Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Az interjú

Kurzuskód:
SOCMA-KÜL-D13-1
Kurzus típusa:
_Gyakorlat, _Gyakorlati jegy
Mikor:
{Kedd 10:00-11:30}
Hol:
{Szociológiai labor (PE222)}
Tantárgy:
SOCMA-KÜL, Különbözeti kurzusok
Tárgyelem:
SOCMA-KÜL, Kvalitatív módszerek III.
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A szeminárium célja:
Megismertesse a hallgatókat a kvalitatív társadalomtudományos kutatás alapvető módszereivel.

Tematika:
- Bevezetés (alapfogalmak tisztázása)
- A terepmunka (a kutatói eszközkészlet, szerepek)
- Az emberi kommunikáció szabályszerűségei
- A kvalitatív interjú a gyakorlatban
a. az interjúszituáció
b. etikai kérdések
c. az ötlettől a feldolgozásig
- A kvalitatív interjú helye a megismerésben (tudományos háttér, filozófiai megközelítések)

Értékelés:
Az értékelés alapja összetett: az órai aktivitás, egy tematikus interjú, valamint egy interjú opponálása. Bármely részfeladat nem teljesített, vagy elégtelen, az adható jegy is elégtelen.

Az interjú témája az órán kerül egyeztetésre. Az interjú alanya tetszőleges személy (lehetőleg nem régi, vagy jó ismerős!), akinek előzetes beleegyezése szükséges a vele készített interjú órán történő elemzéséhez, a begépelt szövegen az interjúalany nevét nem szükséges feltüntetni, de nem is tilos.

Az interjú legjobbnak tartott tíz percéről kérem, készítsenek szabályos, a megadott mintát kreatív módon követő átiratot, értelmező leírást, jelölve a metakommunikációt is és értelmezve a hallgató/olvasó számára esetleg értelmezhetetlen részleteket.

Az átirat szerves része egy minimum 1 oldal terjedelmű megfigyelés. Az interjúhoz tartozó megfigyelés információi lábjegyzetben, vagy külön szövegegységben is szerepelhetnek, és tartalmazzák a célszemély megismerésének folyamatát, az interjúkészítés célkitűzéseinek bemutatását, az interjú környezetének bemutatását, a környezet Önökre gyakorolt hatását, egyfajta pszichés portrét az interjúalanyról, valamint saját szereplésük elemzését.

Az opponálás a szemináriumon megismert interjúkészítési szempontokon alapuló értékelő bírálat készítését jelenti, minimum 1 oldal terjedelemben.

Az interjúátiratot és a megfigyelést az órán megbeszélt időpontig szükséges eljuttatniuk az órán kijelölt opponensük számára, aki az opponensi véleményét az anyaghoz csatolva adja le számomra a teljes anyagot az órán megbeszélt időpontban.

A megbeszélt határidőt kérem, tartsák szem előtt, az anyagok bármilyen jellegű utólagos pótlását, kiegészítését mellőzzék, a határidőn túl érkezett anyagokkal nem áll módomban foglalkozni. Így nem elfogadott kifogás az sem, ha az opponens nem időben kapta meg az anyagot.

Az értékelés szempontjai a következők: határidő tartása;
interjú:
forma / kidolgozottság, potens adatközlő, jó kérdések, időkeret kihasználása, interjú vezetése és hangulata, attitűd, vélemény sikeres felderítése;
megfigyelés:
kidolgozottság, megismerés bemutatása, önreflexió és önértékelés, merészség; opponálás: a feldolgozás részletessége és módja, az interjúkészítés szempontjainak elsajátítása és az értékelés során történő alkalmazása, egyéni gondolatok megjelenése.

Irodalom:
A. A megfigyeléshez:
1. Poe, Edgar Allan: A Morgue utcai kettős gyilkosság (A „Rendkívüli kettős gyilkosság” bejelentéséig) (http://mek.oszk.hu/00400/00463/00463.htm#d4201)

B. Az interjúzás technikájáról:
1. Tarjáni József: A kérdezés dilemmái Bp., 1980.
2. Jakab Zoltán: A mélyinterjúzás technikájáról Bp., 1986.
3. Jennifer Mason: Kvalitatív kutatás Jószöveg Műhely, 2005.
4. Steinar Kvale: Az interjú, Jószöveg Műhely, 2005.

C. Mintaként szolgáló interjúátirat:
1. Pusztai Bertalan: Értelmezések egyeztetése. Sűrű leírás Szent Antal képe alatt In: Barna G. – Kótyuk E.: Test, lélek, természet. Bp.-Szeged, 2002.
2. Mintaátirat, mintamegfigyelés a szteszociologia@gmail.com címen

D. A zh alapjául szolgáló irodalom
1. Feischmidt Margit: Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom és kultúrakutatásban (http://szabadbolcseszet.elte.hu)
2. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. In: T.Kiss (szerk.): A szemtől-szembeni formációk kommunikációs viszonyai. Bp., 1999. 35-71. (vagy a http://mek.oszk.hu/02000/02009/02009.htm internetes címen: III. fejezet: A közvetlen emberi kommunikáció csatornái)
3. Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. (több kiadás) 10. fejezet, Terepkutatás c. rész (vagy a szteszociologia@gmail.com címen)
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés