Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

A rendi és polgári társadalom határvonalán: Magyarország polgárosodása, 1850-1910

Kurzuskód:
MED-GTE20-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Kedd 08:00-10:00}
Hol:
{Magyar történeti szeminárium}
Tantárgy:
MED, Középkor
Tárgyelem:
MED, Választható GTE előadás
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
4
Maximális létszám:
36
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
MA-előadás

Tételsor „A rendi és polgári társadalom határvonalán” c. előadáshoz (MA)


1. A polgári átalakulás 1848-as programjának újraszabályozása a neoabszolutizmus alatt
( Magyarország története IV. Szerk.: Hanák Péter. Budapest, 1972.
Berzeviczy Albert: Az abszolutizmus kora Magyarországon 1849-1865. I. Budapest,
1922.)
2. A nemesség fölbomlása
( Magyarország története 1848-1890. Szerk.: Katus László. Budapest, 1979.
Péter László: Az arisztokrácia, a dzsentri és a parlamentáris tradíció a XIX.
századi Magyarországon. In: Túlélők. Elitek és társadalmi változás az
újkori Európában.
Válogatott tanulmányok. Atlantisz, 1993.)
Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája. Szépirodalmi Kiadó,
Budapest, é.n. (ajánlott!)
3. A jobbágyság átalakulása
( Für Lajos: Jobbágyföld-parasztföld. In: A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848-1914, I. Szerk.: Szabó István. Budapest, 1972. (51-101.
Orosz István: Differenciálódás és kisajátítás. In: Szabó István (szerk.), 1972. 9-22.
Magyarország története IV. Szerk.: Hanák Péter, 1972.)
4. A kettős társadalmi szerkezet elmélete
(Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két háború között. In: Magyarország társadalomtörténete II. Szöveggyűjtemény 1920-1944. Szerk.: Gyáni Gábor. Budapest, 1995.
Gyáni Gábor: Érvek a kettős struktúra elmélete ellen. Korall 3-4. 2001.)
5. Az arisztokrácia a polgári korban
( Weis István: Hazánk társadalomrajza. Budapest, 1942.
Péter László: im.
Lakatos Ernő: A magyar politikai vezető réteg 1848-1918. Budapest, 1942.
Podmaniczky Frigyes: Egy régi gavallér emlékei. S.a.r.: Steiner Ágota. Budapest, 1984.)
6. A nagypolgárság
Vörös Károly: Budapest legnagyobb adófizetői 1873-1917. Budapest, 1979.
Weis István, 1942.
Gyáni Gábor-Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Budapest, 2004.
Lengyel György: Vállalkozók, bankárok, kereskedők. Budapest, 1989.
7. A középosztály-problematika
(Kövér György: A magyar középosztály-teremtés programjai és kudarcai. In: Uő (szerk.): Zsombékok. Középosztály és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétől a 20. század közepéig. Budapest, 2006.
Weis István: Hazánk társadalomrajza. Budapest, 1942.
Berzeviczy Albert: A dzsentriről. In: Magyar liberalizmus. Válogatta: Tőkéczki László. Budapest, 1993.
Arany László: Délibábok hőse. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955. (ajánlott)
8. A tőkés fejlődés társadalmi következményei – a zsidóság szerepe Magyarország polgárosodásában
( Karády Viktor: A zsidóság polgárosodásának tényezői. In: Uő: Zsidóság, polgárosodás, asszimiláció. Cserépfalvi, 1997.
Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus. Szerk.: Hanák Péter. Budapest,1984.)
9. A magyar nagyipari munkásság társadalmi eredete.
( Rézler Gyula: A magyar nagyipari munkásság kialakulása 1867-1914.
Budapest, 1938.
Lackó Miklós: Ipari munkásságunk összetételének alakulása 1867-1949.
Budapest, 1961.)
10. A kialakuló munkásság mentalitása
( Rézler Gyula, 1938., Lackó Miklós, 1961.)
11. A nagyipari munkásság szociális helyzetképe
( Rézler Gyula, 1938., Gyáni Gábor: Hétköznapi élet Horthy Miklós korában. Corvina é.n.)
12. Birtokos parasztság
( A magyar agrártársadalom a jobbágyfelszabadítástól napjainkig. Szerk.: Gunst Péter. Buadpest, 1998.
Veres Péter: Az Alföld parasztsága. Kossuth Könyvkiadó, 1986.
Orosz István: A differenciálódás és kisajátítás. In: Szabó István(szerk.), II. 1972. 107-146
13. Mezőgazdasági bérmunkásság
(Sárközi Zoltán: Summások. In: Szabó István (szerk.) II. 1972.
Katona Imre: Kubikusok. In: Szabó István,1972.
Veres Péter, 1938.)

Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés