Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
MAM-M_L
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Levelező
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Leírás:
Szakfelelős: Dr. Hatvani László akadémikus

A képzés célja olyan tudományos kutatási szintet elérő szakmai felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szintű matematikai ismereteik és modellezési tapasztalataik birtokában képesek alkotó módon a gyakorlatban felmerülő matematikai problémák megoldására. Nyitottak szakterületük és a rokon területek új tudományos eredményeinek kritikus befogadására. Felkészültségük alapján képesek a gyakorlati problémák modellezésére, megoldására és a megoldások gyakorlati kivitelezésének irányítására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

? az algoritmuselmélet, az alkalmazott analízis, a diszkrét matematika, az operációkutatás, a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika alapvető eredményeit,
? a matematika különböző alkalmazási területeit,
? az alkalmazott matematikai modellek megalkotásához és szimulálásához
szükséges informatikai, számítástechnikai ismeretanyagot.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

? ismereteik önálló továbbfejlesztésére,
? a matematika alkalmazási területein alkotó módon kombinálni és felhasználni megszerzett ismereteiket az élő és élettelen természetben, a műszaki és informatikai világban, a gazdasági és pénzügyi életben felmerülő problémák megoldásában,
? a természetben, a műszaki és gazdasági életben felmerülő bonyolult rendszerek áttekintésére, matematikai elemzésére és modellezésére, döntési folyamatok előkészítésére,
? a számítástechnika eszközeinek felhasználásával a természetben, a műszaki és gazdasági életben felmerülő számítási feladatok elvégzésére,
? sztochasztikus jelenségek, folyamatok modellezésére,
? a nagy számításigényű, illetve nagy tárkapacitású feladatok felismerésére, alternatív megközelítések elemzésére,
? a problémák belső törvényszerűségeinek megértésére, feladatok megtervezésére és magas szintű végrehajtására,
? az idegen nyelvű szakmai kommunikációra,
? az informatikai lehetőségek alkotó módon történő alkalmazására.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2015.02.11 13:10:20
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-SZ Szakirányok; Teljesítendő: min.39 kredit
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-AAM Általános alkalmazott matematika szakirány; Teljesítendő: min.0 kredit
MAAM-S_L Általános alkalmazott matematika MSc S_L
MK-PUM Pénzügy-matematika szakirány; Teljesítendő: min.0 kredit
MAPM-S_L Pénzügy-matematika MSc S_L
MK-SZT Szakmai törzsanyag; Teljesítendő: min.35 kredit
kötelező tantárgy MML141 Diszkrét matematika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML141E Diszkrét matematika; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML141G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML141G Diszkrét matematika; _Gyakorlat, 8 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML141E 0
kötelező tantárgy MML261 Sztochasztikus folyamatok; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML261E Sztochasztikus folyamatok; _Előadás, 16 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML261G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML261G Sztochasztikus folyamatok; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML261E 0
kötelező tantárgy MML441 Optimalizálási eljárások; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML441E Optimalizálási eljárások; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML441G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML441G Optimalizálási eljárások; _Gyakorlat, 8 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML441E 0
kötelező tantárgy MML111 Algoritmuselmélet; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML111E Algoritmuselmélet; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML111G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML111G Algoritmuselmélet; _Gyakorlat, 8 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML111E 0
kötelező tantárgy MML122 Alkalmazott analízis; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML122E Alkalmazott analízis; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML122G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML122G Alkalmazott analízis; _Gyakorlat, 8 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML122E 0
kötelező tantárgy MML151 Differenciálegyenletek és numerikus megoldásuk; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML151E Differenciálegyenletek és numerikus megoldásuk; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML151G, párhuzamosan felveendőMML151L 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML151G Differenciálegyenletek és numerikus megoldásuk; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML151E, párhuzamosan felveendőMML151L 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML151L Differenciálegyenletek és numerikus megoldásuk; _Laboratóriumi gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML151G, párhuzamosan felveendőMML151L 0
kötelező tantárgy MML161 Többváltozós statisztikai módszerek; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML161E Többváltozós statisztikai módszerek; _Előadás, 16 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML161G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML161G Többváltozós statisztikai módszerek; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML161E 0
MK-KVM Kötelezően választható matematika tárgyak; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelezően választható tantárgy MML124 Funkcionálanalízis; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML124E Funkcionálanalízis; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML124G 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML124G Funkcionálanalízis; _Gyakorlat, 8 óra, _Aláírás, ismételten felvehető, párhuzamosan felveendőMML124E 0
kötelezően választható tantárgy MML112 Csoportelmélet; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML112E Csoportelmélet; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML112G 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML112G Csoportelmélet; _Gyakorlat, 8 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML112E 0
kötelezően választható tantárgy MML212 Testelmélet és Galois-elmélet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML212E Testelmélet és Galois-elmélet; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML212G 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML212G Testelmélet és Galois-elmélet; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML212E 0
kötelezően választható tantárgy MML999 Speciálkollégium; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML999E Speciálkollégium; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-KVA Általános alkalmazott matematika szakirány további kötelezően vál. mat. tárgyai; Teljesítendő: min.0 kredit
kötelezően választható tantárgy MML241v A nem-életbiztosítás matematikai alapjai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML241vE A nem-életbiztosítás matematikai alapjai; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML241vG 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML241vG A nem-életbiztosítás matematikai alapjai; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML241vE 0
kötelezően választható tantárgy MML361v Az életbiztosítás matematikai alapjai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML361vE Az életbiztosítás matematikai alapjai; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML361vG 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML361vG Az életbiztosítás matematikai alapjai; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML361vE 0
MK-KVP Pénzügy-matematika szakirány további kötelezően választható matematika tárgyai; Teljesítendő: min.0 kredit
kötelezően választható tantárgy MML211v Algoritmusok és bonyolultságelmélet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML211vE Algoritmusok és bonyolultságelmélet; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML211vG 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML211vG Algoritmusok és bonyolultságelmélet; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML211vE 0
kötelezően választható tantárgy MML232v Integrálgeometria; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML232vE Integrálgeometria; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML232vG 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML232vG Integrálgeometria; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML232vE 0
kötelezően választható tantárgy MML251v Numerikus matematika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML251vE Numerikus matematika; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML251vG 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML251vG Numerikus matematika; _Gyakorlat, 8 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML251vE 0
kötelezően választható tantárgy MML252v Parciális differenciálegyenletek; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML252vE Parciális differenciálegyenletek; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML252vG 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML252vG Parciális differenciálegyenletek; _Gyakorlat, 8 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML252vE 0
kötelezően választható tantárgy MML311v Kódoláselmélet; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML311vE Kódoláselmélet; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy MML351v Dinamikus rendszerek; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML351vE Dinamikus rendszerek; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML351vG 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML351vG Dinamikus rendszerek; _Előadás, 8 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőMML351vE 0
MK-POT Pótlólag teljesítendő matematika tárgyak; Teljesítendő: min.0 kredit
kötelezően választható tantárgy MBL313p Komputer algebra; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL313pL Komputer algebra; _Laboratóriumi gyakorlat, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy MBL341p Kombinatorika; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL341pE Kombinatorika; _Előadás, 16 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy MBL351p Bevezetés a numerikus matematikába; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL351pE Bevezetés a numerikus matematikába; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBL351pG 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL351pG Bevezetés a numerikus matematikába; _Gyakorlat, 8 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőMBL351pE 2
kötelezően választható tantárgy MBL431p Alkalmazott geometria; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL431pE Alkalmazott geometria; _Előadás, 16 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy MBL521p Közönséges differenciálegyenletek; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL521pE Közönséges differenciálegyenletek; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBL521pG 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL521pG Közönséges differenciálegyenletek; _Gyakorlat, 8 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőMBL521pE 2
kötelezően választható tantárgy MBL562p Valószínűségelmélet; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL562pE Valószínűségelmélet; _Előadás, 18 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBL562pG 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL562pG Valószínűségelmélet; _Gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőMBL562pE 1
kötelezően választható tantárgy MBL611p Operációkutatás; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL611pE Operációkutatás; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBL611pG 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL611pG Operációkutatás; _Gyakorlat, 8 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőMBL611pE 2
kötelezően választható tantárgy MBL661p Matematikai statisztika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL661pE Matematikai statisztika; _Előadás, 16 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBL661pG 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL661pG Matematikai statisztika; _Gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőMBL661pE 1
kötelezően választható tantárgy MBL662p Statisztikai programcsomagok; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL662pL Statisztikai programcsomagok; _Laboratóriumi gyakorlat, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy MBL421p A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL421pE A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBL421pG 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL421pG A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMBL421pE 0
kötelezően választható tantárgy MBL321p A többváltozós függvénytan elemei; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL321pE A többváltozós függvénytan elemei; _Előadás, 16 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBL321pG 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL321pG A többváltozós függvénytan elemei; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMBL321pE 0
MK-SZV Szabadon választható tárgyak; Teljesítendő: min.6 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy XN0140 Lektorátusi nyelvórák TTK szaknyelv kredites; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0141 Lektorátusi nyelvórák TTK szaknyelv kredites; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy GKBL04 Mikroökonómia I.; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme GKBL04E Mikroökönómia I.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGKBL04S 3
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme GKBL04S Mikroökönómia I.; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGKBL04E 2
szabadon választható tantárgy MMLSZ00 Szabadon választható tárgy; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMLSZ00 Szabadon választható tárgy; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy GKML99 Szabadon választható GTK-s tárgy; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme GKML99E Szabadon választható GTK-s tárgy; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
MK-DM Diplomamunka; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelező tantárgy MML900 Diplomamunka; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML901G Diplomamunka konzultáció; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy 10
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML902G Diplomamunka; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeMML901G 10
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.39 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
Becsatolt Képzési Programok (1)
1. MAAM-S_L - Általános alkalmazott matematika S_L
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
Becsatolt Képzési Programok (1)
1. MAPM-S_L - Pénzügy-matematika S_L
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 7
A mérföldkő tárgyaiból min.35 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

MBL-KOT L Matematikai Tszcs. kötelező tárgyai modul
MM-KVS Matematikai Tszcs. kötelezően választható MSc tárgyai modul
MML-KOT L Matematikai Tszcs. kötelező MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Szendrei Ágnes Dr. (SZAHAMS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Németh Zoltán Dr. (NEZHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 16 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Hajnal Péter Dr. (HAPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 16 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Móricz Ferenc (MOFHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Németh József Dr. (NEJHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Fodor Ferenc Dr. (FOFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 16 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Krisztin Tibor Dr. (KRTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Csörgő Sándor Dr. (CSSHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 18 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Szabó László Dr. (SZLHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Krámli András Dr. (KRAHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 16 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Viharos László Dr. (VILHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Zádori László Dr. (ZALHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Hatvani László Dr. (HALHAGS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Kérchy László Dr. (KELHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Hajnal Péter Dr. (HAPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Krisztin Tibor Dr. (KRTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Krámli András Dr. (KRAHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 16 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Bálintné Dr Szendrei Mária (BASHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Hatvani László Dr. (HALHAGS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 16 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Megyesi László (MELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 10 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 10 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Előadás, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
MML-KVS L Matematikai Tszcs. kötelezően választható MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Bálintné Dr Szendrei Mária (BASHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Maróti Miklós Dr. (MAMHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Kurusa Árpád Dr. (KUAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Szabó László Imre Dr. (SZLHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Móricz Ferenc (MOFHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Krisztin Tibor Dr. (KRTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Czédli Gábor Dr. (CZGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Krisztin Tibor Dr. (KRTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Előadás, kötelező, 8 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Viharos László Dr. (VILHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
XNTT Nem TTK kötelező tárgyak modul
Felelős tanszék:
Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport
Felelős oktató:
Mozsár Ferenc Dr. (MOFHAES.SZE)
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport
Felelős tanszék:
Számviteli Szakcsoport
_Előadás, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Számviteli Szakcsoport
Utolsó frissítés dátuma: 2017.01.28. 23:00

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés