Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
TM-KUMN
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Nappali
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2014.11.11. 11:12:06
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-SA Törzsképzés; Teljesítendő: min.60 kredit
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
mk-T Törzsanyag; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelező tantárgy TM-KUMN01 Mediáció-elmélet I.; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN011 A mediáció a tudomány- és kultúraelméletben; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN012 A mediáció filozófiai és etikai aspektusai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy TM-KUMN02 Mediáció-elmélet II.; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN021 A mediáció társadalomtudományi háttere; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN022 Szociálpszichológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TM-KUMN03 Mediáció a gyakorlatban; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN031 Kultúragazdaságtan és jog; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN032 Multikulturalizmus és mediáció; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN033 Minőségbiztosítés a kulturális mediációban; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN034 A kultúrakutatás módszertana; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
mk-SZT Szakmai törzsanyag; Teljesítendő: min.40 kredit
kötelező tantárgy TM-KUMN04 Tudományos-technológiai, infokommunikációs kultúraközvetítés; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN041 A természettudományok kultúrtörténete; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN042 Kulturális adatbázisok és infomáció források; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN043 Tömegkommunikáció és tömegkultúra; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy TM-KUMN05 Környezetkultúra, fenntartható fejlődés, életminőség; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN051 Környezetkultúra, fenntartható fejlődés, életminőség; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TM-KUMN06 A kulturális örökség interpretációja; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN061 Regionális és lokális kulturális örökség; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN062 A kulturális örökség reprodukálása; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN063 A szellemi kulturális örökség és identitás, nemzeti kulúra és kultuszok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN064 A tradicionális kultúra alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy TM-KUMN07 A kulturális örökség védelme; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN071 A kulturális örökség védelme, közvagyon-közkincs; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TM-KUMN08 Téri-társadalmi kutatás-fejlesztés Eu-s források; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN081 A migráció szociológiája és antropológiája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN082 Területfejlesztés és esélykiegyenlítés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN083 Forrásteremtés - Eu-s pályázatok; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KUMN09 Modern és kortárs művészeti kultúra - művészeti mediáció; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN091 A magaskultúra jellemzői a modernitásban és a későmodernben; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN092 Művészetszociológia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN093 A műalkotás értelmezési lehetőségei a közvetítés módjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy TM-KUMN10 A kulturális mediáció módszertana; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN101 Mediáció; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN102 Kulturális mediáció; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
MK-SB Differenciált szakmai tananyag; Teljesítendő: min.40 kredit
kötelező tantárgy TM-KUMN11 A későmodern társadalom kulturális kihívásai; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN111 Multikulturális társadalom és globalizáció; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN112 Nemzeti és európai kulturális identitás; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN113 Regionális és nemzetiségi identitás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy TM-KUMN12 Európai és nemzetközi dimenziók a kulturális mediációban; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN121 Az Európai Unio kultúrpolitikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN122 Diplomáciatörténet - kulturális diplomácia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy TM-KUMN13 Kulturális szervezetek és interkulturális projektek menedzsmentje; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN131 Szolgáltatásmarketing - a kultúraközvetítés marketingje; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN132 Interkulturális projektek menedzsmentje; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TM-KUMN14 Mediátori kompetenciák fejlesztése; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN141 Kommunikációs tréning I. - Beszédkészség, prezentáció; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN142 Kommunikációs tréning II. - Moderálás, szóvivői szerepek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN143 Konfliktuskezelő tréning; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy TM-KUMN15 A kulturális mediáció célcsoportjai; Teljesítendő: min. 7 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN151 Romológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN152 Kistérségek felzárkóztatása; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy TM-KUMN16 Kultúrakutató szeminárium; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN161 A kisebbségkutatás módszertana és gyakorlata; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMN162 A projektmunka elmélete és gyakorlata - szakdolgozat készítés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
MK-SZV Szabadon választható; Teljesítendő: min.10 kredit
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
mk1 Multikulturális mediáció; Teljesítendő: min.0 kredit
kötelezően választható tantárgy TM-KUMN17 Multikulturális mediáció; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KUMN171 Interetnikus kommunikáció; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KUMN172 Kisebbségi tanulmányok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KUMN173 Aktuális nemzetközi és regionális kérdések; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KUMN174 A cigányság mint esélyegyenlőségi célcsoport; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
mk2 Intézményi és művészeti mediáció; Teljesítendő: min.0 kredit
kötelezően választható tantárgy TM-KUMN18 Intézményi és művészeti mediáció; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KUMN181 A kortárs művészeti mediáció formái és terei; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KUMN182 A kulturális mediáció tradicionális intézményei - olvasóköröktől; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KUMN183 A kulturális mediáció tradicionális intézményei - a múzeum új szerepekben; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KUMN184 Médiaszövegek és médiaproduktumok; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
MK-Z Záróvizsga és szakdolgozat; Teljesítendő: min.10 kredit
kötelező tantárgy TM-KUMSZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KUMSZD Szakdolgozat; _Önálló vizsga, 0 óra, Diploma, Thesis 10
MK-LNY Központi szabadon választható; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy XM0010 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XM0011 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás 0
MK-NYSZV Nyelvi szabadon választható; Teljesítendő: max.12 kredit
szabadon választható tantárgy TM-NYSZV01 Francia kommunikáció; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-NYSZV011 Francia kommunikáció 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-NYSZV012 Francia kommunikáció 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-NYSZV013 Francia kommunikáció 3.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-NYSZV014 Francia kommunikáció 4.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-NYSZV015 Francia kommunikáció 5.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-NYSZV016 Francia kommunikáció alapvizsga; _Önálló vizsga, 0 óra, _Alapvizsga 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.60 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 7
A mérföldkő tárgyaiból min.40 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.40 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból max.12 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

TM-KUM Kulturális mediáció modul
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Előadás, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.7 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Előadás, nem kötelező, 3 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Felelős tanszék:
Felnőttképzési Intézet
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Önálló vizsga, kötelező, 10 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Diploma, Thesis
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Felnőttképzési Intézet
TM-NYSZV Nyelvi szabadon választható modul
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Önálló vizsga, nem kötelező, 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Alapvizsga
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Kreditáló Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kreditáló Tanszék
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés