Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
TM-KISPN
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2015.01.22 9:24:16
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-SA Alapozó és tözsképzés; Teljesítendő: min.33 kredit
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
mk-A Alapozó ismeretek; Teljesítendő: min.15 kredit
kötelező tantárgy TM-KISPN01 Nacionalizmus és etnicitás; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN011 Nacionalizmus és etnicitás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TM-KISPN02 Multikulturalizmus; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN021 Multikulturalizmus; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TM-KISPN03 Csoportközi viszonyok; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN031 Csoportközi viszonyok, társadami viselkedésmodellek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN04 Nemzeti és etnikai kisebbségek KKE-ban; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN041 Nemzeti és etnikai kisebbségek Közép- és Kelet-Európaában; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN05 Kisebbségi jogok és jogérvényesítés; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN051 Kisebbségi jogok és jogérvényesítés Magyarországon és az EU-ban I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN052 Kisebbségi jogok és jogérvényesítés Magyarországon és az EU-ban II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
mk-T Törzsanyag; Teljesítendő: min.15 kredit
kötelező tantárgy TM-KISPN06 Közpolitikák és kisebbségpolitika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN061 Közpolitikák és kisebbségpolitika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TM-KISPN07 Kisebségszociológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN071 Kisebségszociológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TM-KISPN08 Globalizáció és kisebbségi identitás; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN081 Globalizáció és kisebbségi identitás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TM-KISPN09 Kisebbségek gazdasági és szociális integrációja; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN091 Kisebbségek gazdasági és szociális integrációja; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN10 Kisebbségek médiareprezentációja; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN101 Kisebbségek médiareprezentációja; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN11 Migráció és menekültügy; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN111 Migráció és menekültügy; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
mk-G Szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min.3 kredit
kötelező tantárgy TM-KISPN33 Terepgyakorlat; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN331 Terepgyakorlat I.; _Gyakorlat, 20 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN332 Terepgyakorlat II; _Gyakorlat, 20 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN333 Terepgyakorlat III.; _Gyakorlat, 20 óra, _Gyakorlati jegy 1
MK-SB Differenciált szakmai ismeretek; Teljesítendő: min.52 kredit
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
mk-S Szakmai ismeretek; Teljesítendő: min.33 kredit
kötelező tantárgy TM-KISPN12 Kisebbségpolitika Magyarországon I-II.; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN121 Kisebbségpolitika Magyarországon a 19. században; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN122 Kisebbségpolitika Magyarországon a 20. században; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TM-KISPN13 Kisebbségi kérdés a magyar politikai gondolkodásban; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN131 Kisebbségi kérdés a magyar politikai gondolkodásban; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TM-KISPN14 Kisebbségpolitika és kisebbségi stratégiák; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN141 Kisebbségpolitika és kisebbségi stratégiák a rendszerváltás után; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN15 Határon túli magyar kisebbségek; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN151 Határon túli magyar kisebbségek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN16 Identitáspolitikák, idegenellenesség, xenfóbia; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN161 Identitáspolitikák, idegenellenesség, xenfóbia; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN17 Nemzet, faj, etnikum, kisebbség; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN171 Faji, kisebbdségi törvénykezés Magyarországon; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy TM-KISPN18 Fejezetek az antiszemitizmus és a holokauszt történetéből; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN181 Fejezetek az antiszemitizmus és a holokauszt történetéből; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy TM-KISPN19 Romák Magyarországon; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN191 Romák Magyarországon; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN20 Vallások és egyházak Közép- és Kelet-Európában; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN201 Vallások és egyházak Közép- és Kelet-Európában; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN21 Új vallási mozgalmak; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN211 Új vallási mozgalmak; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN22 Társadalmi nemek, nemi szerepek; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN221 Társadalmi nemek, nemi szerepek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN23 Új társadalmi kisebbségek; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN231 Új társadalmi kisebbségek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN24 Nemzetiségi oktatás; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN241 Nemzetiségi oktatás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
mk-M Módszertan és készségfejlesztés; Teljesítendő: min.19 kredit
