2023. március 29., szerda
Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem


Közérthetőségi Szócikk Adatbázis

Diákigazolvány


A diákigazolvány egy oktatási igazolvány, amely a felsőoktatásban a hallgatói, közoktatásban a tanulói jogviszony fennállását tanúsítja. Kiállításuk minden esetben kérelemhez kötött. Fajtáját tekintve megkülönböztethetjük a nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos diákigazolványt.

 

A diákigazolványok nyilvántartását és az azzal kapcsolatos adatkezelési feladatokat, valamint a diákigazolványokkal kapcsolatos ügyintézések kezelését Magyarországon az Oktatási Hivatal látja el.

 

Diákigazolványt az a magyar állampolgársággal rendelkező személy igényelhet, aki valamely közoktatási vagy felsőoktatási intézményben jogviszonnyalrendelkezik vagy olyan külföldi tanuló vagy hallgató, aki együttműködési szerződés vagy egyezmény alapján Magyarországon folytat tanulmányokat.

 

A diákigazolvány azon felül, hogy igazolja a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását, különböző kedvezményekre való jogosultságot is megalapoz. Ilyen kedvezmények lehetnek az utazási, kulturális és kereskedelmi kedvezmények, jogszabályban meghatározott térítésekre, juttatásokra való jogosultságok, valamint a különböző nemzetközi kedvezmények.

 

A diákigazolványokat a tanulói, hallgatói jogviszony fennállta alatt félévente érvényesítő matricával érvényesíteni kell. Természetesen az érvényesítés a matricán felül elektronikus rendszeren keresztül is megtörténik.

 

Fontos megjegyezni, hogy a diákigazolvány közokiratnak minősül, így különböző büntetőjogi rendelkezések kapcsolódhatnak hozzá. Abban az esetben, ha valaki diákigazolványt készít, vagy a diákigazolványán lévő adatokat, tartalmat megváltoztatja, továbbá, ha olyan diákigazolványt használ fel, amely más nevére lett kiállítva vagy eleve nem a diákigazolvány kiállítására jogosult szerv állította ki, közokirat-hamisításbűntettét követi el. A közokirat-hamisítás bűncselekményét a Büntető Törvénykönyv szabályozza és akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető az elkövető.

 

FORRÁSOK

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről


https://www.diakigazolvany.hu/erdeklodom/ugyfelszolgalat/biztonsagi_elemek/diakigazolvany