Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Az oktatás módszerei és stratégiái

Kurzuskód:
PED-T1032-1
Kurzus típusa:
_Gyakorlat, _Gyakorlati jegy
Mikor:
{Csütörtök 10:00-12:00}
Hol:
{PET.10/A IKT terem}
Tantárgy:
PED-T103, Oktatáselmélet
Tárgyelem:
PED-T103, Az oktatatás módszerei és stratégiái
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
A tanítás, tanulás és oktatás kapcsolata. Az oktatás mint a tanulás irányírása. Az oktatás módszereinek és stratégiáinak fogalma, kapcsolata, rendszerezése. Az iskolai oktatás újszerű problémái. A tudásgazdaság, a tudásalapú társalom, és az iskola. Az élet minden területét átfogó (life-wide) és az egész életen át tartó (life-long) tanulás következményei, az iskolai oktatás adaptációs lehetőségei.
A kognitív konstruktivizmus elveinek átültetése az iskolai gyakorlatba. A tanulási környezet. Az aktív tanulás. A szociál-konstruktivizmus az iskolai gyakorlatban. A kooperatív és kollaboratív tanulás, az elosztott megismerés, közös tudásszerzés és tudásmegosztás módszerei. A projekt-módszerek. A csoport-módszerek gyakorlati alkalmazása. Homogén és heterogén csoportok. A kiscsoportos tanítás munkaformái. A vita alkalmazása, témai, a vita vezetése.
Tanítás az osztályban. Az órai tevékenység tervezése, az osztály munkájának irányítása. A frontális módszerek. A tanár-tanuló interakció. A fegyelem, az óra rendjének fenntartása, a fegyelmi problémák megelőzése és kezelése. Nagy csoportok tanításának módszerei, az előadás. Intenzív oktatási módszerek, az oktatás individualizálása és perszonalizálása. A megtanító stratégiák, a kritériumorientált oktatási rendszerek. Képességfejlesztés az iskolai gyakorlatban. A tartalomba ágyazott képességfejlesztő módszerek. Az oktatási eszközök integrálása a tanítási folyamatba. A különböző oktatási módszerek és stratégiák kombinálása, a „hibrid” tanulás.
Kötelező olvasmányok:
Adey, P. (1999b): Gondolkodtató természettudomány. Iskolakultúra, 9. 10. sz. 33-45.
Báthory Zoltán: (1997): Tanulók iskolák, különbségek. Okker Kiadó, Budapest.
Csapó Benő (1999): Képességfejlesztés az iskolában - problémák és lehetőségek. Új Pedagógiai Szemle. 12. sz. 4-13.
Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Csapó Benő (2004): Tudás és iskola. Műszaki Kiadó, Budapest.
Falus Iván (szerk. 1998): Didaktika. Nemzeti Tankönykiadó, Budapest. 9-44.
Horváth Attila (1994): Kooperatív technikák: hatékonyság a nevelésben OKI Iskolafejlesztési Központ, Budapest.
Orosz Sándor (1987): Korszerű tanítási módszerek. Tankönyvkiadó, Budapest.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés