2012/1. számú Főigazgatói körlevél: gazdálkodási irányelvek 2012. I negyedév

Tisztelt Egyetemi Vezető!

 

Az utóbbi napokban több kérdés is érkezett az egyetem vezetéséhez arra nézve, hogy milyen gazdálkodási irányelvek szerint történik az egyetem gazdálkodása 2012. első hónapjaiban.

 

Miután az eddigi információink szerint a 2012-es évben a tényleges – tehát az elvonásokkal csökkentett – kereteknél további 1 milliárd forinttal kevesebb áll majd rendelkezésre, ezért az összes, a zárolások következményeinek kezelésére 2011-ben hozott intézkedést érvényben marad.

 

Ennek alapján:

 

- Mindaddig amíg az új költségvetést a Szenátus el nem fogadja, a 2011. évi tényleges költségvetésének maximum az időarányos része költhető az első negyedévben.

- Mindaddig, amíg az érdekegyeztető tanács új megállapodást nem ír alá a 2011-es szabályok az irányadók a foglalkozatás kapcsán

 

Az előző évek maradványa kapcsán a maradványtartási kötelezettség megszűnt a jogszabály erejénél fogva december 27-i határnappal.

 

Ennek alapján:

 

- Az önállóan gazdálkodó egységek maradvány kereteinek teljes állománya megnyitásra került a TÜSZ-ben, az év utolsó napjaiban.

- Az önállóan gazdálkodó egységek maradványainak terhére, annak rendezésére, témaszámok közötti átcsoportosítására, előzetes kötelezettség vállalás jelzésére 2012. január 20-ig lehet rendelkezést indítani a gazdasági és műszaki főigazgatóság felé.

- A 10 millió Ft feletti kötelezettségvállalásokat 2012-ben a kincstári főfelügyelő is előzetesen véleményezi.


Egyúttal, jelezzük, hogy a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság január hónapban több próbaszámítást végez, mely alapján a szükséges további gazdálkodási illetve konszolidációs intézkedés 2012. február végéig meghozható egyetemi és önállóan gazdálkodó egység szintjén egyaránt.

 

Megértésüket és együttműködésüket kérve, üdvözlettel:

 

 

Prof Dr Szabó Gábor

rektor

 

Dr Majó Zoltán

gazdasági és műszaki főigazgató