Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
GFTD-M_N
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Nappali
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Leírás:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a különböző geoszférák felépítésével, folyamataival kapcsolatos ismereteik birtokában képesek önálló tervező, irányító, szakértői munkakörök betöltésére a földtudományokhoz kapcsolódó tudományos kutatásokat végző, a földtudományok eredményeit alkalmazó és továbbfejlesztő munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben és szakigazgatási szervekben. A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
– a földi anyagi minőségek és jelenségek tulajdonságait,
– a földi környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszerét mikro-, mezo- és makroszinten,
– a földi erőforrások fenntartható kitermelésével kapcsolatos komplex problémakört,
– a földtudományokra jellemző elméleteket, paradigmákat, elképzeléseket és elveket,
– az adatgyűjtés, adatrögzítés és -feldolgozás megfelelő technikáit,
– legalább egy idegen nyelv szakmai ismeretanyagát középszinten.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– A Föld légkörében, felszínén és felszín alatti szféráiban lejátszódó földtudományi folyamatok megértésére, valamint ezen folyamatok komplex rendszerben való kezelésére,
– a földi anyagmintákban lévő alkotók eloszlásának és szerkezetének elemzésére térben és időben,
– a terepi és laboratóriumi észlelések elmélettel való összehangolására a megfigyelés, felismerés, szintézis és modellezés munkafolyamat–sorozaton keresztül,
– a rendszerint hiányos adatokból álló különböző típusú észlelések begyűjtésére, valamint ezek alapján vezetői szinten hipotézisek felállítására és ellenőrzésére,
– kutatások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és kutatási beszámolók elkészítésére, beleértve az irodalmi adatok felhasználását is,
– adatok előkészítésére/begyűjtésére, értelmezésére és bemutatására, megfelelő minőségi és mennyiségi technikák és eljárási/programcsomagok felhasználásával,
– a mintavétel meghatározó jelentőségének felismerésére,
– laboratóriumi adatgyűjtés és a mintavételi hibák, valamint a terepi, adatrögzítés és adatfeldolgozás során fellépő bizonytalanságok megfelelő kezelésére,
– a földtudomány önálló, alkotó művelésére mind az elméleti, mind a gyakorlati feladatokat illetően,
– a földtudományok iránti társadalmi igények kielégítésére,
– az ipar, az energiaszektor, a vízügy, a bányászat, az energetika, a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a települési önkormányzatok munkájába történő bekapcsolódásra.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2014.11.11. 11:06:44
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-SZT Szakmai törzstárgyak; Teljesítendő: min.88 kredit
kötelező tantárgy GMN101 Alkalmazott geofizika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN101E Alkalmazott geofizika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGMN101L 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN101L Alkalmazott geofizika; _Laboratóriumi gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGMN101E 1
kötelező tantárgy GMN102 Exogén geológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN102E Exogén geológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGMN102L 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN102L Exogén geológia; _Laboratóriumi gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGMN102E 1
kötelező tantárgy GMN103 Földtudományi anyagvizsgálat I.; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN103E Földtudományi anyagvizsgálat I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGMN103L 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN103L Földtudományi anyagvizsgálat I.; _Laboratóriumi gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGMN103E 4
kötelező tantárgy GMN104 Nyersanyagkutatás; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN104E Nyersanyagkutatás; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGMN104L 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN104L Nyersanyagkutatás; _Laboratóriumi gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGMN104E 2
kötelező tantárgy GMN105 Petrotektonika; Teljesítendő: min. 7 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN105E Petrotektonika; _Előadás, 4 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGMN105G 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN105G Petrotektonika; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGMN105E 3
kötelező tantárgy GMN106 Regionális földtudományok I.; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN106E Regionális földtudományok I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGMN106G 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN106G Regionális földtudományok I.; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGMN106E 3
kötelező tantárgy GMN108 Víz-kőzet kölcsönhatások; Teljesítendő: min. 7 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN108E Víz-kőzet kölcsönhatások; _Előadás, 4 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGMN108G 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN108G Víz-kőzet kölcsönhatások; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGMN108E 3
kötelező tantárgy GMN201 Ember és környezete; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN201E Ember és környezete; _Előadás, 4 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy GMN202 Földtudományi anyagvizsgálat II.; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN202L Földtudományi anyagvizsgálat II.; _Laboratóriumi gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy GMN203 Modellezés és szimuláció a földtudományokban I.; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN203G Modellezés és szimuláció a földtudományokban I.; _Gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy 6
kötelező tantárgy GMN204 Üledékes környezetek; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN204E Üledékes környezetek; _Előadás, 4 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGMN204G 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN204G Üledékes környezetek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGMN204E 2
kötelező tantárgy GMN304 Alkalmazott klimatológia; Teljesítendő: min. 7 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN304E Alkalmazott klimatológia; _Előadás, 5 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGMN304G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN304G Alkalmazott klimatológia; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGMN304E 2
kötelező tantárgy GMN305 Modellezés és szimuláció a földtudományokban II.; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN305G Modellezés és szimuláció a földtudományokban II.; _Gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy 6
kötelező tantárgy GMN306 Regionális földtudományok II.; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN306E Regionális földtudományok II.; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGMN306G 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN306G Regionális földtudományok II.; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGMN306E 1
kötelező tantárgy GMN422 Alkalmazott talajtan; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN422E Alkalmazott talajtan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy GMN524 Tér és társadalom; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN524E Tér és társadalom; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy GMN607 Projektmunka (FT); Teljesítendő: min. 10 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN607G Projektmunka (FT); _Laboratóriumi gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy 10
MK-SGY Szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min.4 kredit
kötelező tantárgy GMN107 Szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN107G1 Szakmai gyakorlat 1.; _Külső gyakorlat, 40 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN107G2 Szakmai gyakorlat 2.; _Gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy 4
MK-SZV Szabadon választható; Teljesítendő: min.8 kredit
szabadon választható tantárgy XN0140 Lektorátusi nyelvórák TTK szaknyelv kredites; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0141 Lektorátusi nyelvórák TTK szaknyelv kredites; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy GMN8 Földrajzi választható tárgy; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme GMN8E Földrajzi választható tárgy; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
MK-DM Diplomamunka; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelező tantárgy GMN608 Diplomamunka (FT); Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GMN608G Diplomamunka (FT); _Gyakorlat, 20 óra, _Gyakorlati jegy 20
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy XM0010 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XM0011 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás 0
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 17
A mérföldkő tárgyaiból min.88 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.8 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

GM-ASV Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Hetényi Magdolna Dr. (HEMHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Hetényi Magdolna Dr. (HEMHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Pál-Molnár Elemér Dr. (PAEHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
M. Tóth Tivadar Dr. (MQTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.7 kredit
_Előadás, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Pál-Molnár Elemér Dr. (PAEHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Schubert Félix Dr. (SCFHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Külső gyakorlat, kötelező, 40 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Varsányi Zoltánné Dr. (VAZHAIS.SZE)
Teljesítendő:
min.7 kredit
_Előadás, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
GM-EGH Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
Felelős oktató:
Unger János Dr. (UNJHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.7 kredit
_Előadás, kötelező, 5 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
Felelős tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
Felelős oktató:
Gál Tamás Mátyás Dr. (GATJAAT.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 6 óra / 6 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
Felelős tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
Felelős oktató:
Gál Tamás Mátyás Dr. (GATJAAT.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
GM-FFTCS Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport közös MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport
Teljesítendő:
min.10 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 10 óra / 10 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 20 óra / 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport
GM-FOL Földtani és Őslénytani Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős oktató:
Sümegi Pál Dr. (SUPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős oktató:
Hum László (HULHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős oktató:
Geiger János Dr. (GEJHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 6 óra / 6 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős oktató:
Geiger János Dr. (GEJHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
GM-GAF Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
Felelős oktató:
Kovács Zoltán Dr. (KOZPAAT.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
GM-TEF Természeti Földrajzi és Geoinf. Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős oktató:
M. Tóthné Dr. Farsang Andrea Dr. (MQTHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Kreditáló Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kreditáló Tanszék
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés