Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
MAT-M_L
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Levelező
Gazdatanszék:
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Leírás:
Szakfelelős: Dr. Totik Vilmos
egyetemi tanár, akadémikus
A képzés célja olyan tudományos kutatási szintet elérő, szakmai felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik megszerzett matematikai szaktudásukat képesek alkotó módon a gyakorlatban is felhasználni. Nyitottak szakterületük és a rokon szakterületek új tudományos eredményeinek kritikus befogadására. Egyaránt alkalmasak elméleti és gyakorlati matematikai problémák modellezésére, megoldási eljárások kidolgozására és ezen eljárások tényleges folyamatának irányítására. Megfelelően felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
? az algebra, analízis, diszkrét matematika, geometria, operációkutatás, számelmélet, valószínűségszámítás és matematikai statisztika alapvető eredményeit,
? a matematika legfontosabb alkalmazási területeit,
? a szakma gyakorlásához szükséges informatikai ismeretanyagot.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
? ismereteik önálló továbbfejlesztésére,
? a matematikai ismeretek alkotó jellegű integrálására és alkalmazására a természettudományok, gazdaságtudományok, műszaki és informatikai tudományok által felvetett problémák megoldásában,
? a műszaki és a gazdasági életben működő bonyolult rendszerek áttekintésére, matematikai elemzésére és modellezésére, döntési folyamatok előkészítésére,
? a számítástechnika eszközeinek alkalmazásával a természetben, a műszaki és gazdasági életben felmerülő számítási feladatok elvégzésére,
? magyar és idegen nyelvű (angol) szakmai kommunikációra.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2016.09.16. 14:20:24
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-SZT Szakmai törzsanyag; Teljesítendő: min.40 kredit
kötelező tantárgy FML521 Bevezetés az elméleti fizikába I.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FML521E Bevezetés az elméleti fizikába I.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy MML124 Funkcionálanalízis; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML124E Funkcionálanalízis; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML124G 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML124G Funkcionálanalízis; _Gyakorlat, 8 óra, _Aláírás, ismételten felvehető, párhuzamosan felveendőMML124E 0
kötelező tantárgy MML131 Differenciálható sokaságok és topológia; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML131E Differenciálható sokaságok és topológia; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML131G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML131G Differenciálható sokaságok és topológia; _Gyakorlat, 8 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML131E 0
kötelező tantárgy MML141 Diszkrét matematika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML141E Diszkrét matematika; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML141G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML141G Diszkrét matematika; _Gyakorlat, 8 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML141E 0
kötelező tantárgy MML112 Csoportelmélet; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML112E Csoportelmélet; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML112G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML112G Csoportelmélet; _Gyakorlat, 8 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML112E 0
kötelező tantárgy MML212 Testelmélet és Galois-elmélet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML212E Testelmélet és Galois-elmélet; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML212G 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML212G Testelmélet és Galois-elmélet; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML212E 0
kötelező tantárgy MML231 Geometriai struktúrák; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML231E Geometriai struktúrák; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML231G 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML231G Geometriai struktúrák; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML231E 0
kötelező tantárgy MML252 Parciális differenciálegyenletek; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML252E Parciális differenciálegyenletek; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML252G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML252G Parciális differenciálegyenletek; _Gyakorlat, 8 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML252E 0
kötelező tantárgy MML261 Sztochasztikus folyamatok; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML261E Sztochasztikus folyamatok; _Előadás, 16 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML261G 5
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML261G Sztochasztikus folyamatok; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML261E 0
MK-KVT Kötelezően választható tárgyak; Teljesítendő: min.54 kredit
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-KVD Kötelezően választható differenciált szakmai ismeretek; Teljesítendő: min.34 kredit
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-DSZ Differenciált szakmai anyag ismeretkörei; Teljesítendő: min.30 kredit
MAT-AL-S_L Matematikus MSc_L_Algebra ismeretkör
MAT-AN-S_L Matematikus MSc_L_Analízis ismeretkör
MAT-GE-S_L Matematikus MSc_L_Geometria ismeretkör
MAT-SZ-S_L Matematikus MSc_L_Sztochasztika ismeretkör
MAT-DI-S_L Matematikus MSc_L_Diszkrét matematika ismeretkör
MK-KVD Egyéb differenciált szakmai tárgyak; Teljesítendő: max.3 kredit
kötelezően választható tantárgy FML621 Bevezetés az elméleti fizikába II.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FML621E Bevezetés az elméleti fizikába II.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FML718 Válogatott fejezetek a matematikai fizikából; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FML718E Válogatott fejezetek a matematikai fizikából; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
MK-KVM Kötelezően választható matematika tárgyak; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelezően választható tantárgy MML071 Diszkrét matematikai játékok; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML071E Diszkrét matematikai játékok; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy MML018 Boole-függvények; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML018E Boole-függvények; _Előadás, 14 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy MML033 Felületmodellezés; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML033E Felületmodellezés; _Előadás, 5 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML033G 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML033G Felületmodellezés; _Gyakorlat, 10 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML033E 0
kötelezően választható tantárgy MML232 Integrálgeometria; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML232E Integrálgeometria; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML232G 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML232G Integrálgeometria; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML232E 0
kötelezően választható tantárgy MML361 Az életbiztosítás matematikai alapjai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML361E Az életbiztosítás matematikai alapjai; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML361G 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML361G Az életbiztosítás matematikai alapjai; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML361E 0
kötelezően választható tantárgy MML241 A nem-életbiztosítás matematikai alapjai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML241E A nem-életbiztosítás matematikai alapjai; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML241G 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML241G A nem-életbiztosítás matematikai alapjai; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML241E 0
kötelezően választható tantárgy MML441 Optimalizálási eljárások; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML441E Optimalizálási eljárások; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMML441G 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML441G Optimalizálási eljárások; _Gyakorlat, 8 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMML441E 0
kötelezően választható tantárgy MML999 Speciálkollégium; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MML999E Speciálkollégium; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-POT Pótlólag teljesítendő alapozó matematika tárgyak; Teljesítendő: min.0 kredit
kötelezően választható tantárgy MBL341p Kombinatorika; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL341pE Kombinatorika; _Előadás, 16 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy MBL521p Közönséges differenciálegyenletek; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL521pE Közönséges differenciálegyenletek; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBL521pG 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL521pG Közönséges differenciálegyenletek; _Gyakorlat, 8 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőMBL521pE 2
kötelezően választható tantárgy MBL562p Valószínűségelmélet; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL562pE Valószínűségelmélet; _Előadás, 18 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBL562pG 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL562pG Valószínűségelmélet; _Gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőMBL562pE 1
kötelezően választható tantárgy MBL661p Matematikai statisztika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL661pE Matematikai statisztika; _Előadás, 16 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBL661pG 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL661pG Matematikai statisztika; _Gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőMBL661pE 1
kötelezően választható tantárgy MBL662p Statisztikai programcsomagok; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL662pL Statisztikai programcsomagok; _Laboratóriumi gyakorlat, 12 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy MBL411p Absztrakt algebra; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL411pE Absztrakt algebra; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBL411pG 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL411pG Absztrakt algebra; _Gyakorlat, 8 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőMBL411pE 2
kötelezően választható tantárgy MBL422p Komplex és valós függvénytan; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL422pE Komplex és valós függvénytan; _Előadás, 20 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBL422pG 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL422pG Komplex és valós függvénytan; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőMBL422pE 3
kötelezően választható tantárgy MBL441p Halmazelmélet és matematikai logika; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL441pE Halmazelmélet és matematikai logika; _Előadás, 16 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy MBL511p Algebra és alkalmazásai; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL511pE Algebra és alkalmazásai; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBL511pG 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL511pG Algebra és alkalmazásai; _Gyakorlat, 8 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőMBL511pE 2
kötelezően választható tantárgy MBL532p Differenciálgeometria; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL532pE Differenciálgeometria; _Előadás, 16 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMBL532pG 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBL532pG Differenciálgeometria; _Gyakorlat, 8 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőMBL532pE 2
MK-SZV Szabadon választható tárgyak; Teljesítendő: min.6 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy XN0140 Lektorátusi nyelvórák TTIK szaknyelv kredites; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0141 Lektorátusi nyelvórák TTIK szaknyelv kredites; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy MMLSZ00 Szabadon választható tárgy; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMLSZ00 Szabadon választható tárgy; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
MK-DM Diplomamunka; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelező tantárgy MML900 Diplomamunka; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML901G Diplomamunka konzultáció; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy 10
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme MML902G Diplomamunka; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeMML901G 10
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 9
A mérföldkő tárgyaiból min.40 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.54 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.34 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
Becsatolt Képzési Programok (5)
1. MAT-AL-S_L - Matematikus MSc_L_Algebra ismeretkör
2. MAT-AN-S_L - Matematikus MSc_L_Analízis ismeretkör
3. MAT-GE-S_L - Matematikus MSc_L_Geometria ismeretkör
4. MAT-SZ-S_L - Matematikus MSc_L_Sztochasztika ismeretkör
5. MAT-DI-S_L - Matematikus MSc_L_Diszkrét matematika ismeretkör
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból max.3 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

FML-EFT L Elméleti Fzikai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
MBL-KOT L Matematikai Tszcs. kötelező tárgyai modul
MML-KOT L Matematikai Tszcs. kötelező MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Hajnal Péter Dr. (HAPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 16 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Bálintné Dr Szendrei Mária (BASHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kérchy László Dr. (KELHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Előadás, kötelező, 20 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Totik Vilmos Dr. (TOVHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 16 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Czédli Gábor Dr. (CZGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Krisztin Tibor Dr. (KRTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kurusa Árpád Dr. (KUAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 16 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Csörgő Sándor Dr. (CSSHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 18 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Krámli András Dr. (KRAHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 16 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Viharos László Dr. (VILHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kérchy László Dr. (KELHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kurusa Árpád Dr. (KUAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Hajnal Péter Dr. (HAPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Bálintné Dr Szendrei Mária (BASHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Fodor Ferenc (FOFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kurusa Árpád Dr. (KUAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Szabó László Imre Dr. (SZLHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Krisztin Tibor Dr. (KRTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Hatvani László Dr. (HALHAGS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 16 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Viharos László Dr. (VILHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Megyesi László (MELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 10 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Konzultációs gyakorlat, kötelező, 10 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
_Előadás, kötelező, 12 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
MML-KVS L Matematikai Tszcs. kötelezően választható MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Czédli Gábor Dr. (CZGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 14 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Nagy Gábor Péter Dr. (NAGHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 5 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 10 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 10 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Bálintné Dr Szendrei Mária (BASHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 8 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 12 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.01.28. 23:00

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés