Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2015/PSZ05939

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE részére eseti megrendelés alapján autóbuszos személyszállítás végzése Szeged város közigazgatási területén belül, illetve 15 kilométeres körzetében ” .
Ajánlat sorszáma: SZTE/2015/PSZ05939

Ajánlattételi határidő: 2015. december 16 11:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződés aláírását követő 24 hónap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Autóbuszos helyi szerződéstervezet151117.doc

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE részére eseti megrendelés alapján autóbuszos személyszállítás végzése Szeged város közigazgatási területén belül, illetve 15 kilométeres körzetében ” .

 

SZTE részére eseti megrendelés alapján autóbuszos személyszállítás végzése Szeged város közigazgatási területén belül, illetve 15 kilométeres körzetében az alábbi paraméterek szerint (az utasok száma a gépkocsivezetővel együtt értendő:

  • A szerződés keretében igényelt buszok kapacitása legalább:

18 fő utas szállítására alkalmas autóbusz

28 fő utas szállítására alkalmas autóbusz

45 fő utas szállítására alkalmas autóbusz

53 fő utas szállítására alkalmas autóbusz

 

A megadott tervezett éves nettó 0,8 millió Ft-os keretösszeg az Ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző időszak alapján került megállapításra.

A szerződéses időszak 24 hónap alatt a ténylegesen megrendelendő mennyiségek előre nem tervezhetőek, ezért Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a megadott éves keretösszegtől eltérő összegben fog ténylegesen megrendelni a szerződéses időszak alatt.

A beszerzésre vonatkozó feltételeket részletesen a mellékelt szerződéstervezet tartalmazza.

 

 

Alkalmassági feltételek:

 

  • Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy kötelezettséget vállal a felhívásban lévő szerződéstervezet megkötésére és teljesítésére, melynek tartalmát megismerte és fenntartások nélkül elfogadja. A szerződés tervezet a felhívás csatolmányaként megtekinthető.

 

  • Ajánlattevő rendelkezzen a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel.

Igazolási mód: Egyszerű nyilatkozat.

 

  • Ajánlattevő rendelkezzen megfelelő műszaki állapotú legalább 1 db 18 fő utas, és legalább 1 db 28 fő utas, és legalább 1 db 45 fő utas és legalább 1 db 53 fő utas szállítására alkalmas autóbuszokkal. Amennyiben egy időpontban több 45 fő utas és több 53 fő utas szállítására merül fel igény, azt ajánlattevő teljesíteni tudja.

 

Igazolási mód: Ajánlattevő mutassa be a gépjárműparkját az autóbuszok főbb jellemzőinek felsorolásával: típus, üzembe helyezés éve, futott km, komfortfokozat. Nyilatkozzon, hogy amennyiben egyszerre több 45 fő utas és több 53 fő utas szállítására lesz szükség azt teljesíti.

 

  • Ajánlattevő a szerződés teljesítésért felelős vezetője rendelkezzen megfelelő képzettséggel és legalább 5 éves autóbuszos személyszállítás irányításában szerzett gyakorlattal.

 

Igazolási mód: Ajánlattevő mutassa be a szerződés teljesítéséért felelős vezetőjét, mellékelje a legalább középfokú szállításirányítói végzettségéről az oklevél másolatát, mutassa be az autóbuszos személyszállítás irányításában szerzett gyakorlatát

.

  • Ajánlattevő rendelkezzen legalább 3 fő autóbuszvezetői engedéllyel- és legalább 5 éves autóbuszvezetői gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetővel, akik erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek.

 

Igazolási mód: Ajánlattevő mutassa be 3 fő autóbuszvezetőjét, mellékelje buszvezetői engedélyük másolatát, nyilatkozzon 5 éves autóbusz vezetési gyakorlatukról és erkölcsi bizonyítványuk meglétéről.

 

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap során teljesített minimum nettó 2 millió Ft-os autóbuszos személyszállításból származó árbevételről.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi formában kérjük Szeged város közigazgatási területén belül, illetve 15 kilométeres körzetére megadni:

 

 

Ajánlati ár
(nettó Ft)

Súlyozás

Személyszállítási tarifa díj 18 fő utas szállítására alkalmas autóbusszal Ft/km:

 

2

18 fő utas szállítására alkalmas autóbusz kiállási díja Ft/nap

 

7

Személyszállítási tarifa díj 28 fő utas szállítására alkalmas autóbusszal Ft/km:

 

3

28 fő utas szállítására alkalmas autóbusz kiállási díja Ft/nap

 

8

Személyszállítási tarifa díj 45 fő utas szállítására alkalmas autóbusszal Ft/km:

 

4

45 fő utas szállítására alkalmas autóbusz kiállási díja Ft/nap

 

10

Személyszállítási tarifa díj 45 fő utas szállítására alkalmas autóbusszal Ft/km:

 

4

53 fő utas szállítására alkalmas autóbusz kiállási díja Ft/nap

 

10

Gépkocsivezető napidíja az autóbusz 0-4 óra időtartamú igénybevétele esetén Ft/alkalom:

 

3

Gépkocsivezető napidíja az autóbusz 4 órán túli időtartamú igénybevétele esetén Ft/nap:

 

4

 

Az adott szempont szerinti legkedvezőbb értéket elérő ajánlattevő 10 pontot kap, míg a többi az ajánlatához képesti arányosított pontot, mely felszorzásra kerül a súlyszámmal. Az egyes szempontok szerint kapott súlyozott pontértékek összeadását követően a legtöbb pontot kapott ajánlattevő a nyertes.

Fizetési mód: Vállalkozó minden egyes megrendelt autóbuszos személyszállítás teljesítését követően, az adott útra vonatkozó, leigazolt menetlevél szerint 1 db számlát nyújthat be, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül banki átutalással teljesít.

 

Vállalkozó köteles minden útról a menetleveleket pontosan a megtett kilométerek alapján vezetni, feltüntetve az induló és a záró km óra állást, valamint a km díjon felül esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pld.: parkolási díj, gépkocsivezető napidíja). Az egyes utakról készített menetleveleken a megrendelő által megadott indulási helytől az érkezési helyig megtett km távolságot köteles leigazoltatni megrendelő képviselőjével, vagy az általa meghatalmazott személlyel, mely menetlevelek másolatai a számla alapbizonylatát fogják képezni. Vállalkozó a megadott km egységárai alapján a menetlevelek szerinti megrendelő által megadott indulási helytől az érkezési helyig ténylegesen megtett km-t, valamint az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pld.: parkolási díj, gépkocsivezető napidíja, telephelyétől az indulási/ érkezési helyig maximum 2x10 km költségét) számlázhatja le.

Az ajánlatkérő jogosult a Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló autóbuszos személyszállításai esetében a jelen keret-megállapodásos eljárást alkalmazni.

 


 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Sári Lajos, irodavezető-helyettes SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Szállítás, tel: +36 (62) 544-327, +36 (62) 544-000/4327, +36 (62) 545-609, +36 (62) 544-000/5609

email: sari.lajos@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Tiszabusz Plusz Kft.
Nyertes ajánlati ár: 800 000,-Ft+ÁFA