Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Bevezetés a fordítás elméletébe és gyakorlatába

Kurzuskód:
FTK-AF-20-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Péntek 17:15-18:00}
Hol:
{Angol tolmácsterem - BTK Nyelvi Labor II.}
Tantárgy:
FTK-AF-2, Fordítási tantárgycsoport
Tárgyelem:
FTK-AF-2, Bevezetés a fordítás elméletébe és gyakorlatába
Oktató(k):
Óraszám:
heti 1.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A fordított szövegekkel, valamint a fordítás folyamatával és funkciójával kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések bemutatása révén a tantárgy részét képező előadások az interlingvális nyelvi közvetítés elméleti alapjainak megismertetésére szolgálnak – elsősorban a forrásnyelvi szöveg megértéséhez és a célnyelvi szöveg megfogalmazásához szükséges készségek fejlesztésének megalapozása céljából.
Az írásbeli fordítás mondattani, jelentéstani, pragmatikai, szövegnyelvészeti és pszicholingvisztikai vonatkozásainak tárgyalása mellett az előadások keretében többek között olyan fordításspecifikus fogalmak is terítékre kerülnek, mint az ekvivalencia, az interferencia, az explicitáció, az implicitáció, a normalizáció és a kompenzáció, továbbá a fordításspecifikus szövegfeldolgozási mechanizmusok és szövegalkotási műveletek (a magyar és az angol nyelv közötti fordításra jellemző átváltási műveletek) átfogó vizsgálatára is sor kerül.
Irodalom:
Albert S. 2011. „A fövényre épített ház”: A fordításelméletek tudomány- és nyelvfilozófiai alapjai. Budapest: Áron Kiadó.
Dudits A. 2011. A fordítói olvasás kognitív és gyakorlati mechanizmusai. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Klaudy K. 1999.Bevezetés a fordítás elméletébe.Budapest: Scholastica.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés