Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
KTT-M_L
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Levelező
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Leírás:
A képzés célja olyan környezetkutatók képzése, akik a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges tudományterületeken magas szintű alaptudással és az ahhoz illeszkedő gyakorlattal, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek. Felkészültségük alapján legyenek képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
– az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban lejátszódó fontosabb fizikai, kémiai, földtudományi és biológiai folyamatokat,
– a környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszereit mikro-, mezo- és makro régió szinten,
– a földi erőforrások egyidejű kiaknázásnak és megőrzésének lehetőségeit,
– a környezettudományra jellemző elméletek, paradigmák, elképzelések és elvek alkalmazói, tervezői és vezetői szintű ismeretanyagát,
– a környezeti mintákban lévő szilárd, cseppfolyós és légnemű alkotók összetételének, szerkezetének és eloszlásának elemzési módjait.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– terepi és laboratóriumi környezeti vizsgálatok kivitelezésére, megfelelő figyelemmel a kockázatbecslésre, hozzáférési jogokra, a megfelelő egészségügyi és biztonsági szabályozásokra,
– mérési adatok előkészítésére, értelmezésére és bemutatására megfelelő minőségi és mennyiségi technikák és programcsomagok felhasználásával,
– mintavételre és a laboratóriumi adatgyűjtés hibáinak kezelésére,
– környezeti hatásvizsgálatok tervezésére és kivitelezésére, az eredmények kiértékelésére összhangban a hazai és az EU elvárásokkal és előírásokkal,
– önálló tervező, irányító, szakértői munkakörök betöltésére a környezettudományhoz kapcsolódó tudományos kutatásokat végző munkahelyeken, a környezettudomány eredményeit alkalmazó és továbbfejlesztő munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben és a szakigazgatásban,
– az ipar, a mező- és erdőgazdaság, a vízügy, az egészségügy, a települési önkormányzatok munkájába történő bekapcsolódásra,
– a természetvédelem területén jelentkező környezettudományi szakképzettséget igénylő feladatok önálló megoldására,
– az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban lejátszódó fontosabb fizikai, kémiai, földtudományi és biológiai folyamatok megértésére, valamint ezen folyamatok rendszerben való kezelésére,
– a környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszerének feltárására és értékelésére mikro-, mezo- és makro régió szinten,
– a minőség fontosságának megértésére a környezettudományi kutatásokban,
– (a rendszerint hiányos adatokból álló) különböző típusú észlelések begyűjtésére, valamint ezek alapján vezetői szinten hipotézisek felállítására és ellenőrzésére,
– a környezettudományban szerepet játszó anyagi minőségek és jelenségek tulajdonságainak felismerésére, azonosítására, valamint ezek környezettudományi módszerekkel való jellemzésére,
– a környezeti mintákban lévő alkotók eloszlásának és szerkezetének elemzésére a nm–km mérettartományban, térben és időben egyaránt,
– kutatások tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és kutatási beszámolók elkészítésére, beleértve az átvett adatok felhasználását is,
– adatgyűjtésre, adatrögzítésre és -feldolgozásra a megfelelő technikák alkalmazásával terepen és laboratóriumban,
– a terepi és laboratóriumi észlelések elmélettel való összehangolására a megfigyelés, felismerés, szintézis és modellezés munkafolyamat sorozaton keresztül
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2015.06.22. 7:49:44
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-ALA Törzstárgyak; Teljesítendő: min.49 kredit
kötelező tantárgy GML402 Környezettervezés alapjai; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML402E Környezettervezés alapjai; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy GML403 Környezeti kockázatelemzés; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML403E Környezeti kockázatelemzés; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy BML007 Alkalmazott ökológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML007E Alkalmazott ökológia; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy BML018 A természetvédelem és környezetvédelem aktuális kérdései; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML018E A természetvédelem és környezetvédelem aktuális kérdései; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy BML601 Bioremediáció; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML601E Bioremediáció; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy BML602 A környezetélettan alapjai; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML602E A környezetélettan alapjai; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy FML151 A természeti jelenségek fizikája; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FML151E A természeti jelenségek fizikája; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőFML151G 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FML151G A természeti jelenségek fizikája; _Gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőFML151E 2
kötelező tantárgy GML113 Környezeti földtan; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML113E Környezeti földtan; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy GML206 Geomatematika, geostatisztika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML206E Geomatematika, geostatisztika; _Előadás, 5 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGML206G 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML206G Geomatematika, geostatisztika; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGML206E 2
kötelező tantárgy GML307 Általános és környezeti klimatológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML307E Általános és környezeti klimatológia; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy GML441 Környezeti informatika; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML441E Környezeti informatika; _Előadás, 5 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGML441G 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML441G Környezeti informatika; _Gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGML441E 3
kötelező tantárgy KML113 Környezeti analitika; Teljesítendő: min. 7 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML113E Környezeti analitika; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML113L Környezeti analitika; _Laboratóriumi gyakorlat, 20 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőKML113E 4
kötelező tantárgy KML502 Radioaktív izotópok a környezetben; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML502E Radioaktív izotópok a környezetben; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy KML605 Környezeti kémia és technológia; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML605E Környezeti kémia és technológia; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőKML605G 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML605G Környezeti kémia és technológia; _Gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőKML605E 1
MK-KFTT Környezet-földtudomány és Tájértékelés és tájvédelem szakirányok közös tárgyai; Teljesítendő: min.35 kredit
kötelező tantárgy GML422 Alkalmazott talajtan; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML422E Alkalmazott talajtan; _Előadás, 9 óra, _Kollokvium 3
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-TET Tájértékelés és tájvédelem szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.32 kredit
kötelező tantárgy GML432 Szakmai gyakorlat tájértékelés és tájvédelem szakirányon; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML432T1 Szakmai gyakorlat tájértékelés és tájvédelem szakirányon jelentkezés; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML432T2 Szakmai gyakorlat tájértékelés és tájvédelem szakirányon elismerés; _Külső gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy GML308 Tájökológiai tervezés elmélete és gyakorlata; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML308E Tájökológiai tervezés elmélete és gyakorlata; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML308G Tájökológiai tervezés elmélete és gyakorlata; _Gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy BML424 Biológiai modellezés D; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML424L Biológiai modellezés D; _Laboratóriumi gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy BML407 Ökológiai módszerek D; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML407E Ökológiai módszerek D; _Előadás, 15 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML407G Ökológiai módszerek D; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy BML411 Természetvédelmi biológia és restaurációs ökológia gyakorlat; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML411G Természetvédelmi biológia és restaurációs ökológia gyakorlat; _Gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy BML408 Természetvédelmi biológia és restaurációs ökológia szeminárium D; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML408S Természetvédelmi biológia és restaurációs ökológia szeminárium D; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy GML431 Vízgyűjtő-gazdálkodás; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML431E Vízgyűjtő-gazdálkodás; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGML431G 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML431G Vízgyűjtő-gazdálkodás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGML431E 2
kötelező tantárgy BML413 Élőhely és társulásismeret D (ktud MSc); Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML413L Élőhely és társulásismeret laborgyakorlat D (ktud MSc); _Laboratóriumi gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy 2
MK-KFT Környezet-földtudomány szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.32 kredit
kötelező tantárgy GML109 Alkalmazott hidrogeológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML109L Alkalmazott hidrogeológia; _Laboratóriumi gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy GML110 Geotermikus rendszerek; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML110E Geotermikus rendszerek; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy GML111 Környezetföldtani adatkezelés; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML111L Környezetföldtani adatkezelés; _Laboratóriumi gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy GML112 Környezeti ásvány- és kőzettan; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML112E Környezeti ásvány- és kőzettan; _Előadás, 5 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGML112G 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML112G Környezeti ásvány- és kőzettan; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGML112E 2