kötelező tantárgy TM-KISPN25 A társadalomkutatás elmélete és módszerei I-II.; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN251 A társadalomkutatás elmélete; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN252 A társadalomkutatás módszerei; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN26 Többváltozós társadalomstatisztikai elemzés; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN261 Többváltozós társadalomstatisztikai elemzés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN27 Tudományos publikáció és prezentáció I-II.; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN271 Tudományos publikáció és prezentáció; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN272 Társadalomtudományi szakdolgozatírás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN28 Kisebbségi konfliktuskezelés; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN281 Kisebbségi konfliktuskezelés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN29 Vezetési és szervezési ismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN291 Vezetési és szervezési ismeretek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN30 Kultúraközi kommunikáció; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN301 Kultúraközi kommunikáció - interkulturális készségek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy TM-KISPN31 Nyelvi viselkedés és a kisebbségek; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPN311 Nyelvi viselkedés és a kisebbségek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK-SZV Szabadon választható szakmai tárgyak; Teljesítendő: min.10 kredit
kötelezően választható tantárgy TM-KISPN32 Európai kisebbségi tanulmányok; Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN321 Európai kisebbségi tanulmányok; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN322 Kisebbségi kérdés Észak-Európában; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN323 Kisebbségek a mediterrán régióban; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN324 Kisebbségek a Szovjetunió uródállamaiban; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN325 Nyugat-Európa kisebbségei; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN326 Kisebbségi konfliktusok a Balkánon; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-KISPN35 Magxyarországi román kultúra és civilizáció; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN351 Magyarországi román kultúra és civilizáció; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN352 Bevezetés a kisebbségtudományba; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN353 Magyarországi románok története; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN354 Identitás és sztereotípia; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN355 A magyarországi románok irodalma; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN356 Magyarországi románok etnográfiája; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN357 A magyarországi román pedagógia története; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN358 Kutatásmódszertan; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-KISPN36 Magxyarországi szlovák kultúra és civilizáció; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN361 Magyarországi szlovák kultúra és civilizáció; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN362 Magyarországi szlovák kultúra I. (történet, néprajz); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN363 Magyarországi szlovák kultúra II. (tárgyi és szellemi kultúra); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN364 Szlovák-magyar kulturális interferenciák; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN365 Identitásprojekt I. (bevezetés az identitáskutatásba); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN366 Identitásprojekt II. (identitástartalmak irodalmi szövegekben); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN367 Kutatás-metodológia; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-KISPN37 Magxyarországi délszlávok; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN371 Magyarországi délszlávok; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN372 A magyarországi délszláv kisebbségek története; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN373 Társadalmi szervezetek, kulturális intézményrendszer; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN374 A magyarországi horvátok; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN375 A magyarországi szerbek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN376 A magyarországi szlovének; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN377 Bolgárok Magyarországon; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN378 A magyarországi délszláv kutatások; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-KISPN38 Etnikai kisebbségek Magyarországon; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN381 Etnikai kisebbségek Magyarországon; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN382 A magyarországi cigány népesség helyzete; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN383 Roma önszerveződés, kisebbségi intézményrendszer; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN384 Zsidó kérdés a mai Magyarországon; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN385 Kínai migránsok érvényesülési stratégiái; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN386 Kisebbségi intézményrendszer, önkormányzatiság; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN387 A kisebbségek politikai képviseletének kérdései; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN388 A magyarországi kisebbségi kutatások; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-KISPN34 Magyarországi német kisebbség-ismeret; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN341 Magyarországi német kisebbség-ismeret; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN342 A magyarországi német kisebbség története; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN343 A magyarországi németek szokásai; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN344 Németek a Kárpád-medencében; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN345 Kisebbségi identitások; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN346 Nemzetiségi önszerveződés, kisebbségi intézmények; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN347 Terepmunka - német kisebbségi kutatások; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-KISPN39 Társadalmi kisebbségek Magyarországon; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN391 Társadalmi kisebbségek Magyarországon; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN392 Hajléktalanok és munkanélküliek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN393 Fogyatékkal élők; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN394 Szenvedélybetegek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN395 Társadalmi nemek, nemi szerepek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN396 Társadalmi nemek nevelésének története; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN397 Ifjúsági szubkultúrák és ellenkultúrák; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN398 Deviancia-szociológia; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy TM-KISPN40 Kisebségi magyar közösségek; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN401 Kisebbségi magyar közösségek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN402 A magyar állam kisebbségi politikája; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN403 A határon túli magyar kisebbségek demográfiája; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN404 Magyarok Csehszlovákiában; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN405 Kárpátalja magyarsága; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN406 A romániai magyar kisebbség; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN407 Magyarok Jugoszláviában és utódállamaiban; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme TM-KISPN408 Burgenland, és az ausztriai magyarság; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK-Z Záróvizsga és szakdolgozat; Teljesítendő: min.25 kredit
kötelező tantárgy TM-KISPZSZV Záróvizsga, szakdolgozat; Teljesítendő: min. 25 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme TM-KISPZSZV Záróvizsga, szakdolgozat; _Konzultációs gyakorlat, 250 óra, _Gyakorlati jegy 25
szabadon választható tantárgy AM4V20 TDK konzultáció; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme AM4V201 TDK konzultáció; _Konzultációs gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy AM4V22 Szakdolgozati konzultáció (mesterszak); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme AM4V221 Szakdolgozati konzultáció 1. (mesterszak); _Konzultációs gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme AM4V222 Szakdolgozati konzultáció 2. (mesterszak); _Konzultációs gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
MK-E Mester előkészítő; Teljesítendő: min.0 kredit
ME-KIKUN Mester előfeltétel nem tanárszakon _N
MK-SZF Kötelező krediten felül szabadon felvehető tárgyak; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy FRMSZ-MA/FSZ Francia nyelvű menedzsment és francia szaknyelv (12 kredit); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-MA/FSZ1 Gazdaság- és társadalomtörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-MA/FSZ2 Gazdasági és kereskedelmi világszervezet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-MA/FSZ3 Közigazgatás-irányítás és projektmenedzselás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-MA/FSZ4 Piackutatás, marketing és kommunikáció; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-MA/FSZ5 Francia nyelvóra I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-MA/FSZ6 Francia nyelvóra II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy TM-SZV02 Angol média- és kommunikációs szaknyelv; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-SZV021 Angol média- és kommunikációs szaknyelv; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy TM-SZV03 EU szaknyelv / angol; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-SZV031 EU szaknyelv / angol; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy TM-SZV04 Angol nyelv külföldre készülőknek (English for Internationalization); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-SZV041 Angol nyelv külföldre készülőknek (English for Internationalization); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy TM-SZV05 Angol média- és kommunikációs szaknyelv; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme TM-SZV051 Angol média- és kommunikációs szaknyelv; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK-SS Roma intergrációs specializáció (szakhoz pluszként felvehető); Teljesítendő: min.0 kredit
TTN-SR Roma integrációs tanulmányok specializáció_N
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy XM0010 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XM0011 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.33 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.15 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.3 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.52 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 13
A mérföldkő tárgyaiból min.33 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 7
A mérföldkő tárgyaiból min.19 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
Szabadon választható tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.25 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
Becsatolt Képzési Programok (1)
1. ME-KIKUN - Mester előfeltétel kisebbségpolitika _N
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
Becsatolt Képzési Programok (1)
1. TTN-SR - Roma integrációs tanulmányok specializáció_N
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

AM4V Szaktanszéki ált. művelő tárgyak modul
Felelős tanszék:
Dékáni Hivatal
_Konzultációs gyakorlat, nem kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Dékáni Hivatal
Felelős tanszék:
Dékáni Hivatal
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Dékáni Hivatal
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Dékáni Hivatal
FRMSZ Francia nyelvű menedzsment és francia szaknyelv modul
Felelős tanszék:
Francia Szakcsoport
Felelős oktató:
Bácskai Mihály Dr. (BAMJAFF.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
TM-KISP Kisebbségpolitika modul
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 20 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 20 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 20 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Felelős tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
Teljesítendő:
min.25 kredit
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 250 óra / 25 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Társadalomtudományi Szakcsoport
TM-SZV Szabadon választható kurzusok mesterszakosoknak modul
Felelős tanszék:
Angol Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol Szakcsoport
Felelős tanszék:
Angol Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol Szakcsoport
Felelős tanszék:
Angol Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol Szakcsoport
Felelős tanszék:
Angol Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Angol Szakcsoport
TT-SR Roma integrációs tanulmányok minor modul
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Kreditáló Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kreditáló Tanszék
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés