2022. szeptember 25., vasárnap

Változás a Vagyongazdálkodási Iroda Dokumentumtárában

A Vagyongazdálkodási Iroda Dokumentumtárában a Körlevelek, közlemények rovatban a Bérleti szerződések főbb tartalmi elemeit összefoglaló dokumentum V. Egyéb rendelkezések pontja megváltozott.

A Vagyongazdálkodási Iroda Dokumentumtárában a Körlevelek, közlemények rovatban a Bérleti szerződések főbb tartalmi elemeit összefoglaló dokumentum V. Egyéb rendelkezések pontja megváltozott.

A bérleti szerződésekben továbbiakban rögzíteni szükséges külön pontként az alábbiakat:

„A Bérlő hozzájárul ahhoz, amennyiben a bérleti szerződés tárgyát képező vagyonelemre vonatkozóan az Egyetem vagyonkezelői joga megszűnik, úgy a Bérbeadói pozícióban bekövetkező változásokat szerződés-átruházás jogcímén az MNV Zrt., mint tulajdonosi joggyakorló harmadik személyre átruházza.”


A dokumentum ide kattintva tölthető le.