kötelező tantárgy GML114 Szakmai gyakorlat környezet-földtudományi szakirányon; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML114T Szakmai gyakorlat környezet-földtudományi szakirányon; _Gyakorlat, 25 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy GML115 Víz-kőzet kölcsönhatás; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML115E Víz-kőzet kölcsönhatás; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy GML205 Alkalmazott környezetföldtan; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML205L Alkalmazott környezetföldtan; _Laboratóriumi gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy GML207 Hosszú távú környezeti változások modellezése; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML207E Hosszú távú környezeti változások modellezése; _Előadás, 5 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőGML207G 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML207G Hosszú távú környezeti változások modellezése; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGML207E 2
kötelező tantárgy GML208 Paleohidrológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML208E Paleohidrológia; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy GML209 Szedimentológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GML209E Szedimentológia; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
MK-MKB Molekuláris környezetbiológia szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.35 kredit
kötelező tantárgy BML122 Bioinformatika D; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML122E Bioinformatika D; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőBML122G 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML122G Bioinformatika szeminárium D; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőBML122E 2
kötelező tantárgy BML701 Környezeti növénybiológia; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML701E Környezeti növénybiológia; _Gyakorlat, 10 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőBML701L 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML701L Környezeti növénybiológia; _Laboratóriumi gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőBML701E 1
kötelező tantárgy BML704 Környezeti stressz-biokémia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML704E Környezeti stressz-biokémia; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy BML702 Molekuláris biológiai alapok; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML702E Molekuláris biológiai alapok; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy BML000 Szakmai gyakorlat molekuláris könyezetbiológia szakirányon; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML000G Szakmai gyakorlat molekuláris könyezetbiológia szakirányon; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelező tantárgy BML405 Mikrobiális ökológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML405E Mikrobiális ökológia; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy BML423 A mikrobiális ökológia vizsgálati módszerei D; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML423L A mikrobiális ökológia vizsgálati módszerei D; _Laboratóriumi gyakorlat, 20 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy BML703 Molekuláris ökológia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML703E Molekuláris ökológia; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy KML208 Szerves kémia; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML208E Szerves kémia; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy BML107 Biokonverzió, biokatalízis; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BML107E Biokonverzió, biokatalízis; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium 3
MK-MKT Műszeres környezeti analitika és technológia szakirány; Teljesítendő: min.37 kredit
kötelező tantárgy KML106 Elválasztástechnika és spektroszkópia laboratórium; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML106L Elválasztástechnika és spektroszkópia laboratórium; _Laboratóriumi gyakorlat, 20 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy KML119 Környezetkémiai és technológiai laboratórium; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML119L Környezetkémiai és technológiai laboratórium; _Laboratóriumi gyakorlat, 20 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy KML121 Analitikai minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségbiztosítási rendszerek; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML121E Analitikai minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségbiztosítási rendszerek; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy KML323 Környezeti elektrokémia; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML323E Környezeti elektrokémia; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőKML323L 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML323L Környezeti elektrokémia; _Laboratóriumi gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőKML323E 1
kötelező tantárgy KML405 Környezeti kolloidika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML405E Környezeti kolloidika; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy KML625 Szakmai gyakorlat műszeres analitika és technológia szakirányon; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML625T1 Szakmai gyakorlat műszeres analitika és technológia szakirányon (jelentkezés); _Külső gyakorlat, 120 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML625T2 Szakmai gyakorlat műszeres analitika és technológia szakirányon; _Külső gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeKML625T1 5
kötelező tantárgy KML626 Környezettechnikai műveletek és gépek; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML626E Környezettechnikai műveletek és gépek; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőKML626G 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML626G Környezettechnikai műveletek és gépek; _Gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőKML626E 1
kötelező tantárgy KML627 Szelektív hulladékkezelési technológiák; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML627E Szelektív hulladékkezelési technológiák; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőKML627G 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML627G Szelektív hulladékkezelési technológiák; _Gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőKML627E 1
kötelező tantárgy KML110 Modern műszeres analitika; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML110E Modern műszeres analitika; _Előadás, 15 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőKML110G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KML110G Modern műszeres analitika; _Gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőKML110E 1
MK-SZV Szabadon választható egyéb ismeretek; Teljesítendő: min.4 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy XN0140 Lektorátusi nyelvórák TTK szaknyelv kredites; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0141 Lektorátusi nyelvórák TTK szaknyelv kredites; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy IMLSZV00 Informatika MSZV (levelező); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme IMLSZV00 Informatika MSZV (levelező); _Előadás, 14 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy KMLSZV00 Kémia MSZV (levelező); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme KMLSZV00 Kémia MSZV (levelező); _Előadás, 14 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy FMLSZV00 Fizika MSZV (levelező); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMLSZV00 Fizika MSZV (levelező); _Előadás, 14 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy BMLSZV00 Biológia MSZV (levelező); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme BMLSZV00 Biológia MSZV (levelező); _Előadás, 14 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy GMLSZV00 Földrajz MSZV (levelező); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme GMLSZV00 Földrajz MSZV (levelező); _Előadás, 14 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy MMLSZV00 Matematika MSZV (levelező); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMLSZV00 Matematika MSZV (levelező); _Előadás, 14 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy KtudMLSZV00 Környezettudományi SZV (levelező); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme KtudMLSZV00 Környezettudományi SZV (levelező); _Előadás, 14 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás 0
MK-DM Diplomamunka; Teljesítendő: min.30 kredit
kötelező tantárgy KTML00 Diplomamunka; Teljesítendő: min. 30 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KTML01G Diplomamunka előkészítése 1.; _Gyakorlat, 25 óra, _Gyakorlati jegy 10
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme KTML02G Diplomamunka előkészítése 2.; _Gyakorlat, 75 óra, _Gyakorlati jegy 20
MK-MEF Mesterképzés előfeltétel (levelező); Teljesítendő: min.0 kredit
ME-TTIK_L Mesterképzés előfeltétel (levelező)
MK-POT Pótlólag teljesítendő BSc-s tárgyak; Teljesítendő: min.0 kredit
KTT-S_L Környezettan tanári minor_L
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Ösvény: Környezettudomány MSc_Tájértékelés és tájvédelem szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 14
A mérföldkő tárgyaiból min.49 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.35 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 8
A mérföldkő tárgyaiból min.32 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 10
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Környezettudományi MSc_Környezet-földtudomány szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 14
A mérföldkő tárgyaiból min.49 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.35 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 10
A mérföldkő tárgyaiból min.32 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 10
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Környezettudományi MSc_Molekuláris környezetbiológia szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 14
A mérföldkő tárgyaiból min.49 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 10
A mérföldkő tárgyaiból min.35 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 10
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Környezettudományi MSc_Műszeres környezeti analitika és technológia szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 14
A mérföldkő tárgyaiból min.49 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 9
A mérföldkő tárgyaiból min.37 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 10
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

BML-BIK L Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
Felelős oktató:
Buzás-Bereczki Orsolya Dr. (BEOEAD.J.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
Felelős oktató:
Hermesz Edit Dr. (HEEHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
BML-BIT L Biotechnológiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
Felelős oktató:
Perei Katalin Dr. (PEKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
Felelős oktató:
Rákhely Gábor Dr. (RAGHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
Felelős oktató:
Rákhely Gábor Dr. (RAGHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
Felelős oktató:
Perei Katalin Dr. (PEKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Biotechnológiai Tanszék
BML-ESI L Élettani, Szervezettani és Idegtud. tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Élettani, Szervezettani és Idegtud.Tansz.
Felelős oktató:
Farkas Tamás Dr. (FATHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Élettani, Szervezettani és Idegtud.Tansz.
BML-MIK L Mikrobiológiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Mikrobiológiai Tanszék
Felelős oktató:
Manczinger László Dr. (MALHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Mikrobiológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Mikrobiológiai Tanszék
Felelős oktató:
Manczinger László Dr. (MALHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 20 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Mikrobiológiai Tanszék
BML-NOV L Növénybiológiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Növénybiológiai Tanszék
Felelős oktató:
Görgényi Miklósné Dr. (GOMHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Növénybiológiai Tanszék
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 5 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Növénybiológiai Tanszék
BML-OKO L Ökológia Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős oktató:
Györffy György Dr. (GYGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős oktató:
Bózsóné Dr Margóczi Katalin (BOMHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős oktató:
Gallé Róbert Dr. (GARJABT.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 15 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős oktató:
Bózsóné Dr Margóczi Katalin (BOMHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős oktató:
Bózsóné Dr Margóczi Katalin (BOMHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 15 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős oktató:
Körmöczi László Dr. (KOLHALS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős oktató:
Pénzes Zsolt Dr. (PEZHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős tanszék:
Ökológiai Tanszék
Felelős oktató:
Pénzes Zsolt Dr. (PEZHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ökológiai Tanszék
FML-OKT L Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Bozóki Zoltán Dr. (BOZHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 5 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
GML-ASV L Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Szanyi János Dr. (SZJHALS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 15 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Szanyi János Dr. (SZJHALS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
M. Tóth Tivadar Dr. (MQTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 15 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Pál-Molnár Elemér Dr. (PAEHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 5 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Hetényi Magdolna Dr. (HEMHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Pál-Molnár Elemér Dr. (PAEHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 25 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
Felelős oktató:
Varsányi Zoltánné Dr. (VAZHAIS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
GML-EGH L Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
Felelős oktató:
Unger János Dr. (UNJHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
Felelős tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
Felelős oktató:
Kevei Ferencné Dr. (KEFHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 15 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
GML-FFTCS L Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport közös MSc tárgyai modul
GML-FOL L Földtani és Őslénytani Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős oktató:
Hum László (HULHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 15 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős oktató:
Geiger János Dr. (GEJHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 5 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős oktató:
Sümegi Pál Dr. (SUPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 5 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős oktató:
Sümegi Pál Dr. (SUPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
Felelős oktató:
Geiger János Dr. (GEJHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Földtani és Őslénytani Tanszék
GML-TEF L Természeti Földrajzi és Geoinf. Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős oktató:
Mezősi Gábor Dr. (MEGHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 9 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős oktató:
Rakonczai János Lajos Dr. (RAJHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 9 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős oktató:
M. Tóthné Dr. Farsang Andrea Dr. (MQTHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 9 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős oktató:
Rakonczai János Lajos Dr. (RAJHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős oktató:
Barta Károly Dr. (BAKHAGS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
_Külső gyakorlat, kötelező, 10 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős oktató:
Kovács Ferenc Dr. (KOFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 5 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
_Gyakorlat, kötelező, 15 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
KML-AKT L Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Kiricsi Imre (KIIHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 5 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Halász János Dr. (HAJHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Külső gyakorlat, kötelező, 120 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
_Külső gyakorlat, kötelező, 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Halász János Dr. (HAJHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 5 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Felelős tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Halász János Dr. (HAJHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 5 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
KML-FIK L Fizikai kémiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Visy Csaba (VICHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 5 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
KML-KOL L Kolloidkémiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Dékány Imre Dr.habil. (DEIHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
KML-SAK L Szervetlen és Analitikai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Ilisz István Dr. (ILIHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 20 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Felelős tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Péter Antal Dr. (PEAHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 15 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 5 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Felelős tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Dombi András (DOAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.7 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 20 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Felelős tanszék:
Kémiai Tanszékcsoport
Felelős oktató:
Ilisz István Dr. (ILIHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 20 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kémiai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Schrantz Krisztina Dr. (GASHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
KML-SEK L Szerves Kémiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Szerves Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Wölfling János Dr. (WOJHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Szerves Kémiai Tanszék
KML-SZN L Szilárdtest és Radiokémiai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Erdőhelyi András Dr. (ERAHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
KTDML-TOV L Környezettudományi MSc további tárgyai modul
Felelős tanszék:
Környezettudományi Intézet
Teljesítendő:
min.30 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 25 óra / 10 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Környezettudományi Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 75 óra / 20 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Környezettudományi Intézet
TTKSZV TTK SZabadon választott modul
Felelős tanszék:
Biológus Tanszékcsoport
_Előadás, kötelező, 14 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Biológus Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Fizikus Tanszékcsoport
_Előadás, kötelező, 14 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Fizikus Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport
_Előadás, kötelező, 14 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Informatikai Tanszékcsoport
_Előadás, kötelező, 14 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Informatikai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Kémiai Tanszékcsoport
_Előadás, kötelező, 14 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kémiai Tanszékcsoport
Felelős tanszék:
Környezettudományi Intézet
_Előadás, kötelező, 14 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Környezettudományi Intézet
Felelős tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
_Előadás, kötelező, 14 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Matematikai Tanszékcsoport
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.01.28. 23:00

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés