Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

MA A mai hispán világ 2.

Kurzuskód:
SPA-M-NSZM9-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
SPA-M-NSZM, Művelődéstörténet
Tárgyelem:
SPA-M-NSZM, A mai hispán világ 2
Oktató(k):
Óraszám:
heti 1.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A tantárgy célja, hogy a jelenkortörténet és a politikatudomány módszereivel és látásmódjával mutassa be Spanyolország és a szubkontinens elmúlt fél évszázadát. Tekintettel arra, hogy a BA szakaszban a hallgatók már elvégezték a Mai Spanyolország című kurzust, a programban a hangsúly Spanyol-Amerikára kerül.
Történeti megközelítésben: az 1959-1964/65 közötti forradalmi ciklust és a gerillaháborúkat, a katonai diktatúrákat majd a demokratikus átmenet kérdéseit és a jelen periódus fő jellegzetességeit kell bemutatni.
Tematikus szempontból: a demográfiai és az ún. faji kérdések (bevándorlás, keveredés, demográfiai robbanás, stb.) tárgyalására kerül sor, külön figyelve az indiánkérdés új jelenségeire, a katolikus egyház tevékenységére (CELAM, bázisközösségek, felszabadulás teológiája) valamint a protestáns kisegyházak jelenlétére. A társadalom feszítő gondjai (szegénység, drog, terrorizmus, erőszak) és Spanyol-Amerikának a világgazdaságban és a nemzetközi politikában elfoglalt helyzete valamint a politikai stratégiák új sajátosságai jelentik az utolsó tematikus egységet.
A mai spanyolországi témák közül az új problémákra koncentrál a program: az illegális bevándorlás, a regionalizmusok-kisnemzetek problémái, a spanyol külpolitika főirányaira.

Irodalom:
José Girón(ed.): Estudios sobre las transiciones democráticas en América Latina. Oviedo, 1997.
Anderle Ádám: Diktatúra és demokrácia között. Tanulmányok a latin-amerikai demokratikus politikai átmenetről. Szeged, 1997. Hispánia.
Balogh András (szerk.): Nemzet és nacionalizmus. Ázsia, Afrika, Latin-Amerika. Budapest, 2002, Korona
Patricia Galeana: Cronología Iberoamericana. 1803 – 1992. Mexico,1993, Fondo de Cultura Económica
Fernando Mas: Espana, la década decisiva (1990-2000). Madrid, 2002
John Hooper: Los espanoles de hoy. Madrid, 1987.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés