Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
VIZ-M-N
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Leírás:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felismerik a vizualitás kulturális és mediális konstruáltságát, történelmi és társadalmi, kontextuális meghatározottságait, valamint a vizuális tapasztalatok jelentőségét az adott társadalomban uralkodó vagy marginalizált identitásmodellek létrehozásában. Ismerik a vizualitás történeti modelljeit és a hozzájuk kapcsolódó interpretációs eljárások hagyományait. Az elsajátított kritikai fogalomkészlet és eszköztár segítségével értő befogadóivá és közvetítőivé válnak a kortárs és történeti vizuális jelenségeknek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Szakirányok: Filmkultúra és Színházkultúra szakirány.

Mindkét választható szakirány alapszakos előzményekkel rendelkezik az intézményben (Filmelmélet és filmtörténet szakirány a szabad bölcsészet alapszakon belül, Színháztörténet szakirány a magyar szakon belül). A színházkultúra szakirány elmélet és történet-központú – vagyis nem szándékozik sem színészeket, sem rendezőket képezni, viszont olyan tudást, szemléletmódot és készségeket nyújt leendő hallgatóinak, amelyek a „színházi munka” során hasznukra válhatnak. Célunk, hogy az előadás létrejöttének feltételeit alaposan megismerjék, valamint az előadás értelmezésében jártasságot szerezzenek, ezáltal a későbbiekben egyrészt a színházi szervezőmunkában, másrészt a Magyarországon igen hányatott sorsú színikritika írásba új színt, nagyobb elméleti-történeti háttérismeretet, korszerű szemléletet vigyenek. A filmkultúra szakirány célja, hogy a film „szoros olvasásától” tovább lépve olyan kontextusokat tárjon a hallgatók elé, amelyek rávilágítanak a filmeknek mint kulturális termékeknek, használati tárgyaknak az értelmezhetőségére. Hogyan működik a mozi intézménye a kultúra tágabb összefüggéseiben? Milyen kritériumok alapján történnek a filmekhez társított értéktételezések? Milyen célokat szolgálnak? Hogyan helyezhető el a mozgókép a médiumok és a technikai apparátusok tágabb sorában, hogyan viszonyul az új médiához? A szakirány a zsurnálkritikától különböző, a kritikai elméletekre alapozott kritikai szemléletet kíván átadni, mely a vizuális kultúra tágabb összefüggéseinek az ismeretét is előfeltételezi.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2014.11.11. 11:12:40
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelező tantárgy VIZ-M-NSZD2 Diplomadolgozat; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NSZD21 Diplomadolgozat; _Önálló vizsga, 2 óra, Diploma, Thesis, vizsga előfeltételeVIZ-M-NSZD11 20
MK A Elméleti alapozó; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelező tantárgy VIZ-M-NA1 A vizuális kultúra alapjai; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NA11 A vizuális kultúra alapjai; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy VIZ-M-NA2 Művészetfilozófia; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NA21 Művészetfilozófia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy VIZ-M-NA3 Szemiotika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NA31 Szemiotika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy VIZ-M-NA4 A kultúra multimedialitása; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NA41 A kultúra multimedialitása; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
MK SZT Szakmai törzsanyag; Teljesítendő: min.31 kredit
kötelező tantárgy VIZ-M-NSZT1 Technika, médium, művészet; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NSZT11 Technika, médium, művészet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy VIZ-M-NSZT2 A kultúra intézményei; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NSZT21 A kultúra intézményei; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy VIZ-M-NSZT3 A látás elméletei; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NSZT31 A látás elméletei; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy VIZ-M-NSZT4 A képi elbeszélés története; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NSZT41 A képi elbeszélés története; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy VIZ-M-NSZT5 A kincstártól a múzeumig; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NSZT51 A kincstártól a múzeumig; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy VIZ-M-NSZT6 Nemverbális (vizuális és auditív) kommunikáció; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NSZT61 Nemverbális (vizuális és auditív) kommunikáció; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy VIZ-M-NSZT7 Irodalomelmélet: kritikai irányzatok; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NSZT71 Irodalomelmélet: kritikai irányzatok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelező tantárgy VIZ-M-NSZD1 Szakdolgozati szeminárium; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NSZD11 Szakdolgozati szeminárium; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
MK FT Felzárkóztató tanulmányok; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy VIZ-M-NFT1 Bevezetés a kultúratudományba; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme VIZ-M-NFT11 Bevezetés a kultúratudományba; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy VIZ-M-NFT2 Művészettörténet; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme VIZ-M-NFT21 Művészettörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
szabadon választható tantárgy VIZ-M-NFT3 Színházelméletek 1.; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme VIZ-M-NFT31 Színházelméletek 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
szabadon választható tantárgy VIZ-M-NFT4 Színházelméletek 2.; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme VIZ-M-NFT41 Színházelméletek 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
szabadon választható tantárgy VIZ-M-NFT5 Bevezetés a filmelméletbe; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme VIZ-M-NFT51 Bevezetés a filmelméletbe; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy VIZ-M-NFT7 Filmelemzés 2.; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme VIZ-M-NFT71 Filmelemzés 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
szabadon választható tantárgy VIZ-M-NFT8 Filmelemzés 3.; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme VIZ-M-NFT81 Filmelemzés 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
szabadon választható tantárgy VIZ-M-NFT6 Filmelemzés 1.; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme VIZ-M-NFT61 Filmelemzés 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
MK V Szabadon választható tárgyak; Teljesítendő: min.14 kredit
kötelezően választható tantárgy VIZ-M-NVM1 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 1.; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NVM11 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelezően választható tantárgy VIZ-M-NVM2 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 2.; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NVM21 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelezően választható tantárgy VIZ-M-NVM3 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 3.; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NVM31 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 3.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelezően választható tantárgy VIZ-M-NVM4 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 4.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NVM41 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy VIZ-M-NVA1 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 5.; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VIZ-M-NVA11 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 5.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy VIZ-M-NVA2 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 6.; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VIZ-M-NVA21 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 6.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy VIZ-M-NVA3 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 7.; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VIZ-M-NVA31 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 7.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelezően választható tantárgy VIZ-M-NVA4 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 8.; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VIZ-M-NVA41 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 8.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelezően választható tantárgy VIZ-M-NVA5 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 9.; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VIZ-M-NVA51 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 9.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy VIZ-M-NVA6 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 10.; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme VIZ-M-NVA61 Szabadon választható kurzus vizuális kultúratudományból 10.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
MK GY Szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min.5 kredit
kötelező tantárgy VIZ-M-NSZGY1 Szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-NSZGY11 Szakmai gyakorlat; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
VIZ-M-N-FILM Filmkultúra szakirány; Teljesítendő: min.30 kredit
kötelező tantárgy VIZ-M-N-FILM1 Hang-Kép-Szöveg; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-N-FILM11 Hang-Kép-Szöveg; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy VIZ-M-N-FILM2 Látvány és narratíva a kortárs filmben; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-N-FILM21 Látvány és narratíva a kortárs filmben; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy VIZ-M-N-FILM3 Film és kultúratudomány; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-N-FILM31 Film és kultúratudomány; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy VIZ-M-N-FILM4 Filmtörténeti szeminárium; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-N-FILM41 Filmtörténeti szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy VIZ-M-N-FILM5 A film és a digitális média; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-N-FILM51 A film és a digitális média; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy VIZ-M-N-FILM6 Film és írás; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-N-FILM61 Film és írás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
VIZ-M-N-SZIN Színházkultúra szakirány; Teljesítendő: min.30 kredit
kötelező tantárgy VIZ-M-N-SZIN1 Teatralitás, performativitás; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-N-SZIN11 Teatralitás, performativitás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy VIZ-M-N-SZIN2 Színházi antropológia; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-N-SZIN21 Színházi antropológia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy VIZ-M-N-SZIN3 Színházi szemiotika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-N-SZIN31 Színházi szemiotika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy VIZ-M-N-SZIN4 Interkulturalitás a színházban; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-N-SZIN41 Interkulturalitás a színházban; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy VIZ-M-N-SZIN5 Kortárs színház és dráma; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-N-SZIN51 Kortárs színház és dráma; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy VIZ-M-N-SZIN6 A performancia-kutatás perspektívái: színház-ikonográfia és vizuális dramaturgia; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme VIZ-M-N-SZIN61 A performancia-kutatás perspektívái: színház-ikonográfia és vizuális dramaturgia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 5
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy MAVÁL1 MA Kari szabadon választható kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MAVÁL11 MA Kari szabadon választható előadások; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MAVÁL12 MA Kari szabadon választható szemináriumok; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy XM0010 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XM0011 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás 0
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Ösvény: Filmkultúra szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.31 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.14 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.5 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Színházkultúra szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.31 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.14 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.5 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

MAVÁL MA Kari szabadon választható kurzusok modul
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
VIZ-M-N-FILM Vizuális kultúratudomány MA: Filmkultúra szakirány modul
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
VIZ-M-N-SZIN Vizuális kultúratudomány MA: Színházkultúra szakirány modul
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
VIZ-M-NA Vizuális kultúratudomány MA: elméleti alapozó modul
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
VIZ-M-NFT Vizuális kultúratudomány MA: Felzárkóztató tanulmányok modul
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
VIZ-M-NSZD Vizuális kultúratudomány MA: Szakdolgozat modul
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Önálló vizsga, kötelező, 2 óra / 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
Diploma, Thesis
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
VIZ-M-NSZGY Vizuális kultúratudomány MA: szakmai gyakorlat modul
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
VIZ-M-NSZT Vizuális kultúratudomány MA: szakmai törzsanyag modul
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
VIZ-M-NVA Vizuális kultúratudomány MA: szabadon választható tárgyak angol nyelven modul
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
VIZ-M-NVM Vizuális kultúratudomány MA: szabadon választható tárgyak magyar nyelven modul
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
Felelős oktató:
Füzi Izabella Dr. (FUIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Kreditáló Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kreditáló Tanszék
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés