek napi tisztántartása
  • Intézményhez tartozó utcai járdafelület napi tisztántartása
  • A füves, parkosított és a disznövényekkel beültetett területnek a szükséges és folyamatos karbantartása (rendszeres gyomtalanítás, metszés, növényvédelem, a vörös-salakos részeken a salak utántöltése-anyag nélküli munka)

- Sövények nyírása szükség szerint

- Fűnyirás szükség szerint

- Gyepszellőztetés félévente

  • Dísznövények, fák évszaknak megfelelő ápolása, karbantartása.
  • Kerékpártároló takarítása heti rendszerességgel
  • Népkert sor felőli oldalterasz rendszeres takarítása
  • Hóeltakarítás, csúszásmentesítés járdákon, a parkolóban és valamennyi járófelületen az ingatlan határain kívül és belül
  • A nyári bezárás alatt a parkosított, beültetett részeken szükség szerinti locsolás

A közlekedést akadályozó lelógó ágak levágása

A feladat munkanapokon 05 órától 20 óráig végezhető, bezásárok idején a SZTE Védelmi

és Szállítási Irodával egyeztetni kell.

Az anyagok beszerzését Ajánlatkérő végzi. (fűmag, permetezőszer, műtrágya, vörös salak, jégmentesítéshez környezetkímélő anyag biztosítása)

 

  • A felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 1 évig tartó határozott időtartamra kötik meg.

Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik úgy a szerződés automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik.

 

 

A feladatellátás helyszíne SZTE ETSZK Szeged, Temesvári krt. 31. szám alatti ingatlan területén kerül bemutatásra a helyszíni bejárás alkalmával. A bejáráson kerül ismertetésre részletesen az elvégzendő feladat és a szolgáltatással kapcsolatosan elvárt minőségi színvonal.

 

A helyszíni bejárás időpontja: 2017. április 21. péntek 11 óra

 

Az ajánlattétel feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.(6) bekezdésében foglaltak alapján.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a felhívás csatolmányát képező Nyilatkozatot cégszerű aláírásával ellátva.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatot az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

(nettó Ft)

(bruttó Ft)

SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) szám alatti ingatlanhoz tartozó terület járda, udvar takarítása, hóeltakarítás, csúszásmentesítés és parkgondozás átalánydíj összege (Ft/hónap)

 

 

SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) szám alatti ingatlanhoz tartozó terület járda, udvar takarítása, hóeltakarítás, csúszásmentesítés és parkgondozás átalánydíj összege

(Ft/év)

 

 

Ajánlatkérő az éves bruttó szolgáltatási díjakat értékeli.

 

Ajánlatkérő az átalánydíjon felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az átalánydíjnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

Teljesítési határidő: folyamatosan tisztántartott terület, gondozott park a szerződés időszaka alatt.

 

Feladatellátás helye:

SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

(6726 Szeged, Temesvári krt. 31.)


Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

(6726 Szeged, Temesvári krt. 31.)


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő a szolgáltatásról teljesítés igazolást követően havonkénti számlát nyújthat be, melynek az összegét a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, banki átutalással egyenlíti ki.

 

 

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Nacsáné Tímár Györgyi, ingatlanfenntartási ügyintéző SZTE ETSZK Gazdálkodási, Szolgáltatási és Üzemeltetési Iroda, tel: +36 (62) 341-435, +36 (62) 544-000/1435

email: nacsane@etszk.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítottuk.