Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Teatralitás, performativitás

Kurzuskód:
VIZ-M-N-SZIN11-1
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
VIZ-M-N-SZIN1, Teatralitás, performativitás
Tárgyelem:
VIZ-M-N-SZIN1, Teatralitás, performativitás
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
5
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
"A szeminárium a teatralitás és a performativitás fogalmait – „tettbeszéd” és „beszédtett” – problematikáját járja körül, s ezzel a színháztudomány tágabb médium- és kultúraelméleti összefüggéseit igyekszik felvillantani. Mindkét esetben a „színház”, „színháziasság” metaforikus töltettel, a színház falain kívül kerül vizsgálat alá.
A „tettbeszéd”, vagyis az olvasható tettek, a mindennapok rituális viselkedéseienek kutatása szociológiai, antropológiai szempontú vizsgálódások keretében a színházon kívüli színházi tett „sikeres performatívumát” (Austin) tanulmányozza (Turner, Gennep); mint alapvető emberi (kulturális, szociális) velejárót megfigyeli és elemzi a mindennapok színházát a fürdőszobai borotválkozástól a nagyszabású sporteseményekig és politikai fellépésekig.
A „beszédtett” vagyis a nyelvi megnyilatkozások tettértékű eseteinek elmélete a nyelvhasználatban, a jelölésben meghúzódó ritualitást kutatja, egy olyan aspektust látva a megnyilatkozással mindig együtt járó „sikertelen performatívumban” (Austin), ami empirikusan nem tetten érhető, ami kontrollálhatatlan és, ami állandóan ironikussá, kétértelművé tesz minden szöveget (Austin nyomán Derrida, de Man, stb.); ezért visszavezethetetlen a megfigyelésen alapuló színház (mint „sikeres performatívum”) jelenségére.
Azon kívül, hogy egymást követő két blokkban tanulmányozzuk a két irányzat programadó szövegeit, ezt a látszólagos – eltérő előfeltevésekből, motivációkból adódó – összeegyeztethetetlenséget is vizsgálat alá vesszük. Végül „kipróbáljuk” a tanultakat egy regény és egy dráma elemzésén keresztül.
"
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés