Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Társadalmi struktúra és rétegződés 1.

Kurzuskód:
SOCMA-A21-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Kedd 10:00-11:30}
Hol:
{Szociológia Tanszék tanterem (PE223)}
Tantárgy:
SOCMA-A2, Társadalmi struktúra és rétegződés
Tárgyelem:
SOCMA-A2, Társadalmi struktúra és rétegződés 1
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Social structure and social stratification I.

Tantárgy leírása:
A társadalomszerkezet kutatásának alapkérdései: struktúrakutatási és rétegződéskutatási megközelítésmód, rendszerintegráció és szociális integráció.
A társadalmi rendszer alapfogalmai: társadalom, struktúra, státusz, pozíció, szerep, csoport, intézmény, cselekvés.
Társadalmi különbség, megkülönböztetés, egyenlőtlenség. A társadalmi egyenlőtlenségek fogalma, főbb típusai (generikus, biológiai, jogi, hatalmi, gazdasági, kulturális).
A társadalmak típusai (a szociokulturális evolúció): a preindusztriális (vadászok-gyűjtögetők, pásztorok, földműves-agrár) és az ipari (indusztriális és posztindusztriális) társadalmak.
Strukturált egyenlőtlenségi rendszerek a történelemben: rabszolgaság, kasztrendszer, rendi tagolódás, osztályszerkezet, rétegződési rendszer.
Az ipari társadalmak szerkezete (Marx, Weber). A modern társadalmak rétegződés-kutatásának módszertani problémái, főbb empirikus teljesítményei (Geiger, Lynd házaspár, Warner).
Új csoportok megjelenése a modern társadalmak rétegződési rendszerében. Az „új középosztály” társadalomszerkezeti helyére vonatkozó elméleti megközelítések
„Láthatósági problémák” (Angelusz) „Elmosódó osztályhatárok” (Beck), az „osztály halála” (Pakulski és Waters).
A társadalmi tagozódás tanulmányozásának és értelmezésének főbb paradigmái: a funkcionalista, a konfliktuselméleti és az interakcionista (kapcsolathálózati) megközelítések.

Kötelező olvasmányok:
ANDORKA Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest 1997. 4-5. fejezetek: 119-190. (Egyenlőtlenség, szegénység; Társadalmi szerkezet és rétegződés,)
GIDDENS, Anthony: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest 1995. 221-254. (Rétegződés és osztályszerkezet)
ANGELUSZ Róbert: A társadalmi nagycsoportok láthatóságának körvonalai. In. A láthatóság görbe tükrei. Új Mandátum Kiadó 2001.
ANGELUSZ Róbert (szerk.) A társadalmi rétegződés komponensei. Új Mandátum Kiadó, 1999.
FELEKY Gábor: A fehérgallérosoktól az új középosztályig. JATEPress 1998.
FERGE Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest (1969), 1973. 17-77.
KOLOSI Tamás: Tagolt társadalom. Gondolat Kiadó, Budapest 1987. 9-88. (A struktúra- és rétegződéskutatás elméleti és metodológiai problémái); vagy KOLOSI Tamás: Struktúra, rétegződés, metodológia. In. Elméletek és hipotézisek. Rétegződés-modell vizsgálat I. Társadalomtudományi Intézet, Budapest 1982. 11-59.
WEBER, Max:: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai 1. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1987. 51-80. (Szociológiai alapfogalmak) és 303-308. (Rendek és osztályok)
Tantárgyért felelős egység/intézet/tanszék: SZTE BTK Szociológia Tanszék
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés