Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
FIZ-M_N
Képzési forma:
Mesterképzés (MA/MSc)
Tagozat:
Nappali
Gazdatanszék:
Kredit:
120 kredit
Félév:
4
Leírás:
a) Kötelező tárgyak: 50 kredit
Aki az alapozó vagy szakmai törzsanyag tárgyaiból az alapképzésben már teljesített valamennyit, a megfelelő kreditértéket a választható modulok tárgyaiból kell teljesítenie.
b) Differenciált szakmai ismeretek: 34 kredit
ba) Szakirányok:
Alkalmazott fizika,
Informatikus fizika
bb) Szakiránynélküli képzés:
Az alább felsorolt modulokból legalább kettőt választva min. 30 kredit teljesítése kötelező. Egy modulból min. 15 kreditet kell teljesíteni. Azoknak, akik valamely kötelező tárgyat már az alapképzésben teljesítettek, a min. 30-as kredithatár az előre teljesített tárgyak kreditértékével magasabb.
Egy modul teljesítéséhez az előre (a BSc-ben) teljesített tárgyak hozzájárulnak. Például ha valaki egy modulból már teljesítette a BSc-ben a 15 kreditet, akkor a betétlapot megkaphatja, a 15 kredit helyett azonban másik 15 kreditnyi tárgyat kell teljesítenie.

ASZTROFIZIKA modul. Választható tárgyai: Az általános relativitáselmélet alapjai* , Kozmológia 1.,Kozmológia 2., Elméleti asztrofizika 1., Elméleti asztrofizika 2. Elméleti asztrofizika 3, .Relativisztikus asztrofizika.

CSILLAGÁSZAT modul. Választható tárgyai: Csillagászati műszertechnika, Csillagászati spektroszkópia, Obszervációs csillagászat 1., Obszervációs csillagászat 2., Digitális képrögzítés , Égi mechanika, Galaktikus csillagászat 1.

ELEKTRONIKAI MÉRÉSEK ÉS ADATFELDOLGOZÁS modul. Választható tárgyai: Elektronika alkalmazásai, Digitális áramkörök tervezése, Elektronikus eszközök fizikája, Mikrovezérlők alkalmazástechnikája, Rendszerelmélet, Virtuális méréstechnika

FIZIKAI ANYAGTUDOMÁNY modul. Választható tárgyai: Kontinuummechanika, Lézeres anyagmegmunkálás, Nanoeszközök kvantumfizikája, Nanotechnológia alkalmazásai, Pásztázó szondamikroszkópia,
Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása, Vizsgálati módszerek az anyagtudományban

HALADÓ MATEMATIKA modul. Választható tárgyai: Általánosított függvények és alkalmazásaik, Analízis alkalmazásokkal, Banach algebrák és operátorelmélet, Differenciálegyenletek és numerikus megoldásaik, Differenciálható sokaságok és topológia, Funkcionálanalízis,
Közönséges differenciálegyenletek, Lineáris terek és operátorok*, Parciális differenciálegyenletek

KÖRNYEZETFIZIKA modul. Választható tárgyai: A természeti jelenségek fizikája, Globális környezeti katasztrófák, Környezetfizikai mérések, Környezeti folyamatok matematikai modellezése, Környezetünk fizikai kémiája, Környezeti informatika, Alternatív energiaforrások

KVANTUMFIZIKA, ATOM- ÉS MOLEKULAFIZIKA modul. Választható tárgyai: Haladó kvantummechanika alkalmazásokkal, Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika, Molekulafizika, Nemlineáris folyamatok intenzív lézertérben,
Kvantuminformatika, Kvamtumtérelmélet, Modern spektroszkópia

MATEMATIKAI FIZIKA modul. Választható tárgyai: Analitikus mechanika*, Az általános relativitáselmélet alapjai*, Elektrodinamika* , Haladó kvantummechanika alkalmazásokkal,
Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika, Kvantumtérelmélet, Szimmetriák a fizikában*, Válogatott fejezetek a matematikai fizikából

OPTIKA, LÉZERFIZIKA modul. Választható tárgyai: Alkalmazott optika, Fizikai optika, Optikai rendszerek tervezése,
Optoelektronika, Femto-és nemlineáris optika alapjai, Femtoszekundumos optika MathCad-del, Optika és lézerfizika laboratóriumi gyakorlatok 1., Sugárzáselmélet és lézerek

LÉZER-ANYAG KÖLCSÖNHATÁS modul. Választható tárgyai: A femtoszekundumos lézerektől az attoszekundumos fizikáig, Lézeres anyagmegmunkálás, Bevezetés a lézerplazmák fizikájába, Nemlineáris folyamatok intenzív lézertérben,
Lézer-anyag kölcsönhatás alapjai, Modern spektroszkópia, Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika,
Optika és lézerfizika laboratóriumi gyakorlatok 2.

ORVOSI FIZIKA ÉS BIOFIZIKA modul. Választható tárgyai: Az orvosi fizika modern vizsgálati módszerei, Lézerek az orvostudományban, Bioelektronika, Bioenergetika, Biofizikai laboratóriumi gyakorlatok, Molekuláris biofizika

SZÁMÍTÓGÉPES FIZIKA ÉS ADATFELDOLGOZÁS modul. Választható tárgyai: Alkalmazott statisztikus fizika, Kvantuminformatika, Programozási ismeretek,
Számítógépes szimulációk a fizikában, Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában, Virtuális méréstechnika

c) Szabadon választható tárgyak: 6 kredit
d) Diplomamunka : 30 kredit
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2017.01.31. 16:22:56
Felvételi követelmények:
főiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
PhD/DLA
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-A Alapozó és fizika törzs tárgyak (Msc); Teljesítendő: min.26 kredit
kötelezően választható tantárgy GKBN06 Menedzsment; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme GKBN06E Menedzsment; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy FMN424 Közegek elektrodinamikája; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN424E Közegek elektrodinamikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy IMN529 Modern méréstechnika interdiszciplináris alkalmazásokkal; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme IMN529E Modern méréstechnika interd. alkalmazásokkal; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy FMN726 A szilárdtestfizika elméleti alapjai; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN726E A szilárdtestfizika elméleti alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy FMN815 Mag és részecskefizika 2 .; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN815E Mag és részecskefizika 2 .; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy FMN716 Kísérleti szilárdtestfizika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN716E Kísérleti szilárdtestfizika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy FMN709 Haladó fizikai laboratóriumi gyakorlatok; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FMN709L Haladó fizikai laboratóriumi gyakorlatok A; _Laboratóriumi gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FMN709L Haladó fizikai laboratóriumi gyakorlatok B; _Laboratóriumi gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme FMN709OL Haladó optika laboratóriumi gyakorlatok; _Laboratóriumi gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelező tantárgy FMN829 Kutató laboratórium; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN829L Kutató laboratórium; _Laboratóriumi gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy 5
kötelezően választható tantárgy GKMN02 Research and development in the EU; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme GKMN02E Research and development in the EU; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
MK-B További szakmai tárgyak; Teljesítendő: min.58 kredit
kötelezően választható tantárgy FMN411 Analitikus mechanika; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN411E Analitikus mechanika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN411G Analitikus mechanika; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy FMN514 Elektrodinamika; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN514E Elektrodinamika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN514G Elektrodinamika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy FMN525 Kvantummechanika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN525E Kvantummechanika; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN525G Kvantummechanika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy FMN613 Statisztikus fizika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN613E Statisztikus fizika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN613G Statisztikus fizika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy FMN628 Szimmetriák a fizikában; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN628E Szimmetriák a fizikában; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN360 A fizika története; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN360E A fizika története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelezően választható tantárgy FMN624 Az általános relativitáselmélet alapjai; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN624E Az általános relativitáselmélet alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN544 Mikrovezérlők; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN544G Mikrovezérlők; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy FMN559 Környezetfizikai mérések; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN559G Környezetfizikai mérések; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy FMN332 Lézeres anyagmegmunkálás; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN332E Lézeres anyagmegmunkálás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN518 Rendszerelmélet; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN518E Rendszerelmélet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy MBN421k A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal (kifutó); Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MBN421E A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MBN421G A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MBN421kE A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal (2010. előtt felvettek); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme MBN421kG A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal (2010. előtt felvettek); _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelezően választható tantárgy MBNX651 Analízis alkalmazásokkal; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBNX651E Analízis alkalmazásokkal; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBNX651G Analízis alkalmazásokkal; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelezően választható tantárgy MBNX321 Lineáris terek és operátorok; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBNX321E Lineáris terek és operátorok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBNX321G Lineáris terek és operátorok; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
kötelezően választható tantárgy FMN625 Haladó kvantummechanika alkalmazásokkal; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN625E Haladó kvantummechanika alkalmazásokkal; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőFMN625G 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN625G Haladó kvantummechanika alkalmazásokkal; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőFMN625E 0
kötelezően választható tantárgy FMN558 Környezeti folyamatok matematikai modellezése; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN558 Környezeti folyamatok matematikai modellezése; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN413 Statisztikai vizsgálatok a fizikában; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN413E Statisztikai vizsgálatok a fizikában; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelezően választható tantárgy FMN623 Elméleti asztrofizika 2.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN623E Elméleti asztrofizika 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN664 Digitális képrögzítés; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN664E Digitális képrögzítés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN734 Elektronika alkalmazásai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN734E Elektronika alkalmazásai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN734G Elektronika alkalmazásai; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy FMN902 Sugárzáselmélet és lézerek; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN902E Sugárzáselmélet és lézerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN913 Relativisztikus asztrofizika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN913E Relativisztikus asztrofizika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN923 Kozmológia 2.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN923E Kozmológia 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN523 Elméleti asztrofizika 1.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN523E Elméleti asztrofizika 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN564 Csillagászati műszertechnika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN564E Csillagászati műszertechnika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN564G Csillagászati műszertechnika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy FMN823 Kozmológia 1.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN823E Kozmológia 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN779 Biofizikai laboratóriumi gyakorlatok; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN779L Biofizikai laboratóriumi gyakorlatok; _Laboratóriumi gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy 4
kötelezően választható tantárgy FMN511 Kontinuummechanika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN511E Kontinuummechanika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN718 Válogatott fejezetek a matematikai fizikából; Teljesítendő: min. 3 kredit kurzusfelvétel előfeltételeFMN411, kurzusfelvétel előfeltételeFMN628
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN718E Válogatott fejezetek a matematikai fizikából; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN745 Molekulafizika; Teljesítendő: min. 3 kredit kurzusfelvétel előfeltételeFMN525
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN745E Molekulafizika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN925 Kvantumtérelmélet; Teljesítendő: min. 3 kredit kurzusfelvétel előfeltételeFMN411, kurzusfelvétel előfeltételeFMN525, kurzusfelvétel előfeltételeFMN815
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN925E Kvantumtérelmélet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN836 Elektronikus eszközök fizikája; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN836E Elektronikus eszközök fizikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN632 Csillagászati spektroszkópia; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN632E Csillagászati spektroszkópia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN632G Csillagászati spektroszkópia; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy FMN849 Optikai és lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok 1.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN849L Optikai és lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok 1.; _Laboratóriumi gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy MMN124 Funkcionálanalízis; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN124E Funkcionálanalízis; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN124G Funkcionálanalízis; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy MMN022 Banach-algebrák és operátorelmélet; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN022E Banach-algebrák és operátorelmélet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN022G Banach-algebrák és operátorelmélet; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy MMN131 Differenciálható sokaságok és topológia; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN131E Differenciálható sokaságok és topológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőMMN131G 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN131G Differenciálható sokaságok és topológia; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőMMN131E 0
kötelezően választható tantárgy MMN151 Differenciálegyenletek és numerikus megoldásuk; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN151E Differenciálegyenletek és numerikus megoldásuk; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN151G Differenciálegyenletek és numerikus megoldásuk; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN151L Differenciálegyenletek és numerikus megoldásuk; _Laboratóriumi gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy MMN252 Parciális differenciálegyenletek; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN252E Parciális differenciálegyenletek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN252G Parciális differenciálegyenletek; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy MMN007 Általánosított függvények és alkalmazásai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN007E Általánosított függvények és alkalmazásai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MMN007G Általánosított függvények és alkalmazásai; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás 0
kötelezően választható tantárgy IB315 Mikrovezérlők alkalmazástechnikája; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme IB315E Mikrovezérlők alkalmazástechnikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme IB315L Mikrovezérlők alkalmazástechnikája laboratóriumi gyakorlat; _Laboratóriumi gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeIB315E 2
kötelezően választható tantárgy MBN521p Közönséges differenciálegyenletek; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN521pE Közönséges differenciálegyenletek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 5
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme MBN521pG Közönséges differenciálegyenletek; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás 0
kötelező tantárgy FMN612 Lézerfizika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN612E Lézerfizika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN612G Lézerfizika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy FMN645 Atom- és molekulafizika; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN645E Atom- és molekulafizika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeFMN525E 3
kötelezően választható tantárgy FMN812 A femtoszekundumos lézerektől az attoszekundumos fizikáig; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN812E A femtoszekundumos lézerektől az attoszekundumos fizikáig; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN627 Lézerek az orvostudományban; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN627E Lézerek az orvostudományban; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN825 Lézer-anyag kölcsönhatás elméleti alapjai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN825E Lézer-anyag kölcsönhatás elméleti alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőFMN825G 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN825G Lézer-anyag kölcsönhatás elméleti alapjai; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőFMN825E 1
kötelezően választható tantárgy FMN647 Nemlineáris folyamatok intenzív lézertérben; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN647E Nemlineáris folyamatok intenzív lézertérben; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN822 Femtoszekundumos optika MathCad-del; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN822G Femtoszekundumos optika MathCad-del; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelezően választható tantárgy FMN842 Optikai rendszerek tervezése; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN842G Optikai rendszerek tervezése; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy FMN859 Lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN859L Lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok; _Laboratóriumi gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy FMN869 Lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok 2.; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN869L Lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok 2.; _Laboratóriumi gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelezően választható tantárgy FMN327 Lézerek a biofizikában; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN327E Lézerek a biofizikában; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN6281 Szimmetriák a fizikában (ea+gy); Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN6281E Szimmetriák a fizikában (ea); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőFMN6281G 4
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN6281G Szimmetriák a fizikában (gy); _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőFMN6281E 0
kötelezően választható tantárgy FMN332 Lézeres anyagmegmunkálás; Teljesítendő: min. 3 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN332E Lézeres anyagmegmunkálás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
kötelezően választható tantárgy FMN514uj Elektrodinamika; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN514ujE Elektrodinamika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőFMN514ujG 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN514ujG Elektrodinamika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőFMN514E 2
kötelezően választható tantárgy FMN624uj Az általános relativitáselmélet alapjai; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN624ujE Az általános relativitáselmélet alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőFMN624ujG 3
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN624ujG Az általános relativitáselmélet alapjai; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőFMN624ujE 1
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
01234
MK-C Választható további tárgyak; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy FMN635 Kvantuminformatika; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN635E Kvantuminformatika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN420 Számítógépes szimulációk a fizikában; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN420E Számítógépes szimulációk a fizikában; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy FMN520 Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN520E Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN622 Spektroszkópiai vizsgálati módszerek; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN622E Spektroszkópiai vizsgálati módszerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN622G Spektroszkópiai vizsgálati módszerek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy FMN650 Távközlő hálózatok; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN650E Távközlő hálózatok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN650L Távközlő hálózatok; _Laboratóriumi gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy IBN852 Programozási ismeretek; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme IBN852E Programozási ismeretek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, vizsga előfeltételeIBN852L 3
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme IBN852L Programozási ismeretek; _Laboratóriumi gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy KBN827 Alternatív energiaforrások; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme KBN827 Alternatív energiaforrások; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy KBN840 Környezetünk fizikai kémiája; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme KBN840 Környezetünk fizikai kémiája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN626 Nanoeszközök kvantumfizikája; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN626E Nanoeszközök kvantumfizikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN713 Alkalmazott statisztikus fizika; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN713E Alkalmazott statisztikus fizika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN713G Alkalmazott statisztikus fizika; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy FMN725 Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika; Teljesítendő: min. 0 kredit kurzusfelvétel előfeltételeFMN525
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN725E Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN736 Félvezetőfizika; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN736E Félvezetőfizika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN736G Félvezetőfizika; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy FMN521 Égi mechanika 1.; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN521E Égi mechanika 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FMN521G Égi mechanika 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 0
szabadon választható tantárgy FMN542 Obszervációs csillagászat 1.; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN542 Obszervációs csillagászat 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN642 Obszervációs csillagászat 2.; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN642E Obszervációs csillagászat 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN723 Elméleti asztrofizika 3.; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN723E Elméleti asztrofizika 3.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN640 Virtuális méréstechnika; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN640E Virtuális méréstechnika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN657 Bioenergetika; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN657E Bioenergetika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
szabadon választható tantárgy FMN747 Molekuláris biofizika; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN747E Molekuláris biofizika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
szabadon választható tantárgy FMN416 Anyagvizsgálati módszerek és fizikai alapjaik; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN416E Anyagvizsgálati módszerek és fizikai alapjaik; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN416G Anyagvizsgálati módszerek és fizikai alapjaik; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy FMN426 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN426E Vizsgálati módszerek az anyagtudományban; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, párhuzamosan felveendőFMN426L 4
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN426L Vizsgálati módszerek az anyagtudományban; _Laboratóriumi gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, párhuzamosan felveendőFMN426E 0
szabadon választható tantárgy FMN512 Alkalmazott optika; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN512 Alkalmazott optika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN526 Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN526E Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN526G Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy FMN533 Galaktikus csillagászat 1.; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN533E Galaktikus csillagászat 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN602 Fizikai optika; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN602E Fizikai optika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN616 Nanofizika; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN616E Nanofizika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN616G Nanofizika; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy FMN629 Pásztázó szondamikroszkópia; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN629E Pásztázó szondamikroszkópia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN636 Nanotechnológia alkalmazásai; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN636E Nanotechnológia alkalmazásai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN712 Femto- és nemlineáris optika alapjai; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN712E Femto- és nemlineáris optika alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN722 Modern spektroszkópia; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN722E Modern spektroszkópia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN844 Optoelektronika; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN844E Optoelektronika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy GMN441 Környezeti informatika; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme GMN441E Környezeti informatika; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme GMN441G Környezeti informatika; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy 3
szabadon választható tantárgy FMN151 A természeti jelenségek fizikája; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN151E A természeti jelenségek fizikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN151G A természeti jelenségek fizikája; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
szabadon választható tantárgy FMN522 Bevezetés a lézerplazmák fizikájába; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN522E Bevezetés a lézerplazmák fizikájába; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN634 Bioelektronika; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN634E Bioelektronika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN556 Globális környezeti katasztrófák; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN556E Globális környezeti katasztrófák; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy IFMN640 Virtuális méréstechnika; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme IFMN640 Virtuális méréstechnika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN516 Digitális áramkörök tervezése; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN516E Digitális áramkörök tervezése; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN516g Digitális áramkörök tervezése; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy 1
szabadon választható tantárgy FMNxx2 Műszaki akusztika és zajcsökkentés; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMNxx2E Műszaki akusztika és zajcsökkentés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
szabadon választható tantárgy FMN251 Környezeti áramlások fizikája; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN251E Környezeti áramlások fizikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN351 Légköri aeroszolok fizikája; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN351E Légköri aeroszolok fizikája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
szabadon választható tantárgy FMN755 Reaktortechnika; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN755E Reaktortechnika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 3
MK-D Diplomamunka; Teljesítendő: min.30 kredit
kötelező tantárgy FMN970 Diplomamunka 1.; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN970G Diplomamunka 1.; _Gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy 15
kötelező tantárgy FMN972 Diplomamunka 2.; Teljesítendő: min. 15 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FMN972G Diplomamunka 2.; _Gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy 15
MK-SZ-AF Szakirányos tárgyak; Teljesítendő: min.30 kredit
FAFM-S_N Alkalmazott fizika MSc S_N
MK-SZ-IF Szakirányos tárgyak; Teljesítendő: min.30 kredit
FIFM-S_N Informatikus fizika MSc S_N
MK-SZ-L Szakirányos tárgyak; Teljesítendő: min.30 kredit
FLFM-S_N Lézerfizikus S_N
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit
szabadon választható tantárgy XN0010 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0011 Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, ismételten felvehető 0
szabadon választható tantárgy XM0010 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XM0011 Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy XN0200 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0201 Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, ismételten felvehető 0
MK-SZV Szabadon választható tárgyak; Teljesítendő: min.6 kredit
szabadon választható tantárgy UNIV100 Nem TTK szabadon választott; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme UNIV100 Nem TTK szabadon választott; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy XN0140 Lektorátusi nyelvórák TTIK szaknyelv kredites; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme XN0141 Lektorátusi nyelvórák TTIK szaknyelv kredites; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy FMN000 Fizika MSc tárgy SZV ea; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN000E Fizika MSc tárgy SZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy FMN000G Fizika MSc tárgy SZV gyak.; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FMN000G Fizika MSc tárgy SZV gyak.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy KMSZV00 Kémia MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme KMSZV00 Kémia MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy BMSZV00 Biológia MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme BMSZV00 Biológia MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy GMSZV00 Földrajz MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme GMSZV00 Földrajz MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy KtudMSZV00 Környezettudományi MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme KtudMSZV00 Környezettudományi MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy MMSZV00 Matematika MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme MMSZV00 Matematika MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy FMN780 A sugárterápia fizikai alapjai; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FMN780E A sugárterápia fizikai alapjai; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
szabadon választható tantárgy FMN781 Physics in Radiotherapy; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy szabadon választható tárgyeleme FMN781E Physics in Radiotherapy; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Ösvény: Alkalmazott fizika szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 7
A mérföldkő tárgyaiból min.26 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.58 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 11
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Informatikus fizika szakiárny

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 7
A mérföldkő tárgyaiból min.26 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.58 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 11
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Lézerfizikus szakirány

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 7
A mérföldkő tárgyaiból min.26 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.58 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 11
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Ösvény: Szakirány nélküli képzés

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 7
A mérföldkő tárgyaiból min.26 kredit összegyüjtése, ebből ezen az ösvényen 3 kredit követelmény.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.58 kredit összegyüjtése, ebből ezen az ösvényen 36 kredit követelmény.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 42
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 2
A mérföldkő tárgyaiból min.30 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 11
A mérföldkő tárgyaiból min.6 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

FB-EFT Elméleti Fzikai Tanszék tárgyai modul
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Czirják Attila Dr. (CZAHAAS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Varga Zsuzsanna Dr. (VAZHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Czirják Attila Dr. (CZAHAAS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Benedict Mihály Dr. (BEMHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Iglói Ferenc Dr. (IGFHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Benedict Mihály Dr. (BEMHACS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
FB-FTCS Fizikus Tanszékcsoport tárgyai modul
Felelős tanszék:
Informatikai Intézet
Felelős oktató:
Czirják Attila Dr. (CZAHAAS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Informatikai Intézet
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Informatikai Intézet
FB-KFT Kísérleti Fizikai Tanszék tárgyai modul
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gingl Zoltán Dr. (GIZHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
FB-OKT Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék tárgyai modul
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Geretovszky Zsolt Dr. (GEZHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Horváth Zoltán Dr. (HOZHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Szabó Gábor Dr. (SZGHAES.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
FM-BIF Biofizikai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős oktató:
Maróti Péter Dr. (MAPHADS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős oktató:
Dér András Dr. (DEAHAGS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős oktató:
Zimányi László (ZILJABT.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős oktató:
Maróti Péter Dr. (MAPHADS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős oktató:
Tandori Julia Dr. (TAJHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Biofizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Onkoterápiás Klinika
Felelős oktató:
Varga Zoltán Dr. (VAZLAEO.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Onkoterápiás Klinika
Felelős tanszék:
Onkoterápiás Klinika
Felelős oktató:
Varga Zoltán Dr. (VAZLAEO.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Onkoterápiás Klinika
FM-EFT Elméleti Fzikai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Földi Péter Dr. (FOPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gyémánt Iván Dr. (GYIHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Benedict Mihály Dr. (BEMHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Földi Péter Dr. (FOPHABS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Benedict Mihály Dr. (BEMHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Varró Sándor Dr. (VASUAAT.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Iglói Ferenc Dr. (IGFHAAS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Leírás:
Minden második évben kerül meghirdetésre.
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Benedict Mihály Dr. (BEMHACS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Földi Péter Dr. (FOPHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Papp György Dr. (PAGHAGS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gyémánt Iván Dr. (GYIHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Benedict Mihály Dr. (BEMHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Fehér László Dr. (FELHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Elméleti Fizikai Tanszék
FM-FTCS Fizikus Tanszékcsoport MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Fizikai Intézet
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Intézet
Felelős tanszék:
Fizikai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Intézet
Felelős tanszék:
Fizikai Intézet
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 5 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Intézet
Felelős tanszék:
Fizikai Intézet
Teljesítendő:
min.15 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 15 óra / 15 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Intézet
Felelős tanszék:
Fizikai Intézet
Teljesítendő:
min.15 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 15 óra / 15 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Intézet
FM-KFT Kísérleti Fizikai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Geretovszky Zsolt Dr. (GEZHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Szabó Gyula Dr. (SZGHAJS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Földes István Dr. (FOIHABS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Székely Péter Dr. (SZPEBQ.J.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Szatmáry Károly Dr. (SZKHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gingl Zoltán Dr. (GIZHABS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Székely Péter Dr. (SZPEBQ.J.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Székely Péter Dr. (SZPEBQ.J.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Szatmári Sándor Dr. (SZSHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Szatmári Sándor Dr. (SZSHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős oktató:
Gergely Árpád László Dr. (GEAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Informatikai Intézet
Felelős oktató:
Gingl Zoltán Dr. (GIZHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A tárgy kódja FMN529 helyett IMN529, felelőse az ITCS.
Jóváhagyta az FTCS Tanácsa 2014.09.12-én.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Informatikai Intézet
FM-OKT Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Bozóki Zoltán Dr. (BOZHAFS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Bozóki Zoltán Dr. (BOZHAFS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Ajtai Tibor Dr. (AJTEAA.J.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Heszler Péter Dr. (HEPHAES.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Tóth Zsolt Dr. (TOZHADS.SZE)
_Előadás, kötelező, 1 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Erdélyi Miklós Dr. (ERMHAAS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Környezettudományi és Műszaki Intézet
Felelős oktató:
Kokavecz János Dr. (KOJEAO.J.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Környezettudományi és Műszaki Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Környezettudományi és Műszaki Intézet
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Geretovszky Zsolt Dr. (GEZHACS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Vinkó József Dr. (VIJHABS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Horváth Zoltán Dr. (HOZHACS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Rácz Béla Dr. (RABHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Geretovszky Zsolt Dr. (GEZHACS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Hopp Béla Dr. (HOBHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Környezettudományi és Műszaki Intézet
Felelős oktató:
Kokavecz János Dr. (KOJEAO.J.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Környezettudományi és Műszaki Intézet
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Vinkó József Dr. (VIJHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Kísérleti Fizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Czirjákné Dr Csete Mária (CSMHAHS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Kovács Attila Pál Dr. (KOAHAUS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, nem kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
_Laboratóriumi gyakorlat, nem kötelező, 4 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
_Laboratóriumi gyakorlat, nem kötelező, 3 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Osvay Károly Dr. (OSKHAAS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Osvay Károly Dr. (OSKHAAS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Geretovszkyné Varjú Katalin Dr. (GEVHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Kovács Attila Pál Dr. (KOAHAUS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Erdélyi Miklós Dr. (ERMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Rácz Béla Dr. (RABHABS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Kovács Attila Pál Dr. (KOAHAUS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Leírás:
Tematika: Optikai elemek diszperziójának mérése spektrális interferometriával, Lézernyalábok geometriai paramétereinek mérése, Ultrarövid lézerimpulzusok idő- és térbeli alakjának, valamint szögdiszperziójának mérése spektrális interferometriával, Ultrarövid lézerimpulzusok időbeli alakjának meghatározása interferometrikus autokkorrelációval, Frekvenciakétszerezés hatásfokának mérése
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Kovács Attila Pál Dr. (KOAHAUS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Kovács Attila Pál Dr. (KOAHAUS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
0
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Felelős oktató:
Bozóki Zoltán Dr. (BOZHAFS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
GM-TEF Természeti Földrajzi és Geoinf. Tanszék MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
Felelős oktató:
Kovács Ferenc Dr. (KOFHAAS.SZE)
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
_Gyakorlat, kötelező, 3 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Természeti Földrajzi és Geoinform. Tsz.
IB-ITCS Informatikai Tanszékcsoport szolgáltatott tárgyai modul
Felelős tanszék:
Informatikai Intézet
Felelős oktató:
Gergely Tamás Dr. (GETHAAS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Informatikai Intézet
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Informatikai Intézet
Felelős tanszék:
Informatikai Intézet
Felelős oktató:
Mingesz Róbert Zoltán Dr. (MIREAB.J.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Informatikai Intézet
Ik_BSc Informatika Tszcs. kötelező tárgyak modul
Felelős tanszék:
Informatikai Intézet
Felelős oktató:
Gingl Zoltán Dr. (GIZHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Informatikai Intézet
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Informatikai Intézet
JBM-FIZ JGYTK Fizika Tanszék tárgyai modul
Felelős tanszék:
Általános és Környezetfizikai Tanszék
Felelős oktató:
Sós Katalin dr. (QSKJABF.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Általános és Környezetfizikai Tanszék
Felelős tanszék:
TTIK Természettudományi és Informatikai Kar
Felelős oktató:
Nánai László Dr. (NALJAAF.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános és Környezetfizikai Tanszék
Felelős tanszék:
TTIK Természettudományi és Informatikai Kar
Felelős oktató:
Sós Katalin dr. (QSKJABF.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Általános és Környezetfizikai Tanszék
Felelős tanszék:
TTIK Természettudományi és Informatikai Kar
Felelős oktató:
Nánai László Dr. (NALJAAF.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános és Környezetfizikai Tanszék
Felelős tanszék:
Általános és Környezetfizikai Tanszék
Felelős oktató:
Nánai László Dr. (NALJAAF.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Általános és Környezetfizikai Tanszék
Felelős tanszék:
TTIK Természettudományi és Informatikai Kar
Felelős oktató:
Nánai László Dr. (NALJAAF.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
0
Kurzushirdető tanszék:
Általános és Környezetfizikai Tanszék
KB-AKT Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék tárgyai modul
Felelős tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Felelős oktató:
Hannus István Dr. (HAIHABS.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
KB-FIK Fizikai Kémiai Tanszék tárgyai modul
Felelős tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Tóth Ágota Dr. (TOAHAES.SZE)
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
MB-KOT Matematikai Tszcs. kötelező tárgyai modul
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Németh József Dr. (NEJHAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, nem kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, nem kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
MB-MTCS Matematikai Tszcs. szolgáltatott tárgyai modul
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kérchy László Dr. (KELHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
Leírás:
Tárgy előfeltétele: FMBN108 Lineáris algebra fizikusoknak
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Krisztin Tibor Dr. (KRTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
MM-KOT Matematikai Tszcs. kötelező Msc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Krisztin Tibor Dr. (KRTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kérchy László Dr. (KELHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kurusa Árpád Dr. (KUAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Krisztin Tibor Dr. (KRTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Laboratóriumi gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Krisztin Tibor Dr. (KRTHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 5 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
MM-KVS Matematikai Tszcs. kötelezően választható MSc tárgyai modul
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Hegedűs Jenő Dr. (HEJHABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős oktató:
Kérchy László Dr. (KELHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
_Gyakorlat, kötelező, 1 óra
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
MM-MTCS Matematika TSZCS szolgáltatott tárgyai (MSc) modul
TTKSZV TTK SZabadon választott modul
Felelős tanszék:
Biológiai Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Biológiai Intézet
Felelős tanszék:
Földrajzi és Földtudományi Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Földrajzi és Földtudományi Intézet
Felelős tanszék:
Kémiai Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kémiai Intézet
Felelős tanszék:
Környezettudományi és Műszaki Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Környezettudományi és Műszaki Intézet
Felelős tanszék:
Bolyai Intézet
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Bolyai Intézet
Felelős tanszék:
TTIK Természettudományi és Informatikai Kar
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
TTIK Természettudományi és Informatikai Kar
XANPT Általános művelő, Nyelv, Pedagógia, Testnevelés modul
Felelős tanszék:
Kreditáló Tanszék
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Kreditáló Tanszék
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Demeter Éva Dr. (DEEJAAO.SZE)
Practice, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
Signature
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
Felelős oktató:
Lévai Judit (LEJHAFS.SZE)
_Gyakorlat, nem kötelező, 4 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Aláírás
Kurzushirdető tanszék:
Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
XNTT Nem TTK kötelező tárgyak modul
Felelős tanszék:
Marketing-Menedzsment Szakcsoport
Felelős oktató:
Sallai Miklós Dr. (SAMHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Marketing-Menedzsment Szakcsoport
Felelős tanszék:
Világgazd-i és Eu-i Gazd. Int. Szakcsop.
Felelős oktató:
Pelle Anita Ágnes Dr. (PEAEAH.J.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Világgazd-i és Eu-i Gazd. Int. Szakcsop.
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés