2023. december 10., vasárnap

A projekt megvalósításának legfőbb célja: a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központjában integrált, korszerű, magas progresszivitási szintű és fenntartható aktív betegellátó rendszer kialakítása és működtetése, mely a drasztikusan emelkedő krónikus és daganatos betegségek vonatkozásában nagy hatásfokú diagnosztikai módszerek, valamint korszerű technológiai infrastrukturális környezetben végzett terápiás beavatkozásokra alkalmas.

Ezen célkitűzés teljesülése érdekében a projekt szakmai tartalma:

(1) járó- és fekvőbeteg ellátási szolgáltatásoknak helyet adó területek épületi rekonstrukciója, felújítása a Kálvária sugárúti telephely területén

(2) gép-berendezés-eszköz fejlesztéseken keresztül 18 szakmaterületi csoportban (aneszteziológia, bőrgyógyászat, gasztro-enterológia, gyermekgyógyászat, kardiológia, képalkotó diagnosztika, mikrobiológiai diagnosztika, nőgyógyászat, nukleáris medicina, onkoterápia, ortopédia, pathológia, pszichiátria, sebészet, szemészet, szülészet, traumatológia, urológia) korszerű szolgáltatások nyújtása, az egészségügyi ellátás színvonalának emelése a műszer- és eszközpark megújításán keresztül

(3) betegmozgatások korszerűsítése, a betegút idők rövidítése érdekében eszközök és felszerelések beszerzése

TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0061 kezdőlap

A TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0061 projekt támogatásával a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjában korszerű betegellátási környezet kialakítása, valamin életesélyt növelő diagnosztikai és műtétes eszközök beszerzése valósul meg

Az idősödő társadalmakra jellemző krónikus beteglétszám folyamatos emelkedése, a diagnosztikai és terápiás technológiák és eszközök, módszertanok fejlődésének felgyorsulása, valamint az információs technológiai lehetőségek kitágulása az SZTE SZAKK fejlesztésének irányait prioritások mentén definiálja. 2015. december 31. napig befejezésre kerülő TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0061 projektje megvalósításával, az SZTE SZAKK fekvő- és járóbeteg-szakellátó rendszerének megújítása valósul meg, ahol a fejlesztés részeként meghatározott beruházási fókuszok

- a technológiai fejlődés indukálta diagnosztikai, műtéti beavatkozások műszerparkjának kialakítását teszik lehetővé a Dél- Alföld legnagyobb aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitással bíró csúcsintézményében

- a korszerű orvos – technológiai erőforrások koncentrálásával a speciális igényű ellátások, szolgáltatások is biztosíthatóvá válnak a betegközpontúság szem előtt tartása mentén

- az ellátási adatok alapján egyértelműen igazolt, a betegek egészségi állapota által indokolt és méltányos egészségügyi szolgáltatások feltételrendszere kerül kialakításra, mely egyben az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételek hiányosságait is kiküszöböli