Universitas Miskolciensis logo__Soproni_Egyetem_v2
*

«||»
alkalmazkodo_mezogazdasag

Alkalmazkodó mezőgazdaság

A talaj-víz-növény rendszer komplex szemléletnek elsajátítása, a talajegészség fontossága.


Tudod, milyen hatása van az éghajlatváltozásnak a mezőgazdaságra? Szeretnéd megtudni, hogyan biztosíthatjuk, hogy a klíma változása mellett is legyen mit ennünk?

A tárgy keretében megtanulod, mi a talajegészség, megismerheted, miért fontos komplex rendszerben szemlélni a talajt, a vizet és a termesztett növényeket. Csapatoddal négyféle talajművelési móddal ismerkedhettek meg közvetlenül, a gazdálkodó szervezetet meglátogatva, az ott folyó munkát megismerve. Tapasztalataitok alapján önálló javaslatot tehettek a legjobbnak tartott művelési módra szakmai zsűri előtt.

 

Oktató: Dr. Hupuczi Júlia (SZTE)

Tervezett kontaktórák száma: 6

Előtanulmányi követelmény: nincs, de a projektfeladat jellegéből adódóan érdemes felsőbb évfolyamon felvenni a tárgyat

 

Feladatok a félév során, a kurzus teljesítése:

 

  • Projektfeladat: egy „jó gyakorlat” javaslattétel a talajkímélő gazdálkodásról három, mezőgazdasági termelést folytató cég képviselőiből álló bizottságnak.

 

A hallgatók egyénileg elsajátítják a projektfeladathoz szükséges elméleti ismereteket.

Ezt követően a csoport projektfeladatának első lépésében a hallgatók azonos kérdésekből álló interjút készítenek különböző termesztéstechnológiát/művelési eljárást folytató gazdaságokkal: egy hagyományos, talajforgatást alkalmazó gazdálkodóval, egy nagyüzemi, öntözött gazdasággal, egy talajkímélő eljárást alkalmazó gazdálkodóval és egy szántóföldi zöldségtermesztést folytató gazdálkodóval. Az interjúk célja az adatgyűjtésen túl az, hogy a hallgatók betekintést nyerhessenek a mezőgazdasági növénytermesztésbe, és azon keresztül annak talajra gyakorolt hatásaiba. A kérdéssor kidolgozásához a hallgatók oktatói segítséget kapnak.

A második lépés az interjúk feldolgozása és az így kapott eredmények összegzése. Majd ezek alapján kell kidolgozniuk javaslatukat egy talajkímélő, nedvességmegőrző és fenntartható gazdálkodáshoz. Az összegzés, következtetések levonása és a "jó gyakorlat" kidolgozása csapatmunka.

Javaslatukat végül három valós cégtől érkező képviselő/gazdálkodó előtt kell prezentálniuk maximum 20 percben.

 

  • Projektbeszámoló: "jó gyakorlat" javaslattétel olyan valós cégképviselőkből álló bizottság számára, melyek technológiai változtatást terveznek földterületük egy részén prezentáció formájában.
  • formátum: ppt vagy prezi
  • terjedelem: nem releváns
  • beszámolóra a csapatok rendelkezésére álló idő: 20 perc