Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Az intézményvezetés jogi kérdései

Kurzuskód:
INT02013
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
INT0200, Gazdálkodás és igazgatás
Tárgyelem:
INT0200, Az intézményvezetés jogi kérdései
Oktató(k):
Óraszám:
félévre 10.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A tantárgy tanításának célja
A hallgatók hozzásegítése a közoktatás területét érintő, az Alkotmányban foglalt alapjogok, továbbá a közoktatási törvényben meghatározott tanügyigazgatási feladatok, az azokhoz kapcsolódó eljárási szabályok, valamint a közoktatás igazgatási területéhez kapcsolódó egyéb joganyagok elmélyült megismeréséhez.
A tantárgy tartalma
1. A Magyar Köztársaság jogrendszere
1.1. A közoktatás kapcsolódása más jogágakhoz
1.2. A jogalkotásban való közreműködés

2. Alapvető (emberi, állampolgári) jogok az Alkotmányban
2.1. A gondolat-, a lelki és vallásszabadság
2.2. A szülők joga a gyermek nevelésének megválasztására
2.3. A tanszabadság és a tanítás szabadsága
2.4. Jog a közügyek vitelében való részvételre
2.5. A művelődéshez való jog
2.6. A pihenéshez való jog
2.7. A szociális biztonsághoz való jog

3. Az alkotmányos alapjogok megjelenése a közoktatási törvényben
3.1. A tankötelezettség
3.2. A szabad iskolaválasztás joga
3.3. Az intézményi autonómia
3.4. Az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányos megkülönböztetés tilalma
3.5. A jogorvoslat joga

4. Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
4.1. A tanulói jogviszony alanyai. A tanulói jogviszonyban lévők jogképessége, cselekvőképessége. A törvényes képviselet, a szülői felügyelet
4.2. A tanulói jogviszony keletkezése, megszűnése, a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok a tanulói jogviszonyban lévők jogai, kötelezettségei, ezek érvényesülésének garanciális, valamint eljárási szabályai
4.3. A szülői szervezetek jogosítványai
4.4. A nevelőtestület és a vezetők jogosítványai és kötelezettségei
4.5. Az iskolai tanügy-igazgatási dokumentációk
4.6. Adatvédelem
4.7. Belső szabályozók

5. A központi tanügy-igazgatási szervek feladatai
5.1. A Kormány szabályozási körébe rendelet feladatok
5.2. Az oktatási miniszter szabályozási körébe rendelt feladatok
5.3. A helyi iskolafenntartók kötelezettségei, feladatai
5.4. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont szabályozási körébe rendelt feladatok, különösen a 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
5.5. Közoktatási és Információs Központ

6. A (pedagógus)foglalkoztatással összefüggő igazgatási feladatok
6.1. A közoktatási intézményekben történő foglalkoztatás szabályai
6.2. A közalkalmazotti jogviszony szabályozása
6.3. Az érdekegyeztetés, belső munkaügyi szabályzatok
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés