Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ07723

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék (6726 Szeged, Közép fasor 52.) részére 1 db Edwards E2M18 vákuumszivattyú és a hozzá tartozó EMF20 olajködleválasztó felújítása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ07723

Ajánlattételi határidő: 2017. április 24 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződéskötéstől számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

· Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.(6) bekezdésében foglaltak alapján.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a felhívás csatolmányát képező Nyilatkozatot cégszerű aláírásával ellátva.Letölthető állományok:
SZTE Átláthatósági nyilatkozat.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék (6726 Szeged, Közép fasor 52.) részére 1 db Edwards E2M18 vákuumszivattyú és a hozzá tartozó EMF20 olajködleválasztó felújítása.


Feladatok:

  • szivattyú összes kopó alkatrészének cseréje
  • villanymotor cseréje
  • EMF20 szűrőbetétek cseréje
  • olajcsere


Hiba oka: A fent nevezett vákumszivattyú motorhiba miatt működésképtelen, valamint az olajködleválasztó elhasználódása miatt a szűrőbetétek cserére szorulnak.

 

Az ajánlati árban kérjük feltüntetni az anyagköltséget, munkadíjat, az egyéb szükségesnek tartott költségeket, a vállalt javítási határidőt.

 

Ajánlattevő az ajánlatában a jótállási időt adja meg. (hónap)

A javítás során csak gyári alkatrészek, fogyóanyagok használhatóak fel.

 

A készülék megtekinthető a SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszéken (6726 Szeged, Közép fasor 52.) Kecskeméti Anita tudományos segédmunkatárssal történő előzetes időpont egyeztetéssel. (Tel.: 06-30/5170711) E-mail: kecskemeti.anita@gmail.com

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 24 hónap időszakban legalább 1 db Edwards típusú vákuumszivattyú javításáról.

 

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

Ajánlattevő rendelkezzen 5 éves szakmai tapasztalattal a vákumszivattyúk javításában.

 

Igazolási mód:

  • Egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon Ajánlattevő, hogy rendelkezik 5 éves szakmai tapasztalattal a vákumszivattyúk javításában.

 

 

 

 

Ajánlati ár

(nettó Ft)

Ajánlati ár

(bruttó Ft)

 

1 db Edwards E2M18 vákuumszivattyú javítása

 

 

szivattyú összes kopó alkatrészének cseréje

 

 

villanymotor cseréje

 

 

EMF20 szűrőbetétek cseréje

 

 

 

olajcsere

 

 

 

Munkadíj:

 

 

 

Mindösszesen

 

 

 

 

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat Nettó Ft+Áfa formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott feladatok munkadíjára, üzembe helyezési díjára és a biztosítási költségekre is.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék által igazolt teljesítést követően.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Feladatellátás helye:

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)


Szállítási és Számlaküldési cím:

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kecskeméti Anita, tudományos segédmunkatárs SZTE TTIK Mikrobiológiai Intézet, tel: 06-30/5170711

email: kecskemeti.anita@gmail.com


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítottuk.