2022. augusztus 17., szerda

Alprogramok bemutatása


I. Duális képzések további fejlesztése, Duális Képzési Központ létrehozása AP

 • A közös (intézményi és vállalati) tanterv részeként a duális képzés gyakorlati moduljának összeállítása fejlesztendő szakonként
 • A gyakorlati modulokhoz kapcsolódó tananyagok fejlesztése
 • Fejlesztendő szakonként és félévenként egy-egy gyakorlati képzési program lebonyolítása
 • Duális partnervállalatok körének további bővítése
 • Mesterképzések kompetencia alapú átalakítása

 

II. Kooperatív képzési formák fejlesztése AP

 • A munkaerő-piaci szereplők bevonása, igényeik feltérképezése, az ennek megfelelő kompetenciák azonosítása.
 • A képzéstartalom szisztematikus felülvizsgálata, fejlesztése a támogatandó kompetenciák szempontjából: minden kurzusnál felülvizsgálatra kerül, hogy az adott kurzus hogyan járul hozzá a szervezetek által elvárt ismeretekhez,
 • Kialakításra, fejlesztése kerül a kooperatív gyakorlati kurzusok ismeretanyaga és ezek értékelési módszere
 • azon soft skillek azonosítása, amelyhez külön tananyag kerül kidolgozásra, illetve a már meglévő tréning jellegű kurzusok továbbfejlesztése
 • a kooperatív gyakorlati kurzusokkal kapcsolatos szervezési feladatok megoldása, órarendi illesztése,
 • A potenciális hallgatók informálása a képzések megújulásáról, az átdolgozott felsőoktatási szakképzési szakok népszerűsítése

 

III. Vállalkozói ismeretek AP

 • Általános vállalkozói alapismeretek beépítése az általános egyetemi műveltségbe
 • Specifikus vállalkozói alapismeretek beépítése a kifejlesztésre kerülő duális és kooperatív képzésekbe

 

IV. Szolgáltatásfejlesztés, Gyakorlati oktató AP

 

Gyakorlatorientáltság növelése a felsőoktatásban:

 • Hallgatói gyakorlati készségek értékelése és mérése
 • Hallgatói gyakorlati készségek / kompetenciák munkaerőpiac-orientált fejlesztése
 • Szakmai gyakorlatok összegyetemi adminisztrációja, minőségbiztosítása

 

Szoros együttműködés elősegítése a gazdasági szférával a képzések területén:

 • Dél-alföldi Szakképzési Kerekasztal szervezésében workshopok, szakmai konzultációk, valamint országos hatókörű konferenciák szervezése
 • Meglévő partnereinkkel a kapcsolattartás erősítése, hogy találkozók szervezése bizonyos témák, tematikák mentén

 

A munkaerőpiac tapasztalt, elsősorban SZTE alumnus gyakorló szakembereinek bevonása a képzésekbe:

 • Alumni mentorprogram továbbfejlesztése
 • Alternatív gyakornoki program továbbfejlesztése
 • Szakmai tapasztalattal rendelkező, elkötelezett munkaerőpiaci szakemberek bevonása a felsőoktatásba

 

SZTE alumnus gyakorló szakemberek módszertani felkészítése a képzésekben való részvételre:

 • A duális vállalati partnerek szakemberei esetében támogatható a pedagógiai kompetenciák fejlesztése oktatás módszertani továbbképzések szervezése, az intézményi curriculumhoz való kapcsolódások megismertetése érdekében szervezett workshop és tréning

 

A lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben:

 • Alumni mentorprogram kiterjesztése a passzív féléves hallgatókra is
 • Dél-alföldi Szak- és Felnőttképzési Módszertani Tanácsadó és Szolgáltató Központ közreműködésével, az SZTE lemorzsolódás elleni küzdelmére, a helyi közösségben gyökerező, a helyi gazdaság érdekeire és a munkaerőpiac realitásaira reagáló tréningek, képzések (OKJ-s és felnőttképzések) fejlesztése és lebonyolítása