Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
GER-SL-N_2013
Képzési forma:
Alapképzés (BA/BSc)
Tagozat:
Levelező
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
Az 50 kreditpontos Germanisztika minor szakot azok a nem germanisztika alapszakos hallgatók választhatják, akik két szakon kívánnak tanári diplomát szerezni. A germanisztika minor szakot minden szak hallgatója felveheti az alábbi feltételek mellett: 1. emelt szintű német érettségi vizsga, VAGY 2. államilag akkreditált legalább középfokú német nyelvvizsga. Túljelentkezés esetén az intézet a nyelvvizsga, vagy az érettségi eredménye alapján rangsorol.
Tájékoztatás:
A minor képzés négyféléves, és minden páratlan (őszi) szemeszterben indul. A képzés tananyaga : 1. Nyelvi modul : Nyelvi kurzusok, melyek célja a hallgatók nyelvi-kommunikációs kompetenciájának (beszédkészség, íráskészség, hallás és olvasás utáni megértés) fejlesztése.
2. Nyelvészeti modul : A nyelvészeti előadások és szemináriumok a német nyelv nyelvtani és nyelvészeti leírását foglalják magukban.
3. Kulturális és irodalomtörténeti modul : Az irodalom- és kulturtörténeti előadásokon és szemináriumokon a hallgatóknak lehetősége nyílik a Németországgal és Ausztriával kapcsolatos kulturális, történelmi, gazdasági, földrajzi és politikai ismereteik elmélyítésére, valamint a német nyelvű irodalmak történeti áttekintésére.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2015.09.18. 10:14:50
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
GERML Német minor levelező; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy GERML-1 Germán nyelvek és kultúrák; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-11 Irodalom és kultúra előadás; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy GERML-2 Nyelvgyakorlat; Teljesítendő: min. 16 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-21 Nyelvtan 1; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-22 Nyelvtan 2; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-23 Beszédgyakorlat 1; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-24 Beszédgyakorlat 2; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-25 Beszédgyakorlat 3; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-26 Beszédgyakorlat 4; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-27 Beszédgyakorlat 5; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-28 Beszédgyakorlat 6; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy GERML-3 Alapvizsga; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-31 Alapvizsga; _Önálló vizsga, 0 óra, _Alapvizsga, vizsga előfeltételeGERML-21, vizsga előfeltételeGERML-22, vizsga előfeltételeGERML-23, vizsga előfeltételeGERML-24, vizsga előfeltételeGERML-25, vizsga előfeltételeGERML-26, vizsga előfeltételeGERML-27, vizsga előfeltételeGERML-28 2
kötelező tantárgy GERML-4 Kulturális ismeretek; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-41 Német nyelvű országok kultúrája előadás; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-42 Német nyelvű országok kultúrája szeminárium; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy GERML-5 Irodalmi ismeretek; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-51 Bevezetés az irodalomtudományba szeminárium; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-52 Bevezetés a német nyelvű irodalmak történetébe szeminárium; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-53 Bevezetés a német nyelvű irodalmak történetébe előadás; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy GERML-6 Nyelvészeti ismeretek; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-61 Leíró nyelvtan szeminárium; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-62 Bevezetés a nyelvtudományba előadás; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-63 Bevezetés a nyelvtudományba szeminárium; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-64 Nyelvészeti szeminárium; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy GERML-7 Kultúratudományi ismeretek; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-71 Kultúratudományi alapismeretek szeminárium; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy GERML-8 Szemináriumi dolgozat; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERML-81 Szemináriumi dolgozat; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, _Aláírás 0
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

GERML- Német minor levelező szak 2013 modul
Felelős tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Teljesítendő:
min.16 kredit
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Önálló vizsga, kötelező, 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Alapvizsga
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Teljesítendő:
min.12 kredit
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Konzultációs gyakorlat, kötelező,
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés