Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Konszekutív tolmácsolás: német (B, C) - magyar (A) I.

Kurzuskód:
FT-F-041-De-1
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
{Szerda 10:00-12:00}
Hol:
{Német irodalmi szeminárium 2.}
Tantárgy:
FT-F-04-De, Fordító szakirány: választható tolmács kurzusok első (B) idegen nyelvből (német)
Tárgyelem:
FT-F-04-De, Választható tolmács kurzusok 1.: német (B)
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A tantárgy olyan szemináriumokat foglal magában, amelyek a tolmácsolástechnikai foglalkozások keretében elsajátított készségeket és technikákat, valamint az országismereti, az európai uniós és a gazdasági és jogi tárgyú előadások és szemináriumok teljesítésének eredményeképpen szerzett tárgyi ismereteket ötvözve a szóbeli nyelvi közvetítés komplex készségének fejlesztését szolgálják a tolmáccsá válást elősegítendő.
A kurzus általános céljával összhangban az órai munka keretében a hallgatók különböző autentikus szövegeket, illetve rögzített beszédeket (hang- és videofelvételeket) tolmácsolnak (konszekutív módon, elsősorban jegyzetek segítségével) idegen nyelvről anyanyelvre. A végrehajtandó tolmácsolási feladatok lehetőséget kínálnak a tolmácsoláshoz szükséges alkompetenciák tudatos érvényesítésére: az anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetencia, a kulturális ismeretek, az általános műveltség és a tárgyi tudás feladatspecifikus gyakorlati hasznosítására, valamint a koncentrációval, a memóriával, a figyelemmegosztási képességgel, a reagálóképességgel, a stressztűrőképességgel, az empátiával és a retorikai készségekkel összefüggő technikák és stratégiák alkalmazására. Emellett az órákon a különböző nyelv- és helyzetspecifikus tolmácsolási nehézségek leküzdésére szolgáló praktikus technikák gyakorlására is sor kerül, továbbá kiemelt figyelem irányul az egyéni jegyzetelési technika fejlesztésére.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés