Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

A titkos nyelv

Kurzuskód:
BTKÁMK031-7
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
BTKÁMK030, BTK-nak meghirdetett szabad blokk
Tárgyelem:
BTKÁMK030, Választott tárgy
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A kurzus célja, hogy megismertessen annak, a valamennyi ismert társadalomban és kultúrában meglévő kategóriának a nyelvi megjelenésével, amelyet a társadalmi tiltások halmazán belül tabunak nevezünk. Rámutat e kategória társadalmi meghatározottságára, következőleg időben való változásaira és nyomon követi a fogalom történetét is. Részletesen tárgyalja a tabut mint nyelvi jelenséget, megközelítési lehetőségeit, bemutatja azokat a nyelvi mechanizmusokat, amelyek a nyelvi tabut létrehozzák és használatát irányítják, s bemutatja az emberi lét mindazon területeit és vonatkozásait, ahol megjelennek és kifejtik hatásukat. A világ legkülönfélébb kultúráiból, illetőleg nyelveiből vett példák alapján végeredményben hozzásegít ahhoz, hogy jobban megértsük a „beszélő embert”.

1. Szeptember 13.
Mit titkolunk, miért titkoljuk?
Tilalom és tiltás: a tabu fogalma. A tabu mint társadalmi és kulturális kategória és mint viselkedési szabály. A tabu mint szemiotikai kategória.

2. Szeptember 20.
A tabu fogalmának története
Cooktól Freudig és tovább

3. Szeptember 27.
A szó hatalma és a hallgatás csele
A beszéd mint cselekvés. A tabu a nyelvben és helye a nyelvi rendszerben. A nyelvi tabu fogalma: „pajzs és fegyver”. Nyelvészeti megközelítése: a nyelv antropológiája.

4. Október 4.
Másként mondani, szépen mondani, csúnyán mondani, sehogyan se mondani
A nyelvi tabu és rokon kategóriák: szleng, zsargon, argó, káromkodás, eufemizmus, diszfemizmus és „furcsa” titkos nyelvek.

5. Október 11.
Kimondani a kimondhatatlant: a helyettesítés taktikái 1.
Lexikológiai és szemantikai folyamatok a nyelvi tabuban. Az eufemizmus  tabu  eufemizmus… körforgása.

6. Október 25.
Kimondani a kimondhatatlant: a helyettesítés taktikái 2.
Torzítás és más grammatikai trükkök – a különféle nyelvi szintek mozgósítása.

7. November 8.
Kimondani a kimondhatatlant: a helyettesítés taktikái 3.
A nyelvi kontaktusok szerepe: a kölcsönzés és az interlingvalitás

8. November 15.
A tilalmak hatókörei 1.: Az ember mint biológiai lény
Fogantatás. Születés. Test. Betegség. Halál.

9. November 22.
A tilalmak hatókörei 2.: Az ember mint természeti lény
A világ és benne a flóra és a fauna.

10. November 29.
A tilalmak hatókörei 3.: Az ember mint társadalmi lény
Név és megszólítás. Család. Társadalmi hierarchia, gazdaság és politika.

11. December 6.
A tilalmak hatókörei 4.: Az ember mint érzelmi és spirituális lény
Szeretet, szerelem, harag, gyűlölet, félelem, tisztelet és továbbiak. Hit és vallás.

12. December 13.
Az erdei öreg (Esettanulmány)


Olvasnivaló
Bellon Tibor 1997 Adatok a mágikus névadásra. Egy XVIII. századi forrás alapján. A magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, Budapest. 209: 52–8.
Botos Réka: A nyelvi trágárság szociolingvisztikai vizsgálata (Avagy „egy kislány nem mond ilyet!”): http://www.szochalo.hu/szochalo/upload/tragarsag.DOC
Dumas, Bethany K. – Jonathan Lighter: Nyelvészeknek való-e a szleng szó? http://nevarchivum.klte.hu/szleng/szl_kut/04_111ev/14dumas.doc
Cseresnyési László 2004 Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXVII. Tinta Kiadó, Budapest. 61–96, 229–250.
Erdődi József 1958 Nyelvi tabu a mariban. Nyelvtudományi Közlemények 29–39.
Frazer, James G. 1993 Az Aranyág. Századvég Kiadó, Budapest. 133–151. [A könyv más kiadásainak használatakor a XIX, a XX. és a XXI. fejezetek veendők figyelembe.]
Freud, Sigmund 1983 Tabu és az érzelmi rezdülések ambivalenciája. In Totem és tabu. Göncöl Kiadó, Budapest. 24–71. [A Totem és tabu teljes szövege megtalálható a következő kötetben: Sigmund Freud Művei V. Cserépfalvi, Budapest. 1995. 23–157. A Tabu és az érzelmi rezdülések ambivalenciája című II. fejezet megtalálható még: Sigmund Freud, Válogatás az életműből. Európa, Budapest. 2003. 292–347.]
Graupmann, Jürgen 1998 Tabuk kislexikona. Atheneum Kiadó, Budapest.
Hajdú Mihály: Névlélektan. http://nevarchivum.klte.hu/nevarchivum/konyvtar/altnev/tanulmanyok/08hajdu.doc
Hegedűs Lajos 1956 Adalékok a nyelvi tabu és a névmágia kérdéséhez. Magyar Nyelvőr 80: 101–113.
Kandra Kabos 1971 Meséink állatkirályai. In Diószegi Vilmos (szerk.) Az ősi magyar hitvilág. Gondolat, Budapest, 376–384.
Solymossy Sándor 1926 Névmágia. Magyar Nyelv 23: 83–99.
Szleng–honlap: http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/hu_slang.htm
Wardhaugh, Ronald 1995 Szociolingvisztika. Osiris – Századvég, Budapest. 219–213.
Zlinszky Aladár 1927 A névvarázs. Magyar Nyelv 23: 100–109.
Zlinszky Aladár 1931 Az eufemizmus.
Zolnay Vilmos – Gedényi Mihály 1956 Budapest a fattyúnyelvben. Budapest. http://mnytud.arts.unideb.hu/szleng/zol_ged/zg_bpold.htm
Szleng–honlap: http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/hu_slang.htm
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés