Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

A tanulás, tudás elméleti alapjai

Kurzuskód:
OTM031-2
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Szerda 08:00-10:00}
Hol:
{}
Tantárgy:
OTM03, A tanítás-tanulás elméleti alapjai és módszerei
Tárgyelem:
OTM03, A tanítás-tanulás elméleti alapjai
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A kurzus célja, hogy átfogó képet adjon a tanulás különböző formáiról, bemutassa az ismeretrendszerek, készségek, képességek szerveződésének, fejlődésének törvényszerűségeit, áttekintse a tanulás hatékonyságát, az iskolai teljesítményeket befolyásoló tényezőket, valamint képet adjon a tudás változását, a gondolkodás fejlesztését segítő oktatási módszerekről. A kurzus feldolgozza a tanulásra vonatkozó tudományos ismereteket, tanuláselméleteket, a pszichológiai tudásmodelleket (a pszichometria képességfogalma, Piaget fejlődéselmélete, a kísérleti pszichológia képességfogalma, a kognitív pszichológia tudásértelmezése) és az iskolában elsajátítandó tudás leírására szolgáló modelleket és eszközöket (taxonómiák, standardok, tartalmi keretek, tantervek). Bemutatja az ismeretek szerveződését (a fogalmi fejlődés és váltás folyamata; a megértés formái és nehézségei) és a képességek fejlődését (rutinok, készségek, képességek, kompetenciák elsajátítása, tudástranszfer és problémamegoldás) a tanulás egyénen belüli és egyének közötti különbségeit (kognitív stílus, egyéni fejlődési ütem), a tudás változásának kognitív és nem kognitív feltételeit, és a kognitív fejlődés segítésének lehetőségeit.

Irodalom
Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák – különbségek. OKKER Kiadó, Budapest, 25–42.
Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Csíkos Csaba (2007): Metakogníció – A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. Műszaki Kiadó, Budapest.
Korom Erzsébet (2005): Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. Műszaki Kiadó, Budapest.
Molnár Gyöngyvér (2006a): Tudástranszfer és komplex problémamegoldás. Műszaki Kiadó, Budapest.
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés