Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
VAL-M-N
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Leírás:
A szakirány választhatóságának nincsen külön feltétele, erről mindenki a saját érdeklődésének megfelelően dönthet.
A szakirány indításának a feltétele azonban a minimum 5 fő jelentkezése.
A szakirányok csak a „Differenciált szakmai ismeretek” tantárgyaiban térnek el egymástól.

Az alábbi két szakirány közül választhat a hallgató:

Alkalmazott vallástudományi szakirány
Tárgyai: Alkalmazott vallástudomány (Alk. Vallástudományi tutórium, Alk. Vallástudományi kutatószeminárium)

Kutatásmódszertan (Matematikai statisztika, Kvalitatív módszerek, Kvantitatív módszerek, Statisztika – komputer gyakorlat

Vallástörténeti szakirány:
Tárgyai: Vallástörténet (Vallástörténeti szemináriumok, Vallástörténeti szemelvények, Belső-Ázsia vallástörténete 1-2)

Vallásfilológia (Vallási nyelv 1-2, Vallástörténeti szövegolvasás 1-2)

( A levelezősöknél a Vallásfilológia helyett Vallási szövegek. )
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2015.02.03. 9:09:48
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-KT Különbözeti tárgy; Teljesítendő: min.30 kredit
kötelező tantárgy VALM-KÜ1 Különbözeti tárgy; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VALM-KÜ101 Bevezetés a vallástudományba 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VALM-KÜ102 Bevezetés a vallástudományba 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VALM-KÜ103 Hinduizmus; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VALM-KÜ104 Egyéb vallások; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VALM-KÜ105 Buddhizmus; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VALM-KÜ106 Zsidóság; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VALM-KÜ107 Kereszténység; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VALM-KÜ108 Iszlám; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VALM-KÜ109 Vallásfilozófia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VALM-KÜ110 Vallásetnológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VALM-KÜ111 Vallásszociológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VALM-KÜ112 A vallástudomány elmélete; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VALM-KÜ113 A vallástudomány klasszikusai 1-3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
MK-SZD Szakdolgozat (MA); Teljesítendő: min.20 kredit
kötelező tantárgy VALM-SZD1 Szakdolgozat (MA); Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-SZD11 Szakdolgozat; _Szeminárium, 0 óra, _Gyakorlati jegy 20
MK-AT Alapozó tárgyak; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelező tantárgy VALM-A1 Vallástudományi alapozó tárgyak; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-A11 Alkalmazott vallástudomány; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-A12 Vallástudomány klasszikusai I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-A13 Vallástudomány klasszikusai II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-A14 A vallástudomány módszertana; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy VALM-A2 Általános alapozó tárgyak; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-A21 Kulturális antropológia; _Önálló vizsga, 4 óra, _Beszámoló ötfokozatú 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-A22 Szociológiai ismeretek; _Önálló vizsga, 4 óra, _Beszámoló ötfokozatú 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-A23 Pszichológiai ismeretek; _Önálló vizsga, 4 óra, _Beszámoló ötfokozatú 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-A24 Politológiai ismeretek; _Önálló vizsga, 4 óra, _Beszámoló ötfokozatú 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-A25 Európai vallásjog; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-A26 Általános módszertan (kvantitatív és kvalitatív); _Önálló vizsga, 4 óra, _Beszámoló ötfokozatú 2
MK-SZT Szakmai törzsanyag; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy VALM-SZT1 Vallásszociológia; Teljesítendő: min. 13 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-SZT11 Vallásszociológiai elméletek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-SZT12 Vallási intézmények szociológiája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-SZT13 Vallás és egyházak Közép-Kelet Európában; _Gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-SZT14 Új vallási mozgalmak elmélete és kutatása; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy VALM-SZT2 Valláslélektan; Teljesítendő: min. 14 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-SZT21 Valláslélektani elméletek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-SZT22 Megtérés lélektan; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-SZT23 Vallási narratívák; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-SZT24 Alkalmazott valláslélektan; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy VALM-SZT5 Gyakorlati szemináriumok; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-SZT53 Szakdolgozati szeminárium; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-SZT51 Pályázati ismeretek; _Konzultációs gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-SZT52 Academic writing; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy VALM-SZT4 Egyéb vallástudományi tárgy; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-SZT41 Egyéb vallástudományi tárgy 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-SZT42 Egyéb vallástudományi tárgy 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy VALM-SZT3 Valláspolitológia; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-SZT31 Világvallások társadalomtana és politikai ideológiák; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-SZT32 Jelenkori vallási diskurzusok és vallásközi párbeszéd; _Konzultációs gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 5
MK-DAVK Alkalmazott vallástudomány differenciált szakmai ismeretek; Teljesítendő: min.30 kredit
kötelező tantárgy VALM-DAVK1 Alkalmazott vallástudomány; Teljesítendő: min. 16 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-DAVK11 Alkalmazott vallástudományi tutórium 1.; _Konzultációs gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-DAVK12 Alkalmazott vallástudományi tutórium 2.; _Konzultációs gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-DAVK13 Alkalmazott vallástudományi kutatószeminárium 1.; _Konzultációs gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-DAVK14 Alkalmazott vallástudományi kutatószeminárium 2.; _Konzultációs gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy VALM-DAVK2 Kutatásmódszertan; Teljesítendő: min. 14 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-DAVK21 Matematikai statisztika; _Önálló vizsga, 4 óra, _Beszámoló ötfokozatú 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-DAVK22 Kvalitatív módszerek; _Konzultációs gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-DAVK23 Kvantitatív módszerek; _Konzultációs gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-DAVK24 Statisztika - komputer gyakorlat; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
MK-DVT Vallástörténet differenciált szakmai ismeretek; Teljesítendő: min.30 kredit
kötelező tantárgy VALM-DVT1 Vallástörténet; Teljesítendő: min. 18 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-DVT11 Vallástörténeti szeminárium 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-DVT12 Vallástörténeti szeminárium 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-DVT13 Vallástörténeti szemelvények; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-DVT14 Belső-Ázsia vallástörténete 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-DVT15 Belső-Ázsia vallástörténete 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy VALM-DVT2 Vallásfilológia; Teljesítendő: min. 12 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-DVT21 Vallási nyelv 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-DVT22 Vallási nyelv 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-DVT23 Szövegolvasás 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VALM-DVT24 Szövegolvasás 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy XM0010 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XM0011 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Ösvény: Alkalmazott vallástudomány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Vallástörténet

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

VALM-A Alapozó ismeretek (MA) modul
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Máté-Tóth András dr. (MAAHANS.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
Az alkalmazott vallástudomány (gyakorlati vallástudománynak is nevezve) célja a vallástudomány szisztematikus
és történeti ismeretei alapján az adott társadalom és kultúra gyakorlati területeit elemezni és azok fejlesztéséhez,
konfliktusmegoldásához modelleket, megoldásokat felkínálni. Az alkalmazott vallástudomány elemzi a vallási fundamentalizmus,
radikalizmus, terrorizmus történeti és kortárs mozgalmait és eseteit és hozzájárul ezek árnyalt értelmezéséhez.
Célja az ethnocentrikus és partikuláris értékeket és szempontokat mint ilyeneket bemutatni és belehelyezni a tágabb,
összehasonlító perspektívába, ezzel is csökkentve a multikulturális társadalom konfliktuspotenciálját
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A vallástudomány klasszikusai c. kurzus a Bevezetés a vallástudomány elméletébe c. kurzus történeti folytatása.
Célja az, hogy a kiemelkedő vallástudósok élettörténetét és művét bemutatva a hallgatók megismerkedhessenek
a vallástudomány legjelentősebb elméleteivel és fordulataival. Az első félévben a nemzetközi tudósok közül válogatunk,
a másodikban a magyarok közül.

Témák I.
A vallástudomány kialakulásának filozófiai és társadalmi feltételei - felvilágosodás és romantika
Az összehasonlító vallástudomány alapítója Friedrich Max Müller
Evolucionalista elméletek:James Georg Frazer és Edward Burnett Tylor
Társadalomtudományi megközelítésekMax Weber és Émile Durkheim
Pszichológiai megközelítésekSigmund Freud és Carl Gustav Jung
VallásfenomenológiaRudolf Otto és Mirea Eliade
Ateisták: Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Wilhelm Nietzsche
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A vallástudomány klasszikusai c. kurzus a Bevezetés a vallástudomány elméletébe c. kurzus történeti folytatása.
Célja az, hogy a kiemelkedő vallástudósok élettörténetét és művét bemutatva a hallgatók megismerkedhessenek
a vallástudomány legjelentősebb elméleteivel és fordulataival. Az első félévben a nemzetközi tudósok közül válogatunk,
a másodikban a magyarok közül.

Témák II.1. Kerényi Károly 2. Bálint Sándor 3. Hahn István 4. Angelo Brelich 5. Goldziher Ignác 6. Giesswein Sándor
7. Schmidt Jenő Henrik 8. Trencsényi-Waldapfel Imre 9. Róheim Géza 10. Kovács Ödön 11. Kühár Flóris
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja a vallástudomány leíró módszertanának megismertetése, különös tekintettel a sajátos módszer diszkurzív
történetére és mai jelentősebb iskoláira. A kurzus nem tárgyalja a vallástudomány különböző szakágainak,
mint pl. vallásszociológia vallásetnológia stb. saját tudományági módszertanát, mert azokat az illető kurzusokon ismerhetik meg
a hallgatók.
A vallástudomány módszertanának megalapozása: Joachim Wach
A vallástudomány és a teológia módszerének egybevetése
Tudományok vallás-leírása I. történettudomány
Tudományok vallás-leírása II. társadalomtudományok
Vallástörténeti iskola Chicagói iskola
Mai valláskutatások módszertani jellegzetességei
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Máté-Tóth András dr. (MAAHANS.SZE)
Teljesítendő:
min.12 kredit
_Önálló vizsga, kötelező, 4 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Beszámoló ötfokozatú
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja, hogy a kulturális antropológia történeti megközelítésén túl megismerkedjünk a kulturális antropológia
szemléletmódjával és módszereivel. A kultúrakutatói nézőpontok sokszólamúságára helyezzük a hangsúlyt.
A kultúrakutatás története – a kulturális relativizmus – a hermeneutikai és narratív megközelítés a kultúrakutatásban
– a posztmodern kulturális antropológia és irodalomtudomány diszciplináris együttműködése – a posztkoloniális megközelítés
– a Más antropológiája (az Idegenség értelmezése) – a sűrű leírás és az antropológia etnográfiája
_Önálló vizsga, kötelező, 4 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Beszámoló ötfokozatú
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A szociológia fogalmi megközelítését, a szociológiai szemléletmód sajátosságait és a legfontosabb társadalmi jelenségek,
folyamatok szociológiai elemzését ismerteti meg a tárgy a hallgatókkal.
Betekintést nyújt a társadalmi egyenlőtlenségek és társadalmi változások különböző szociológiai irányzatok szerint történő
vizsgálatába.
Témák:1-4. Társadalomtudományi, szociológiai nézőpontok·
A társadalomtudományok kialakulása·
Az egyes társadalomtudományi ágak hasonlóságai és eltérései egymástól·
A társadalomtudományok viszonya az értékekhez, ideológiákhoz·
Jellegzetes szemléleti pozíciók a társadalomtudományban
5-8. A társadalomtudományi kutatás módszerei
A mindennapi és a tudományos megismerésTeoretikus és empirikus megismerés
Az empirikus társadalomkutatás módszertana, a kutatás sémájaAdatgyűjtési technikák a társadalomkutatásban
Adatfeldolgozás és adatelemzésAdatok értelmezése és az elméletalkotás
9-12. A mai magyar társadalomA társadalmi egyenlőtlenségek és a társadalom tagoltsága
A rendszerváltozás előtti és utáni magyar társadalomA mai magyar társadalom szerkezete és alapvető csoportjai
A társadalmi helyzetet alakító főbb társadalmi egyenlőtlenségek, folyamatok
Demográfiai folyamatok
Az iskola, a tudáshoz való egyenlőtlen hozzájutás
Foglalkoztatás, munkanélküliség Anyagi egyenlőtlenségek, szegénység
Az egyenlőtlenségek halmozódása: romák, az underclass-jelenség
_Önálló vizsga, kötelező, 4 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Beszámoló ötfokozatú
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A pszichológia tudománya. Irányzatok. Módszerek
Érzékelés és észlelés. Érzékleti modalitások. Lokalizáció. Felismerés. Fentről-le folyamatok. Figyelem. Konstanciák.
Tudat, aktiváció, módosult tudatállapotok. Alvás. Álom.
Tanulás és kondicionálás. Imprinting. Habituáció. Operáns és klasszikus kondicionálás. Magasabbrendű tanulás.
Az emlékezés. Emlékezeti rendszerek. Konstruktív emlékezet. Explicit és implicit memória. Hangulat és emlékezet.
Gondolkodás és nyelv. Foglmak, kategóriák, nyelv és kommunikáció, problémamegoldás.
Motiváció. Homeosztatikus és nem-homeosztatikus rendszerek. Arousal és motiváció.
Az érzelmek. Érzelmek keletkezés. Érzelmek szerepe a meismerésben és a társas életben.
Az emberi személyiség. Elméleti megközelítések: pszichoanalitkus, vonáselméleti, fenomenológiai, behaviorista.
_Önálló vizsga, kötelező, 4 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Beszámoló ötfokozatú
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A tantárgy a politikatudomány legfontosabb kérdéseit vizsgálja, azokat az alapokat, amelyek szükségesek a politika világának
megértéséhez és interdiszciplináris kitekintésekhez.
Témák:
A politikatudomány kialakulása, fejlődésének főbb szakaszai; a politológia hazai létrejötte és intézményesülés
A politika fogalma, különböző definíciói.
A politika mint viszony, mint társadalmi alrendszer, mint tevékenység. A politika dimenziói: polity, politics és policy
A politikai rendszer fogalma, tartalmi és formai összetevői
Befolyás, hatalom és politikai hatalomLegitimitás és legitimáció
Politikai értékek és politikai ideológiák: fogalmak és funkciókKonzervatív, liberális, szocialista politikai eszmerendszerek
főbb tartalmai elemei, alakváltozásaik
Politikai közgondolkodás, politikai kultúra, politikai szocializáció
Társadalom és politika; politikai aktivitás és passzivitás
Politikai osztály, politikai elit; politikus-típusok, főbb rekrutációs modellek
Számonkérés
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kurzus áttekintést ad a vallásszabadsággal kapcsolatos alapvető kérdésekről, az állam és az egyházak között viszony jogi
szabályozásáról Magyarországon és Európában.
Témák:Bevezetés. Alapfogalmak
A vallásszabadság, mint emberi jog történeti kialakulása
A vallásszabadság a nemzetközi jogban
Vallásszabadság Magyarországon. Jogforrások A lelkiismereti szabadság és a diszkriminációtilalom
A vallásszabadság szubjektív oldala. A szülők jogai – a család világnézeti integritása
Állam és vallás viszonyának alapkérdései. Az állam világnézeti semlegessége. Az állam és az egyház elválasztása
Az egyház, mint sajátos jogalany
Az állam aktív működése a vallásszabadság biztosításában. Szabályozási kérdések (oktatásügy, munkajog, média, vallásgyakorlás sajátos intézményekben). Finanszírozási kérdések
Nemzetközi kitekintés. Állam és egyház viszonyának európai modelljei
_Önálló vizsga, kötelező, 4 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Beszámoló ötfokozatú
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a társadalomtudományi kutatásokmódszertanának alapvető kérdéseivel,
szemléletével, technikáival. A hallgatók betekintést nyerhetnek a kutatások tudományos megalapozásának elméletébe
A kurzus felkészítést biztosít a kapcsolódó Kvalitatív- és Kvantitatív módszertan kurzuselvégzéséhez.
Témák:
Az oksági kapcsolat vizsgálata
Konceptualizálás
Operacionalizálás
Mintavétel I.Mintavétel II.Kérdőívszerkesztés szabályai
Speciális kérdezési technikák
A terepkutatás módszertana
A kísérleti módszer
A közvélemény-kutatások buktatói
Hogyan csaphatók be a társadalomkutatók?
VALM-DAVK Differenciált AVK szakmai ismeretek (MA) modul
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.16 kredit
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A tutórium célja alkalmazott vallástudományi kutatási eredmények feldolgozása szakirodalom alapján.
Célja: az egyes tanulmányok lényegének megragadása, kritikai értékelése, ismertetése, illetve közvetítése mások felé.
A tutórium lehetőséget ad, hogy a szakdolgozathoz is anyaggyűjtés történjen.
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A tutórium célja alkalmazott vallástudományi kutatási eredmények feldolgozása szakirodalom alapján.
Célja: az egyes tanulmányok lényegének megragadása, kritikai értékelése, ismertetése, illetve közvetítése mások felé.
A tutórium lehetőséget ad, hogy a szakdolgozathoz is anyaggyűjtés történjen.
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kutatószeminárium célja, hogy megismertesse a hallgatókat a Vallástudományi tanszéken folyó alkalmazott
vallástudományi kutatómunkával, abban részvételüket elősegítse. A hallgatók a kutatási részvétel által anyagot gyűjthetnek
önálló Tudományos Diákköri és szakdolgozati felkészülésükhöz.
A kutatószeminárium keretében Szeged vallásosságát kutatjuk, több dimenzió mentén.
Témák:
allásosság típusok
Szeged vallási térképe
Egyházias vallásosság
Privát vallásosság
Bejegyzett egyházak
Új vallási mozgalmak
Egyházi civil szervezetek
Önkormányzat és egyházak
Egyházak kulturális rendezvényei
Civil vallásosság
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kutatószeminárium célja, hogy megismertesse a hallgatókat a Vallástudományi tanszéken folyó alkalmazott
vallástudományi kutatómunkával, abban részvételüket elősegítse. A hallgatók a kutatási részvétel által anyagot gyűjthetnek
önálló Tudományos Diákköri és szakdolgozati felkészülésükhöz.
A kutatószeminárium keretében Szeged vallásosságát kutatjuk, több dimenzió mentén.
Témák:
allásosság típusok
Szeged vallási térképe
Egyházias vallásosság
Privát vallásosság
Bejegyzett egyházak
Új vallási mozgalmak
Egyházi civil szervezetek
Önkormányzat és egyházak
Egyházak kulturális rendezvényei
Civil vallásosság
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.14 kredit
_Önálló vizsga, kötelező, 4 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Beszámoló ötfokozatú
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse az empirikus társadalomtudományi kutatásokhoz szükséges
statisztikai eszköztárral, annak alkalmazási módszerével. A kurzust elvégzők alapvető betekintést nyernek a matematikai
statisztika szemléletébe, módszereibe. Képesek lesznek statisztikai eredmények kritikai értékelésére, feldolgozására.
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 4 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja a kvalitatív társadalomkutatás elméletének és legfontosabb módszereinek általános bemutatása.
Az elméleti részben kiemelten foglalkozunk a kvalitatív szemléletet megalapozó filozófiai és
szociológiai elméletekkel (Wittgenstein, Dilthey, Husserl, Gadamer, Geertz, Ricoeur, Habermas, Glaser & Straus stb.),
a kvalitatív és a kvantitatív szemlélet és módszer megkülönböztetésével és egymásrautaltságával,
valamint a kvalitatív elmélet legfontosabb pilléreivel (leírás, értelmezés, egyediség, validitás, általánosítás, induktivitás,
elméletalkotás stb.).
A második részben a kvalitatív módszerek alkalmazásának legfőbb törvényszerűségeit és jellegzetességeit mutatjuk be, r
észletesebben kitérve az interjútípusokra, résztvevői megfigyelésekre, tartalomelemzésre.
Végezetül a kvalitatív munkát segítő számítógépes programok hasznáról és korlátairól tájékoztatjuk a hallgatókat.
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 4 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja az adatfelvételi munkálatokra való elméleti felkészülés, amely heti 2 órában, előadásnak
megfelelő képzési keretben történik. A hallgatók az elméleti anyag elsajátításáról félévi vizsga formájában adnak számot.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az SPSS programrendszer használatába, és
felkészítse őket a program kutatási célú felhasználására. A kurzus folyamán elsajátítják az összes,
tanult matematikai statisztikai eljárás végrehajtását a program segítségével, a számítógépes adatkezelés alapjait,
valamint többváltozós elemzéseket is. A kurzus elvégzésével a hallgatók képessé válnak önálló elemzések elkészítésére,
illetve kutatói munka végzésére.
VALM-DVT Differenciált VT szakmai ismeretek (MA) modul
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Porció Tibor (POTIABB.SZE)
Teljesítendő:
min.18 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A szeminárium során a tudományos vita, publikálás, előadás módszereit sajátíthatják el a hallgatók.
A szemináriumon a szakirány összes hallgatója - évfolyamtól függetlenül - részt vesz és az oktatóval együtt vitatják meg a
hallgatók munkáit, amelyeket egy szabadon választott vallástörténeti tárgyról, önállóan készítenek a félév során.
A vitában mindenkinek aktívan részt kell vennie, függetlenül attól, hogy a magáról a dolgozat tárgyáról milyen
tárgyi ismeretekkel rendelkezik. A szeminárium felkészíti a hallgatót a szakdolgozat megírására is.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A szeminárium során a tudományos vita, publikálás, előadás módszereit sajátíthatják el a hallgatók.
A szemináriumon a szakirány összes hallgatója - évfolyamtól függetlenül - részt vesz és az oktatóval együtt vitatják meg a
hallgatók munkáit, amelyeket egy szabadon választott vallástörténeti tárgyról, önállóan készítenek a félév során.
A vitában mindenkinek aktívan részt kell vennie, függetlenül attól, hogy a magáról a dolgozat tárgyáról milyen
tárgyi ismeretekkel rendelkezik. A szeminárium felkészíti a hallgatót a szakdolgozat megírására is.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A szeminárium tartalma: a vallástörténet tematikájához kapcsolódó magyar és idegen nyelvű szaktanulmányok,
szemelvények közös olvasása, értelmezése és értékelése.
Célja: az egyes tanulmányok lényegének megragadása, kritikai értékelése, ismertetése, illetve mások felé közvetítése.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A tantárgyelem célja, hogy bemutassa a térség történetét ill. szerepét a különböző kultúrák és vallási irányzatok terjedésében.

A tantárgyelem lehetséges témakörei:
Nomád népek hitvilága.
Smánizmus, totemizmus
A kereskedelem szerepe a kultúrák találkozásában.
Zoroaszteriánizmus.
Manicheizmus.
Nesztoriánizmus.
Kínai univerzizmus.
Buddhizmus
Iszlám.
Vallások egymásra hatása Belső-Ázsiában.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A tantárgyelem célja, hogy bemutassa a térség történetét ill. szerepét a különböző kultúrák és vallási irányzatok terjedésében.

A tantárgyelem lehetséges témakörei:
Nomád népek hitvilága.
Smánizmus, totemizmus
A kereskedelem szerepe a kultúrák találkozásában.
Zoroaszteriánizmus.
Manicheizmus.
Nesztoriánizmus.
Kínai univerzizmus.
Buddhizmus
Iszlám.
Vallások egymásra hatása Belső-Ázsiában.
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.12 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A tantárgyelem (2 félév) célja, hogy a hallgató egy vallási alapnyelv alapjait elsajátítsa.
A nyelvi képzés bevezet az adott nyelv írásrendszerébe és nyelvtanába, valamint bemutatja az illető nyelv
legfontosabb hangtani, alaktani, mondattani tulajdonságait. A tantárgyelembe tartozó kurzusok elvégzése után a
hallgatók képesek egyszerűbb irodalmi szövegek olvasására és értelmezésére szótár segítségével.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A tantárgyelem (2 félév) célja, hogy a hallgató egy vallási alapnyelv alapjait elsajátítsa.
A nyelvi képzés bevezet az adott nyelv írásrendszerébe és nyelvtanába, valamint bemutatja az illető nyelv
legfontosabb hangtani, alaktani, mondattani tulajdonságait. A tantárgyelembe tartozó kurzusok elvégzése után a
hallgatók képesek egyszerűbb irodalmi szövegek olvasására és értelmezésére szótár segítségével.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A tantárgyelemben foglalt szemináriumok során a hallgatók a "Vallási nyelv"-ben tanult nyelven
és írással vallástörténeti tanulmányaikhoz hasznos, illetve azokat megfelelően kiegészítő szövegeket olvasnak, elemeznek,
illetve értelmeznek.
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A tantárgyelemben foglalt szemináriumok során a hallgatók a "Vallási nyelv"-ben tanult nyelven
és írással vallástörténeti tanulmányaikhoz hasznos, illetve azokat megfelelően kiegészítő szövegeket olvasnak, elemeznek,
illetve értelmeznek.
VALM-KÜ Különbözeti kreditek megszerzéséhez (MA) modul
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
VALM-SZD Szakdolgozat modul
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Felelős oktató:
Máté-Tóth András dr. (MAAHANS.SZE)
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Szeminárium, kötelező, 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
VALM-SZT Szakmai törzsanyag (MA ) modul
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.13 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a vallásszociológia alapvető fogalmi rendszerével és főbb vizsgálódási
területeivel. Elemzésünk az egyén vallási igényéből indul ki, innen a vallási közösségek vizsgálódásán keresztül tér át a vallás társadalmon belüli szerepére. Végezetül pedig azt nézzük, hogy a társadalmi folyamatok hogyan hatnak a vallásra.
Témák:
A vallásszociológia tárgya és módszerei
Vallásszociológiai klasszikusok és vallásértelmezésük
Vallásszociológia Magyarországon
A vallás társadalomtörténete Magyarországon és a világban
A vallás szociológiai tanulmányozásával kapcsolatos kortárs definíciók
Modernizáció, szekularizáció
Pluralizmus, láthatatlan vallás
Professzionalizálódás, egyháziasodás, miliő
A vallásosság mérése
Vallás és társadalmi rétegződés
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
Az a kurzus a szociológiai értelemben vett egyházzal foglalkozik.
Jelesül Magyarországon kiemelten a katolikus, a református és az evangélikus egyházzal,
tágabb értelemben azokkal a keresztény vallási közösségekkel, melyek öndefiníciójukban egyháznak nevezik magukat.
Az egyházszociológia nem foglalkozik a nem-keresztény vallási közösségekkel és az ú. n. új vallásossággal,
vallási közösségekkel. Ugyanakkor tematikája jelentősen tágabb annál az inkább statisztikának nevezhető tevékenységnél,
amely (vallásszociológia néven) szinte kizárólag az egyháztagságnak és az egyházi szolgáltatások igénybevételének adatait r
ögzítette és elemezte.

Témák:
Az egyházszociológia tárgya és módszertana
Az egyházszociológia tematikájának történeti korszakai
Az egyházfogalom jelentéskörei a különböző keresztény felekezetekben
Az egyház és a társadalom viszonyainak típusai
Egyházi szerepek felekezeti bontásban
A kereszténység egyháziasodása
Az egyházak tevékenységének területei és ezek szociológiai leírása (misszió, oktatás, karitatív tevékenység)
Az egyház és az állam viszonyának szociológiai értelmez
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja, hogy a régió vallási és egyházi jellegzetességeit és változásait - különös tekintettel az 1989/91-es
politikai fordulat utáni trendekre - a hallgatók megadott szakirodalmak alapján elemezzék, erről dolgozatot készítsenek.
A kurzus tematikai alapját elsősorban az Aufbruch nemzetközi kutatás eredményei és publikációi jelentik.

Témák:
Kelet-Közép-Európa mint vallási régió
A régió tagországainak történeti és vallástörténeti jellegzetességei (3-4 alkalom)
A régió vallási és egyházi fordulatai a XIX-XX. sz-ban.
A régió vallási adatai
Nyugat-Európa és a régió vallási adatainak összehasonlítása (több alkalom
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
Az „új vallási mozgalmak” néven ismertté vált vallási entitások a második világháborút követően jelentek meg a nyugati
társadalmakban, s az ötvenes-hatvanas évektől kezdve nyertek fellendülést.
Megjelenésük, terjedésük több tudományág érdeklődését is felkeltették.
Ebben a tantárgyban először az új vallási mozgalmak szociológiai vizsgálatát mutatjuk be, ami magába fogalja az elnevezéssel
kapcsolatos problémák, a vallási entitások benső dinamikájának alakulását, valamint a különféle társadalmi reakciókat.
A második részben az előzőekre alapozva bemutatjuk azokat a szempontokat, amelyeket egy-egy új vallási mozgalommal való
találkozáskor szem előtt kell tartaniAz előadáshoz kapcsolódó szemináriumon a hallgatók néhány olyan mozgalom képviselőivel
találkozhatnak a hallgatók, amelyek – a lehetőségekhez mérten – felölelik az új vallási mozgalmaknak nevezhető vallási
entitások széles skáláját. A mozgalmak bemutatkozása után az elméleti kurzusban megismert szempontok szerint közös
értékelést tartunk.
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.14 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A valláslélektan a vallási jelenségek lélektani megközelítését végzi. A kurzus a valláslélektan kulcsfogalmaival, legfontosabb
elméleteivel, klasszikus szerzőivel ismertet meg.A kurzus a megadott szakirodalom lapaján készített teszt megfelelő kitöltésével
teljesíthető
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kurzus általában a vallási élmény és a vallási megtérés vallásléleklektani tárgyalását végzi a klasszikusok műveiből kiindulva
a modern megközelítésekig, valamint a megtérés különböző kutatásait mutatja be.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kurzus a valláslélektan vallási közösségbeli alkalmazási területeit tekinti át.
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja, hogy felvértezze a hallgatókat a vallás és politika igen kényes kapcsolatának elemzésére, megismertesse
a leggyakrabban előforduló konfliktusforrásokra, azok megelőzésére, illetve esetleges kezelésére.
E célból a diákok tanulmányozzák a poltitikai szociológia irodalmát, az Egyház-állam kapcsolatok szociológiáját, s a különféle
Korszakok kultúrtörténetét, melyek a vallással kapcsolatos politikai problémákra fókuszolnak.
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 4 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja a nagy vallási hagyományok közötti párbeszéd elméleti és történeti vizsgálata.
Az előadás feltételezi ezen hagyományok alapvető ismeretét és azokra a térségekre és korszakokra koncentrál, ahol ill.
amelyekben a különböző egymásrahatások kifejezetten erősek voltak. Az előadás foglalkozik az egyes vallások saját
tanításában meglévő vallásteológiai alapállásokkal és ezek történeti konkrétumaival.
A tantárgy a kortárs vallási beszédmódok legfontosabb kérdéseit is vizsgálja, különös tekintettel a különböző vallási közösségek
és egyházak írásban fellelhető anyagaira. A kurzus további célja, hogy a hallgatók felismerjék azokat a napjainkban zajló
világpolitikai eseményeket, amelyeknek hátterében álló vallási tendenciák állnak.
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kurzusok az alkalmazott vallástudomány alábbi témáinak egyikét vagy ezeken kívülit tárgyalja, meghívott
előadó kezelésében: a vallási fundamentalizmus, radikalizmus, terrorizmus történeti és kortárs mozgalmai és esetei.
Bemutatja az etnocentrikus és partikuláris értékeket és szempontokat és belehelyezi a tágabb, összehasonlító perspektívába.
További lehetséges témák:
Radikális antiabortusz mozgalom az USA-ban
Neokarizmtikus mozgalmak Dél-Amerikában
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kurzusok az alkalmazott vallástudomány alábbi témáinak egyikét vagy ezeken kívülit tárgyalja, meghívott
előadó kezelésében: a vallási fundamentalizmus, radikalizmus, terrorizmus történeti és kortárs mozgalmai és esetei.
Bemutatja az etnocentrikus és partikuláris értékeket és szempontokat és belehelyezi a tágabb, összehasonlító perspektívába.
További lehetséges témák:
Radikális antiabortusz mozgalom az USA-ban
Neokarizmtikus mozgalmak Dél-Amerikában
Felelős tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A kurzus célja a civil szervezetek, kisvállalkozások sikeres működéséhez szükséges ismeretek elterjesztése,
ezáltal a hatékonyságuknak, versenyképességüknek növelése. Ismertetésre kerülnek a pályázati konstrukciók,
a projekttervezés, pályázatkészítés és projektvégrehajtás lépései. A kurzus magában foglalja egy pályázat megírásának és
hozzá kapcsolódó tanácsadásnak gyakorlatát.
Témák:
Civil szervezetek, kulturális intézmények működése
Pályázati alapok ismertetése
A projektciklus áttekintése, a projekttervezés menete
Helyzetelemzés, pályázatfigyelés, partnerség-építés
Gazdaság- és vállalkozásfejlesztési ismeretek
A projekt költségvetésének összeállítása
A pályázati dokumentáció elkészítése
Projektvégrehajtás, disszemináció
Projektgenerálás gyakorlat
Tanácsadói gyakorlat
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vallástudományi Tanszék
Leírás:
A szakdolgozatírás folyamatának áttekintése, segítség nyújtás szakdolgozati téma megtalálásában,
kutatási terv előkészítésében, az összegyűjtött anyag rendezésében valamint a megírásban és formatálásban.
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Kreditáló Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kreditáló Tanszék
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés