Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
TM-ALNN(02)
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Nappali
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2014.11.11. 11:11:54
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-SA Alapozó tárgyak; Teljesítendő: min.21 kredit
kötelező tantárgy TM-ALNN01 A nyelvleírás elmélete; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN011 A nyelvleírás elmélete 1. (fonetika, fonológia); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN012 A nyelvleírás elmélete 2. (grammatika, szintaxis); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy TM-ALNN02 Az alkalmazott nyelvészet története; Teljesítendő: min. 1 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN021 Az alkalmazott nyelvészet története; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy TM-ALNN03 A nyelvészeti kutatások módszertana; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN031 A nyelvészeti kutatások módszertana; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-ALNN04 Kontrasztív nyelvészet; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN041 Kontrasztív nyelvészet; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy TM-ALNN05 Nyelvtipológia; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN051 Nyelvtipológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy TM-ALNN08 Szociolingvisztika; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN081 Szociolingvisztika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy TM-ALNN09 Pszicholingvisztika; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN091 Pszicholingvisztika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy TM-ALNN54 Szemantika; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN541 Szemantika, pragmatika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy TM-ALNN55 Kommunikációelmélet; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN551 Kommunikációelmélet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy TM-ALNN56 Szemiotika; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN561 Szemiotika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
MK-SB Törzsképzés; Teljesítendő: min.30 kredit
kötelező tantárgy TM-ALNN10 Nyelvelsajátítás; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN101 Nyelvelsajátítás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy TM-ALNN11 Nyelvpolitika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN111 Nyelvpolitika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TM-ALNN12 Alkalmazott szociolingvisztika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN121 Alkalmazott szociolingvisztika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TM-ALNN13 Alkalmazott pszicholingvisztika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN131 Alkalmazott pszicholingvisztika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TM-ALNN14 Számítógépes nyelvészet; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN141 Számítógépes nyelvészet; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy TM-ALNN15 Kisebbségtudomány; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN151 Kisebbségtudomány; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy TM-ALNN16 A nyelvtudás mérése; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN161 A nyelvtudás mérése; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-ALNN17 Lexikológia, terminológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN171 Lexikológia, terminológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TM-ALNN18 Korpusznyelvészet; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN181 Korpusznyelvészet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TM-ALNN19 Médianyelvészet; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN191 Médianyelvészet; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy TM-ALNN20 Hungarológiai ismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN201 Hungarológiai ismeretek; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy TM-ALNN57 Diskurzuselemzés; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN571 Diskurzuselemzés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
MK-SZV Szabadon választható; Teljesítendő: min.7 kredit
szabadon választható tantárgy TM-ALNN70 Nyelv - szöveg - kultúra; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-ALNN701 Nyelv - szöveg - kultúra; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-ALNN702 Az írás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-ALNN703 Történeti nyelvszemlélet; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-ALNN704 A szöveg történetisége; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-ALNN705 Szótörténet-művelődéstörténet; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-ALNN706 A szöveg szerkezete; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-ALNN707 Az argumentatív szöveg; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-ALNN708 Gyermekkönyvek és illusztrációk; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-ALNN709 Kass János illusztrációinak világa; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-ALNN710 Filmforgatókönyv és elemzés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-ALNN711 Számítógépes szövegfeldolgozás III.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-ALNN712 Az esszészöveg értelmezése; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-ALNN713 A retorikus szöveg; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-ALNN714 A szövegértés és szövegalkotás trükkjei; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-ALNN715 A felolvasástól a spontán beszédig; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-ALNN716 Narratív pszichológia; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-ALNN717 Váléasztható alkalmazott nyelvészeti tárgy; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
MK-SD Differenciált szakmai ismeretek; Teljesítendő: min.40 kredit
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
mk-sz2 Szövegtan specializáció; Teljesítendő: min.0 kredit
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN58 Bevezetés a szövegtanba; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN581 Textológiai proszeminárium; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN582 Szemiotikai szövegtani alapismeretek; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN59 A szöveg megközelítései; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN591 Kreatív-produktív szövegmegközelítések; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN592 Analitikus-kreatív szövegmegközelítés; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN60 Szöveglingvisztika, stílus és nyelvhelyesség; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN601 Szövegnyelvészet; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN602 Szövegtipológia; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN603 Szöveglingvisztika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN604 Nyelvhelyesség és helyesírás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN61 A szövegtan alkalmazási területei; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN611 Tankönyvi szövegek; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN612 Publicisztikai szövegek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN613 Hivatalos és közéleti szövegek; _Gyakorlat, 20 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN614 Szakmai-tudományos szövegek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN615 Jogi szövegek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN62 Multimediális kommunikáció; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN621 Szöveg és illusztráció; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN622 Reklámszövegek elemzése és tervezése; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN623 Szöveg-kép-hang; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN624 Az elbeszélés és a film; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN63 Szöveg és számítógép; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN631 Számítógépes szövegfeldolgozás I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN632 Szöveg és multimédiumok; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN633 Szöveglingvisztika, szövegszerkesztés és tipográfia; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN634 Számítógépes szövegfeldolgozás II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN64 Szöveg és társadalom; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN641 Ideológiai/politikai kommunikáció; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN642 Genderkommunikáció; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN643 Üzleti kommunikáció; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN644 Nonverbális kommunikáció és jelnyelv; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN645 Szöveg és fordítás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN646 21. századi kommunikáció; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN65 Irodalmi szövegek; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN651 Rövidszövegek elemzése; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN652 Kortárs európai és magyar regény; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN66 Záródolgozat: Szövegtan; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN661 Záródolgozat: Szövegtan; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, _Aláírás 0
mk-an2 Anyanyelvi nevelés specializáció; Teljesítendő: min.0 kredit
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN42 Bevezetés az anyanyelvi nevelésbe; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN421 Bevezetés az anyanyelvi nevelésbe 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN422 Bevezetés az anyanyelvi nevelésbe 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN43 Antropológiai nyelvészet; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN431 Antropológiai nyelvészet; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN44 A nyelvi agresszió; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN441 A nyelvi agresszió; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN45 A nyelvi zavarok; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN451 A nyelvi zavarok; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN46 Az anyanyelvi nevelés alapjai; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN461 Az anyanyelvi nevelés alapjai 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN462 Az anyanyelvi nevelés alapjai 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN463 Az anyanyelvi nevelés alapjai 3.; _Gyakorlat, 20 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN47 Anyanyelvi nevelés egy természetes rendszerben; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN471 Anyanyelvi nevelés egy természetes rendszerben; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN48 Pedagógiai kommunikáció; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN481 Pedagógiai kommunikáció 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN482 Pedagógiai kommunikáció 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN49 A XXI. századi kommunikáció; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN491 A XXI. századi kommunikáció; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN50 Az anyanyelvi nevelés kommunikációs formái; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN501 Az anyanyelvi nevelés kommunikációs formái; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN51 A nyelvi kreativitás és forrásai; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN511 A nyelvi kreativitás és forrásai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN52 Minőségértékelés és minőségfejlesztés; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN521 Minőségértékelés és minőségfejlesztés 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN522 Minőségértékelés és minőségfejlesztés 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-ALNN67 Záródolgozat: Anyanyelvi nevelés; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-ALNN671 Záródolgozat: Anyanyelvi nevelés; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, _Aláírás 0
MK-SZZ Szakdogozat, záróvizsga; Teljesítendő: min.22 kredit
kötelező tantárgy TM-ALNN53 Szakdolgozat, záróvizsga; Teljesítendő: min. 22 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN531 Szakmai gyakorlat; _Külső gyakorlat, 2 óra, _Minősítés 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN532 Szakdolgozati szeminárium; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-ALNN533 Szakdolgozat; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, Diploma, Thesis 20
szabadon választható tantárgy AM4V20 TDK konzultáció; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme AM4V201 TDK konzultáció; _Konzultációs gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy AM4V22 Szakdolgozati konzultáció (mesterszak); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme AM4V221 Szakdolgozati konzultáció 1. (mesterszak); _Konzultációs gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme AM4V222 Szakdolgozati konzultáció 2. (mesterszak); _Konzultációs gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
MK-SZF Kötelező krediten felül szabadon felvehető tárgyak; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy TM-NYSZV01 Francia kommunikáció; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-NYSZV011 Francia kommunikáció 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-NYSZV012 Francia kommunikáció 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-NYSZV013 Francia kommunikáció 3.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-NYSZV014 Francia kommunikáció 4.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-NYSZV015 Francia kommunikáció 5.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-NYSZV016 Francia kommunikáció alapvizsga; _Önálló vizsga, 0 óra, _Alapvizsga 2
szabadon választható tantárgy FRMSZ-MA/FSZ Francia nyelvű menedzsment és francia szaknyelv (12 kredit); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-MA/FSZ1 Gazdaság- és társadalomtörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-MA/FSZ2 Gazdasági és kereskedelmi világszervezet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-MA/FSZ3 Közigazgatás-irányítás és projektmenedzselás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-MA/FSZ4 Piackutatás, marketing és kommunikáció; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-MA/FSZ5 Francia nyelvóra I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-MA/FSZ6 Francia nyelvóra II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy TM-SZV02 Angol média- és kommunikációs szaknyelv; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-SZV021 Angol média- és kommunikációs szaknyelv; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy TM-SZV03 EU szaknyelv / angol; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-SZV031 EU szaknyelv / angol; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy TM-SZV04 Angol nyelv külföldre készülőknek (English for Internationalization); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-SZV041 Angol nyelv külföldre készülőknek (English for Internationalization); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy TM-SZV05 Angol média- és kommunikációs szaknyelv; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-SZV051 Angol média- és kommunikációs szaknyelv; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy XM0010 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XM0011 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás 0
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 10
A mérföldkő tárgyaiból min.21 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 12
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.7 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.40 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.22 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

AM4V Szaktanszéki ált. művelő tárgyak modul
Felelős tanszék:
Dékáni Hivatal
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Dékáni Hivatal
Felelős tanszék:
Dékáni Hivatal
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Dékáni Hivatal
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Dékáni Hivatal
FRMSZ Francia nyelvű menedzsment és francia szaknyelv modul
Felelős tanszék:
Francia Szakcsoport
Felelős oktató:
Bácskai Mihály Dr. (BAMJAFF.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
TM-ALN Alkalmazott nyervész modul
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.1 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 20 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.22 kredit
_Külső gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Diploma, Thesis
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 20 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező,
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező,
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
TM-NYSZV Nyelvi szabadon választható modul
Felelős tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
_Önálló vizsga, nem kötelező, 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Alapvizsga
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
TM-SZV Szabadon választható kurzusok mesterszakosoknak modul
Felelős tanszék:
Angol Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol Szakcsoport
Felelős tanszék:
Angol Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol Szakcsoport
Felelős tanszék:
Angol Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol Szakcsoport
Felelős tanszék:
Angol Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol Szakcsoport
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Kreditáló Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kreditáló Tanszék
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés