2024. április 21., vasárnap

Általános információk


Általános felvételi információk!


SZTE Felvétei Pontkalkulátor!




SZTE Nyílt Nap tájékoztató 2022



Tisztelt Jelentkezők!

 

A Szegedi Tudományegyetemen négy kar folytat tanárképzést: a Bartók Béla Művészeti Kar (BBMK), a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK), a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (JGYPK) és a Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK).


Az egyes karokhoz az alábbi tanárképzések tartoznak:

- BBMK: zenetanár és zeneművésztanár;

- BTK: a bölcsészet- és a társadalomtudományi tanárképzések a JGYPK-n folyók kivételével, valamint szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára;

- JGYPK: ének-zene tanár, könyvtárostanár, nemzetiségi nyelv és kultúra tanára (a szerb kivételével), technika- és tervezés-tanár, természettudomány–környezettan szakos tanár, testnevelő tanár, vizuáliskultúra-tanár;

- TTIK: a természettudományi tanárképzések a JGYPK-n folyók kivételével.

Vannak olyan szakpáros képzések, amelyek két karhoz tartoznak. Ezek a felvételi tájékoztatóban a legtöbb esetben az ábécé szerint elöl álló tanárszak szerint illetékes kar alatt találhatók. Néhány esetben azonban a másik kar hirdeti a képzést, ilyenek elsősorban a testnevelő tanár képzéssel párosított szakok, amelyek a JGYPK alatt találhatók.


Kérjük, ha egy tanári párosítást nem találnak meg az egyik kar listáján, akkor a másik illetékes kar alatt is keressék a hirdetést!


Gyakorlati alkalmassági vizsga:


Azon szakokon, ahol gyakorlati alkalmassági vizsgákat is tartanak (pl. rajz és vizuális kultúra tanár, testneveléstanár, ének-zene tanár, dráma- és színházismeret tanár, média-, mozgókép- és kommunikációtanár), a gyakorlati vizsgák várhatóan vagy online módon lesznek megtartva, vagy a jelentkezőknek különféle elektronikus dokumentumokat (pl. videót stb.) kell feltölteniük egy előre meghatározott tárhelyre, s a vizsgabizottságok ez alapján értékelik a jelentkezők alkalmasságát. Az ezekkel a vizsgarészekkel kapcsolatos információkat a felvételi tájékoztatóban megadott linkeken, többnyire a szakot gondozó tanszék weboldalán találják meg.




Mindannyiuknak sikeres felvételi vizsgákat kívánunk!


Szeged, 2022. november 30.

 

Köblös-Rupáner Ágnes

főelőadó

SzTE Tanárképző Központ