2022. november 26., szombat
Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem


Közérthetőségi Szócikk Adatbázis

Jogklinika


A jogklinikai programok a jogi egyetemeken működő olyan kezdeményezések, fakultatív kurzusok, amelyek által a joghallgatók a tantermi órák mellett valódi gyakorlati tapasztalatot is szerezhetnek.

 

Hazánkban a hagyományos jogászképzés a tantermi oktatást jelenti, amely elsősorban a lexikális, tárgyi tudás bővítését szolgálja. A gyakorlati készségek megszerzésére a szemináriumok, jogesetmegoldó feladatok, valamint a szakmai gyakorlat ad lehetőséget.

 

A jogklinikai programok egyetemi szervezés keretei között biztosítanak lehetőséget a joghallgatóknak arra, hogy már a tanulmányaik alatt igazi ügyfelek valós problémáira próbáljanak megoldást találni. A program amerikai eredetű, de hazánkban is számos jogi kar mellett működik. Kezdetben a jogklinikák a kifejezetten rászoruló embereknek nyújtottak ingyenes tanácsadást, de napjainkban is jellemző, hogy a hátrányosabb, kiszolgáltatottabb csoportok részére jelent jogsegély szolgálatot. Az ügyfélfogadás helyszíne alapján két nagy típusát tudjuk megkülönböztetni. Az első, amikor az egyetem falain belül, egy erre kialakított teremben történik az ügyfelekkel a kapcsolattartás, míg a második, amikor egy külső helyszínen, akár az utcán van lehetőség a jogi segítségnyújtásra. Mindkét megoldásnak vannak előnyei és hátrányai is, az első esetben a megfelelő anyagi erőforrások előteremtése, egy állandó iroda fenntartására jelenthet problémát, de a kényelmesebb munkakörnyezet biztosított, míg a második eset költséghatékonyabb, azonban a hallgatók számára idegen környezetben kell a feladatukat ellátni, ami nagyobb kihívást jelenthet (TÓTH, 2018).

 

A jogklinika céljai többfélék. Egyrészt a hallgatók problémamegoldó készségei és a jogászi gondolkodásuk fejlesztése, másrészt a szociális érzékenységük növelése. A programban résztvevő hallgatók egy gyakorló jogász felügyelete mellett találkoznak az ügyfelekkel, ahol egy személyes konzultáció után a hallgatóknak kell megoldást találni a vázolt problémára. Ez a jogesetmegoldás nagyban különbözik a szemináriumi jogesetmegoldó feladatoktól, hiszen ott egy adott jogterületre leszűkítve, általában egy törvény rendelkezéseit ismerve megoldhatók a feladatok, míg a jogklinika ügyfeleinek problémái összetettek, általában több jogszabály párhuzamos ismeretét és alkalmazását igényli a mindenki számára elfogadható eredmény. A hallgatók által kidolgozott megoldási javaslatokat a velük dolgozó gyakorló jogász ellenőrzi, szükség esetén kiegészíti, megváltoztatja, majd egy második személyes konzultáció alkalmával az ügyfélnek bemutatják.

 

Az Áldozatsegítő Szolgálattól eltérően a jogklinikáknak nem áll módjukban sem a pénzügyi segítségnyújtás, sem az áldozati státuszt igazoló okirat kibocsátása, ugyanakkor az ingyenesen elérhető, megbízható jogi segítségnyújtás is nagy terhet vehet le a válláról egy hátrányosabb helyzetben lévő állampolgárnak.

 

FORRÁSOK

TÓTH Fruzsina (2018) A jogklinikai képzés módszertana. http://www.eltereader.hu/media/2017/08/MF4_Toth_READER.pdf, (2018. 04.12.)