Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Vallásszociológia

Kurzuskód:
SOCBA-F15-2
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
SOCBA-F1, Szakszociológia (12-18 kredit)
Tárgyelem:
SOCBA-F1, Vallásszociológia
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
http://www.vallastudomany.hu/tanszek/kurzusok/vszoc/vallsz1
A kurzus célja: a hallgatók megismerkedjenek a szociológia vallásfogalmaival, azokkal a legjelentősebb elméleti modellekkel, melyek alapján a szociológia a vallást tárgyalja, továbbá néhány olyan kurrens vallásszociológiai kutatással, amelynek nem csak adatai, de a mögöttük lévő elméleti háttér is kiemelkedő jelentőségű.

Előadás témák:

1. A vallásszociológia tárgya és módszerei
2. Vallásszociológiai klasszikusok és vallásértelmezésük
3. Vallásszociológia Magyarországon
4. A vallás társadalomtörténete Magyarországon és a világban
5. A vallás szociológiai tanulmányozásával kapcsolatos kortárs definíciók
6. Modernizáció, szekularizáció
7. Pluralizmus, láthatatlan vallás
8. Professzionalizálódás, egyháziasodás, miliő
9. A vallásosság mérése
10. Vallás és társadalmi rétegződés

Kötelező irodalom:
Hamilton, Malcolm B. (1998) Vallás, ember, társadalom; Budapest, AduPrint
Tomka, Miklós (2000) Vallásszociológia (elérhető az interneten: http://www.phil-inst.hu/uniworld/vt/szoc/tomka_1.htm)

Ajánlott irodalom:
Durkheim, Émile (2002) A vallási élet elemi formái (elérhető az interneten: http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b169/index.html)
McGuire, Meredith B. (2002) Religion – The social context; London, Wadsworth,
Hegedűs Rita (2001) A vallásosság a társadalomban; Századvég, nyár (21), 51–68. old.
Kamarás, István (2004) Kis magyar religiográfia; Pécs, Pro Pátria
Tomka, Miklós (2001) Vallási változások Kelet-Közép Európában, különös tekintettel Magyarországra Confessio 2001.2.24-52
Weber, Max (2005) Vallásszociológia; Budapest, Helikon
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés