Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
FIZ15-M_N
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Nappali
Gazdatanszék:
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Leírás:
a) Kötelező tárgyak: 50 kredit
Aki az alapozó vagy szakmai törzsanyag tárgyaiból az alapképzésben már teljesített valamennyit, a megfelelő kreditértéket a választható modulok tárgyaiból kell teljesítenie.
b) Differenciált szakmai ismeretek: 34 kredit
ba) Szakirányok:
Alkalmazott fizika,
Informatikus fizika
bb) Szakiránynélküli képzés:
"Az alább felsorolt modulokból legalább kettőt választva min. 30 kredit teljesítése kötelező. Egy modulból min. 15 kreditet kell teljesíteni.
Azoknak, akik valamely kötelező tárgyat már az alapképzésben teljesítettek, a min. 30-as kredithatár az előre teljesített tárgyak kreditértékével magasabb.
Egy modul teljesítéséhez az előre (a BSc-ben) teljesített tárgyak hozzájárulnak. Például, ha valaki egy modulból már teljesített a BSc-ben 4 kreditet, akkor a modulhoz még min. 11 kreditet kell teljesíteni, és még a 4 kreditet is valamilyen kurzusokkal újra teljesíteni kell."

ASZTROFIZIKA
Az általános relativitáselmélet alapjai*
Elméleti asztrofizika 1.
Elméleti asztrofizika 2.
Elméleti asztrofizika 3.
Kozmológia 1.
Kozmológia 2.
Relativisztikus asztrofizika

CSILLAGÁSZAT
Csillagászati műszertechnika
Csillagászati spektroszkópia
Digitális képrögzítés
Égi mechanika
Galaktikus csillagászat 1.
Obszervációs csillagászat 1.
Obszervációs csillagászat 2.

ELEKTRONIKA, SZÁMÍTÓGÉPES FIZIKA
Digitális áramkörök tervezése
Mikrovezérlők alkalmazástechnikája
Virtuális méréstechnika
Programozási ismeretek
Számítógépes szimulációk a fizikában
Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában

HALADÓ MATEMATIKA ÉS MATEMATIKAI FIZIKA
Analízis alkalmazásokkal
Banach algebrák és operátorelmélet
Differenciálegyenletek és numerikus megoldásaik
Differenciálható sokaságok és topológia
Funkcionálanalízis
Közönséges differenciálegyenletek
Lineáris terek és operátorok*
Parciális differenciálegyenletek
Kvantumtérelmélet
Analitikus mechanika*
Az általános relativitáselmélet alapjai*
Szimmetriák a fizikában*
Válogatott fejezetek a matematikai fizikából
Sztochasztikus modellek

KÖRNYEZETFIZIKA
Alternatív energiaforrások
Globális környezeti katasztrófák
Környezeti folyamatok matematikai modellezése
Környezetünk fizikai kémiája
Környezeti áramlások fizikája
Légköri aeroszolok fizikája
Műszaki akusztika és zajcsökkentés
Reaktortechnika

HALADÓ ELMÉLETI FIZIKA
Haladó kvantummechanika alkalmazásokkal
Kvantumtérelmélet
Nemlineáris folyamatok intenzív lézertérben
Analitikus mechanika*
Az általános relativitáselmélet alapjai*
Elektrodinamika*
Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika
Szimmetriák a fizikában*
Válogatott fejezetek a matematikai fizikából
Alkalmazott statisztikus fizika
Kontinuummechanika
Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában
Molekulák kvantumelmélete

LÉZER-ANYAG KÖLCSÖNHATÁS
Bevezetés a lézerplazmák fizikájába
Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika
Lézer-anyag kölcsönhatás elméleti alapjai
Lézerek az orvostudományban
Lézeres anyagmegmunkálás
Alkalmazott spektroszkópia
Nemlineáris folyamatok intenzív lézertérben
Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása

OPTIKA, LÉZERFIZIKA
Alkalmazott optika
Femto- és nemlineáris optika alapjai
Optikai rendszerek tervezése
Lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok
A femtoszekundumos lézerektől az attoszekundumos fizikáig
Sugárzáselmélet és lézerek
Félvezetők optikai tulajdonságai

ORVOSI FIZIKA ÉS BIOFIZIKA
Bioelektronika
Bioenergetika
Biofizikai laboratóriumi gyakorlatok
Lézerek a biofizikában
Lézerek az orvostudományban
Molekuláris biofizika

c) Szabadon választható tárgyak: 6 kredit
d) Diplomamunka : 30 kredit
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2017.03.03. 14:26:31
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-AT Alapozó és törzstárgyak; Teljesítendő: min.48 kredit
kötelező tantárgy FMN525 Kvantummechanika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN525E Kvantummechanika; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN525G Kvantummechanika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy FMN613 Statisztikus fizika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN613E Statisztikus fizika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN613G Statisztikus fizika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy FMN424 Közegek elektrodinamikája; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN424E Közegek elektrodinamikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy IMN529 Modern méréstechnika interdiszciplináris alkalmazásokkal; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme IMN529E Modern méréstechnika interd. alkalmazásokkal; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy FMN726 A szilárdtestfizika elméleti alapjai; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN726E A szilárdtestfizika elméleti alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy FMN815 Mag és részecskefizika 2 .; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN815E Mag és részecskefizika 2 .; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy FMN716 Kísérleti szilárdtestfizika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN716E Kísérleti szilárdtestfizika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy FMN709 Haladó fizikai laboratóriumi gyakorlatok; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FMN709L Haladó fizikai laboratóriumi gyakorlatok A; _Laboratóriumi gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FMN709L Haladó fizikai laboratóriumi gyakorlatok B; _Laboratóriumi gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FMN709OL Haladó optika laboratóriumi gyakorlatok; _Laboratóriumi gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy FMN829 Kutató laboratórium; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN829L Kutató laboratórium; _Laboratóriumi gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy MBN421 A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MBN421E A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MBN421G A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy GKMN41 Projektvezetés; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme GKMN41E Projektvezetés előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme GKMN41G Projektvezetés gyakorlat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy GKMN02 Research and development in the EU; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme GKMN02E Research and development in the EU; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy FMN602uj Fizikai optika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN602ujE Fizikai optika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN602ujG Fizikai optika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy FMN645uj Atom- és molekulafizika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN645ujE Atom- és molekulafizika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN645ujG Atom- és molekulafizika; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelezően választható tantárgy GKMN351 Vállalkozástan; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme GKMN351 Vállalkozástan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
MK-S-IF Specializáció tárgyai; Teljesítendő: min.30 kredit
FIFM-S_N Informatikus fizika MSc S_N
MK-S-LF Specializáció tárgyai; Teljesítendő: min.30 kredit
FLFM-S_N Lézerfizikus S_N
MK-KV Kötelezően választható szakmai tárgyak; Teljesítendő: min.36 kredit
kötelezően választható tantárgy FMN411 Analitikus mechanika; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN411E Analitikus mechanika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN411G Analitikus mechanika; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy FMN420 Számítógépes szimulációk a fizikában; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN420E Számítógépes szimulációk a fizikában; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelezően választható tantárgy FMN520 Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN520E Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN360 A fizika története; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN360E A fizika története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelezően választható tantárgy FMN332 Lézeres anyagmegmunkálás; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN332E Lézeres anyagmegmunkálás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy IBN852 Programozási ismeretek; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme IBN852E Programozási ismeretek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme IBN852L Programozási ismeretek; _Laboratóriumi gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy MBNX651 Analízis alkalmazásokkal; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBNX651E Analízis alkalmazásokkal; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBNX651G Analízis alkalmazásokkal; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelezően választható tantárgy MBNX321 Lineáris terek és operátorok; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBNX321E Lineáris terek és operátorok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBNX321G Lineáris terek és operátorok; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelezően választható tantárgy KBN827 Alternatív energiaforrások; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme KBN827 Alternatív energiaforrások; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelezően választható tantárgy KBN840 Környezetünk fizikai kémiája; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme KBN840 Környezetünk fizikai kémiája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN625 Haladó kvantummechanika alkalmazásokkal; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN625E Haladó kvantummechanika alkalmazásokkal; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN625G Haladó kvantummechanika alkalmazásokkal; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy FMN626 Nanoeszközök kvantumfizikája; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN626E Nanoeszközök kvantumfizikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN713 Alkalmazott statisztikus fizika; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN713E Alkalmazott statisztikus fizika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN713G Alkalmazott statisztikus fizika; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelezően választható tantárgy FMN725 Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN725E Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN558 Környezeti folyamatok matematikai modellezése; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN558 Környezeti folyamatok matematikai modellezése; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN521 Égi mechanika 1.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN521E Égi mechanika 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FMN521G Égi mechanika 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 0
kötelezően választható tantárgy FMN542 Obszervációs csillagászat 1.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN542 Obszervációs csillagászat 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN623 Elméleti asztrofizika 2.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN623E Elméleti asztrofizika 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN642 Obszervációs csillagászat 2.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN642E Obszervációs csillagászat 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN664 Digitális képrögzítés; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN664E Digitális képrögzítés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN723 Elméleti asztrofizika 3.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN723E Elméleti asztrofizika 3.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN734 Elektronika alkalmazásai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN734E Elektronika alkalmazásai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN734G Elektronika alkalmazásai; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy FMN902 Sugárzáselmélet és lézerek; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN902E Sugárzáselmélet és lézerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN913 Relativisztikus asztrofizika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN913E Relativisztikus asztrofizika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN923 Kozmológia 2.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN923E Kozmológia 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN523 Elméleti asztrofizika 1.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN523E Elméleti asztrofizika 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN564 Csillagászati műszertechnika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN564E Csillagászati műszertechnika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN564G Csillagászati műszertechnika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy FMN823 Kozmológia 1.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN823E Kozmológia 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN657 Bioenergetika; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN657E Bioenergetika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy FMN747 Molekuláris biofizika; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN747E Molekuláris biofizika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy FMN779 Biofizikai laboratóriumi gyakorlatok; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN779L Biofizikai laboratóriumi gyakorlatok; _Laboratóriumi gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelezően választható tantárgy FMN511 Kontinuummechanika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN511E Kontinuummechanika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN718 Válogatott fejezetek a matematikai fizikából; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN718E Válogatott fejezetek a matematikai fizikából; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN925 Kvantumtérelmélet; Teljesítendő: min. 3 kredit kurzusfelvétel előfeltételeFMN411, kurzusfelvétel előfeltételeFMN525
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN925E Kvantumtérelmélet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN836 Elektronikus eszközök fizikája; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN836E Elektronikus eszközök fizikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN512 Alkalmazott optika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN512 Alkalmazott optika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN526 Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN526E Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN526G Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy FMN533 Galaktikus csillagászat 1.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN533E Galaktikus csillagászat 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN629 Pásztázó szondamikroszkópia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN629E Pásztázó szondamikroszkópia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN632 Csillagászati spektroszkópia; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN632E Csillagászati spektroszkópia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN632G Csillagászati spektroszkópia; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy FMN636 Nanotechnológia alkalmazásai; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN636E Nanotechnológia alkalmazásai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN712 Femto- és nemlineáris optika alapjai; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN712E Femto- és nemlineáris optika alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy MMN124 Funkcionálanalízis; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN124E Funkcionálanalízis; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN124G Funkcionálanalízis; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy MMN022 Banach-algebrák és operátorelmélet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN022E Banach-algebrák és operátorelmélet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN022G Banach-algebrák és operátorelmélet; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy MMN131 Differenciálható sokaságok és topológia; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN131E Differenciálható sokaságok és topológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN131G Differenciálható sokaságok és topológia; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy MMN151 Differenciálegyenletek és numerikus megoldásuk; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN151E Differenciálegyenletek és numerikus megoldásuk; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN151G Differenciálegyenletek és numerikus megoldásuk; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN151L Differenciálegyenletek és numerikus megoldásuk; _Laboratóriumi gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy MMN252 Parciális differenciálegyenletek; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN252E Parciális differenciálegyenletek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN252G Parciális differenciálegyenletek; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy MMN062 Sztochasztikus modellek; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN062E Sztochasztikus modellek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN062G Sztochasztikus modellek; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy IB315 Mikrovezérlők alkalmazástechnikája; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme IB315E Mikrovezérlők alkalmazástechnikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme IB315L Mikrovezérlők alkalmazástechnikája laboratóriumi gyakorlat; _Laboratóriumi gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy MBN521p Közönséges differenciálegyenletek; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN521pE Közönséges differenciálegyenletek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN521pG Közönséges differenciálegyenletek; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy FMN522 Bevezetés a lézerplazmák fizikájába; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN522E Bevezetés a lézerplazmák fizikájába; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN812 A femtoszekundumos lézerektől az attoszekundumos fizikáig; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN812E A femtoszekundumos lézerektől az attoszekundumos fizikáig; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN627 Lézerek az orvostudományban; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN627E Lézerek az orvostudományban; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN634 Bioelektronika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN634E Bioelektronika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN556 Globális környezeti katasztrófák; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN556E Globális környezeti katasztrófák; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy IFMN640 Virtuális méréstechnika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme IFMN640 Virtuális méréstechnika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN825 Lézer-anyag kölcsönhatás elméleti alapjai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN825E Lézer-anyag kölcsönhatás elméleti alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN825G Lézer-anyag kölcsönhatás elméleti alapjai; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelezően választható tantárgy FMN647 Nemlineáris folyamatok intenzív lézertérben; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN647E Nemlineáris folyamatok intenzív lézertérben; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN842 Optikai rendszerek tervezése; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN842G Optikai rendszerek tervezése; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy FMN859 Lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok; Teljesítendő: min. 3 kredit kurzusfelvétel előfeltételeFMN712
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN859L Lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok; _Laboratóriumi gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy FMN516 Digitális áramkörök tervezése; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN516E Digitális áramkörök tervezése; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN516g Digitális áramkörök tervezése; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelezően választható tantárgy FMNxx2 Műszaki akusztika és zajcsökkentés; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMNxx2E Műszaki akusztika és zajcsökkentés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelezően választható tantárgy FMN327 Lézerek a biofizikában; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN327E Lézerek a biofizikában; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN6281 Szimmetriák a fizikában (ea+gy); Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN6281E Szimmetriák a fizikában (ea); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN6281G Szimmetriák a fizikában (gy); _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy FBN516 Félvezetők optikai tulajdonságai; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FBN516E Félvezetők optikai tulajdonságai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN251 Környezeti áramlások fizikája; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN251E Környezeti áramlások fizikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN351 Légköri aeroszolok fizikája; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN351E Légköri aeroszolok fizikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN755 Reaktortechnika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN755E Reaktortechnika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN514uj Elektrodinamika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN514ujE Elektrodinamika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőFMN514ujG 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN514ujG Elektrodinamika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőFMN514ujE 2
kötelezően választható tantárgy FMN624uj Az általános relativitáselmélet alapjai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN624ujE Az általános relativitáselmélet alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN624ujG Az általános relativitáselmélet alapjai; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelezően választható tantárgy FMN732 Alkalmazott spektroszkópia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN732E Alkalmazott spektroszkópia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN879 Femtoszekundumos optikai mérések; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN879L Femtoszekundumos optikai mérések; _Laboratóriumi gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy FMN328 A Fourier-transzformáció és fizikai alkalmazásai; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN328E A Fourier-transzformáció és fizikai alkalmazásai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN746 Molekulák kvantumelmélete; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN746E Molekulák kvantumelmélete; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN876 Lézerimpulzusok tér- és időszűrése; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN876E Lézerimpulzusok tér- és időszűrése; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
MK-D Diplomamunka; Teljesítendő: min.30 kredit
kötelező tantárgy FMN970 Diplomamunka 1.; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN970G Diplomamunka 1.; _Gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy 15
kötelező tantárgy FMN972 Diplomamunka 2.; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN972G Diplomamunka 2.; _Gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy 15
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy XM0010 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XM0011 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
MK-SZV Szabadon választható tárgyak; Teljesítendő: min.6 kredit
szabadon választható tantárgy XN0140 Lektorátusi nyelvórák TTIK szaknyelv kredites; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0141 Lektorátusi nyelvórák TTIK szaknyelv kredites; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy IMSZV00 Informatika MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme IMSZV00 Informatika MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy KMSZV00 Kémia MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme KMSZV00 Kémia MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy FMSZV00 Fizika MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FMSZV00 Fizika MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy BMSZV00 Biológia MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme BMSZV00 Biológia MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy GMSZV00 Földrajz MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme GMSZV00 Földrajz MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy KtudMSZV00 Környezettudományi MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme KtudMSZV00 Környezettudományi MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy MMSZV00 Matematika MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme MMSZV00 Matematika MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy FMN780 A sugárterápia fizikai alapjai; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FMN780E A sugárterápia fizikai alapjai; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
szabadon választható tantárgy FMN781 Physics in Radiotherapy; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FMN781E Physics in Radiotherapy; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Ösvény: Informatikus fizika specializáció

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 12
A mérföldkő tárgyaiból min.48 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 10
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Lézerfizikus specializáció

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 12
A mérföldkő tárgyaiból min.48 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 10
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Specializáció nélküli képzés

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 12
A mérföldkő tárgyaiból min.48 kredit összegyüjtése, ebből ezen az ösvényen 3 kredit követelmény.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.36 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 10
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

FB-EFT Elméleti Fzikai Tanszék tárgyai modul
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Földi Péter Dr. (FOPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Czirják Attila Dr. (CZAHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Czirják Attila Dr. (CZAHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Benedict Mihály Dr. (BEMHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Iglói Ferenc Dr. (IGFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
FB-FTCS Fizikus Tanszékcsoport tárgyai modul
FB-KFT Kísérleti Fizikai Tanszék tárgyai modul
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
FB-OKT Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék tárgyai modul
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Geretovszky Zsolt Dr. (GEZHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
FM-BIF Biofizikai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős oktató:
Maróti Péter Dr. (MAPHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős oktató:
Dér András Dr. (DEAHAGS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős oktató:
Zimányi László (ZILJABT.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős oktató:
Maróti Péter Dr. (MAPHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős oktató:
Tandori Julia Dr. (TAJHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Onkoterápiás Klinika
Felelős oktató:
Varga Zoltán Dr. (VAZLAEO.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Onkoterápiás Klinika
Felelős tanszék:
Onkoterápiás Klinika
Felelős oktató:
Varga Zoltán Dr. (VAZLAEO.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Onkoterápiás Klinika
FM-EFT Elméleti Fzikai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Földi Péter Dr. (FOPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gyémánt Iván Dr. (GYIHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Benedict Mihály Dr. (BEMHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Földi Péter Dr. (FOPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Benedict Mihály Dr. (BEMHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Varró Sándor Dr. (VASUAAT.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Iglói Ferenc Dr. (IGFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Leírás:
Minden második évben kerül meghirdetésre.
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Benedict Mihály Dr. (BEMHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Földi Péter Dr. (FOPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Benedict Mihály Dr. (BEMHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
FM-FTCS Fizikus Tanszékcsoport MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Fizikai Intézet
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 5 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Intézet
Felelős tanszék:
Fizikai Intézet
Teljesítendő:
min.15 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 15 óra / 15 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Intézet
Felelős tanszék:
Fizikai Intézet
Teljesítendő:
min.15 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 15 óra / 15 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Intézet
FM-KFT Kísérleti Fizikai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Földes István Dr. (FOIHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Székely Péter Dr. (SZPEBQ.J.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Szatmáry Károly Dr. (SZKHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Székely Péter Dr. (SZPEBQ.J.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Székely Péter Dr. (SZPEBQ.J.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Szatmári Sándor Dr. (SZSHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Szatmári Sándor Dr. (SZSHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Szatmári Sándor Dr. (SZSHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Informatikai Intézet
Felelős oktató:
Gingl Zoltán Dr. (GIZHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A tárgy kódja FMN529 helyett IMN529, felelőse az ITCS.
Jóváhagyta az FTCS Tanácsa 2014.09.12-én.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Informatikai Intézet
FM-OKT Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Bozóki Zoltán Dr. (BOZHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Horváth Zoltán Dr. (HOZHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Ajtai Tibor Dr. (AJTEAA.J.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Erdélyi Miklós Dr. (ERMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Környezettudományi és Műszaki Intézet
Felelős oktató:
Kokavecz János Dr. (KOJEAO.J.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Környezettudományi és Műszaki Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Környezettudományi és Műszaki Intézet
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Geretovszky Zsolt Dr. (GEZHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Vinkó József Dr. (VIJHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Horváth Zoltán Dr. (HOZHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Hopp Béla Dr. (HOBHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Környezettudományi és Műszaki Intézet
Felelős oktató:
Kokavecz János Dr. (KOJEAO.J.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Környezettudományi és Műszaki Intézet
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Vinkó József Dr. (VIJHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Czirjákné Dr Csete Mária (CSMHAHS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Kovács Attila Pál Dr. (KOAHAUS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, nem kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
_Laboratóriumi gyakorlat, nem kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
_Laboratóriumi gyakorlat, nem kötelező, 3 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Osvay Károly Dr. (OSKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Bozóki Zoltán Dr. (BOZHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Geretovszkyné Varjú Katalin Dr. (GEVHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Erdélyi Miklós Dr. (ERMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Kovács Attila Pál Dr. (KOAHAUS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Kovács Attila Pál Dr. (KOAHAUS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Bozóki Zoltán Dr. (BOZHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
GM-TEF Természeti Földrajzi és Geoinf. Tanszék MSc tárgyai modul
IB-ITCS Informatikai Tanszékcsoport szolgáltatott tárgyai modul
Felelős tanszék:
Informatikai Intézet
Felelős oktató:
Gergely Tamás Dr. (GETHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Informatikai Intézet
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Informatikai Intézet
Felelős tanszék:
Informatikai Intézet
Felelős oktató:
Mingesz Róbert Zoltán Dr. (MIREAB.J.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Informatikai Intézet
Ik_BSc Informatika Tszcs. kötelező tárgyak modul
Felelős tanszék:
Informatikai Intézet
Felelős oktató:
Gingl Zoltán Dr. (GIZHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Informatikai Intézet
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Informatikai Intézet
JBM-FIZ JGYTK Fizika Tanszék tárgyai modul
Felelős tanszék:
Általános és Környezetfizikai Tanszék
Felelős oktató:
Sós Katalin dr. (QSKJABF.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Általános és Környezetfizikai Tanszék
Felelős tanszék:
TTIK Természettudományi és Informatikai Kar
Felelős oktató:
Nánai László Dr. (NALJAAF.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Általános és Környezetfizikai Tanszék
Felelős tanszék:
TTIK Természettudományi és Informatikai Kar
Felelős oktató:
Nánai László Dr. (NALJAAF.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános és Környezetfizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Általános és Környezetfizikai Tanszék
Felelős oktató:
Nánai László Dr. (NALJAAF.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Általános és Környezetfizikai Tanszék
Felelős tanszék:
TTIK Természettudományi és Informatikai Kar
Felelős oktató:
Nánai László Dr. (NALJAAF.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Általános és Környezetfizikai Tanszék
KB-AKT Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék tárgyai modul
Felelős tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Hannus István Dr. (HAIHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
KB-FIK Fizikai Kémiai Tanszék tárgyai modul
Felelős tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Tóth Ágota Dr. (TOAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
KM-AKT Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék MSc tárgyai modul
MB-KOT Matematikai Tszcs. kötelező tárgyai modul
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Németh József Dr. (NEJHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
MB-MTCS Matematikai Tszcs. szolgáltatott tárgyai modul
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kérchy László Dr. (KELHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
Leírás:
Tárgy előfeltétele: FMBN108 Lineáris algebra fizikusoknak
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Krisztin Tibor Dr. (KRTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
MM-KOT Matematikai Tszcs. kötelező Msc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Krisztin Tibor Dr. (KRTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kérchy László Dr. (KELHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kurusa Árpád Dr. (KUAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Krisztin Tibor Dr. (KRTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Krisztin Tibor Dr. (KRTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
MM-KVS Matematikai Tszcs. kötelezően választható MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kérchy László Dr. (KELHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Viharos László Dr. (VILHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
MM-MTCS Matematika TSZCS szolgáltatott tárgyai (MSc) modul
TTKSZV TTK SZabadon választott modul
Felelős tanszék:
Fizikai Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Intézet
Felelős tanszék:
Biológiai Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Biológiai Intézet
Felelős tanszék:
Földrajzi és Földtudományi Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Földrajzi és Földtudományi Intézet
Felelős tanszék:
Informatikai Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Informatikai Intézet
Felelős tanszék:
Kémiai Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kémiai Intézet
Felelős tanszék:
Környezettudományi és Műszaki Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Környezettudományi és Műszaki Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Kreditáló Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kreditáló Tanszék
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
XNTT Nem TTK kötelező tárgyak modul
Felelős tanszék:
Világgazd-i és Eu-i Gazd. Int. Szakcsop.
Felelős oktató:
Pelle Anita Ágnes Dr. (PEAEAH.J.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Világgazd-i és Eu-i Gazd. Int. Szakcsop.
Felelős tanszék:
Marketing-Menedzsment Szakcsoport
Felelős oktató:
Imreh Szabolcs Dr. (IMSHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Marketing-Menedzsment Szakcsoport
Felelős tanszék:
Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsop.
Felelős oktató:
Lukovics Miklós Dr. (LUMEAG.J.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsop.
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsop.
Utolsó frissítés dátuma: 2017.01.28. 23:00

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés