Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Információgyűjtés és -elemzés, SZEG11

Kurzuskód:
AL01111
Kurzus típusa:
_Gyakorlat, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
AL0110, Információgyűjtés és -elemzés
Tárgyelem:
AL0110, Információgyűjtés és -elemzés
Oktató(k):
Óraszám:
félévre 15.00
Kreditek száma:
5
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A tantárgy tanításának célja
Az információgyűjtés és -elemzés tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek olyan adatok gyűjtésében, feldolgozásában és elemzésében, amelyek az oktatás eredményességének, hatékonyságának, a célok elérésének, az iskola minőségének megítélésében, a folyamatok vizsgálatában segítik őket.
Ennek érdekében a modul bemutatja az információ gyűjtésének, feldolgozásának lehetőségeit, formáit, a leíró statisztika alapfogalmait, legalapvetőbb elemzési és szemléltetési módjait, valamint egyszerűbb számítógépes statisztikai eljárásokat, különös tekintettel a közoktatási értékelési alkalmazásokra.
A tantárgy tartalma
1. Az információk jelentősége az intézmény életében. Az információgyűjtés lehetőségei, formái,. Kvalitatív és kvantitatív információk, leíró és következtetéses statisztika.
2. Statisztikai alapfogalmak. Statisztikai sokaság, populáció, minta, mintavételi eljárások. Statisztikai ismérvek, mérési szintek.
3. Az adatok rendszerezése, csoportosítása, átlagok. Alapadatok, származtatott adatok. Táblázatok, sorok. Csoportosítás, gyakoriság, átlagok.
4. Az adatok közötti kapcsolatok. Szóródás, korreláció, viszonyszámok, standardizálás.
5. A grafikus szemléltetés lehetőségei. Hisztogram, poligon, diagram.
6. Számítógépes adatfeldolgozás. Az Exel statisztikai lehetőségei.
7. Az eredmények értelmezése, felhasználása. Összehasonlító elemzések. Jelentések készítése, adatbázisok.
8. Gyakorlati feladatok megoldása. Kérdőíves felmérés illetve tanulói képességvizsgálat.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés