2023. január 26., csütörtök

Tanítási gyakorlat 2022/23. II. félév
Tanítási gyakorlatokhoz szükséges dokumentumok vezetőtanárok, mentorok, hallgatók részére:

A rövid ciklusú tanári mesterképzés szakmai gyakorlatának szabályzata (melynek ismerete feltétlen szükséges a teljesítéshez).


Az osztatlan tanárképzés szakmai gyakorlatának szabályzata (melynek ismerete feltétlen szükséges a teljesítéshez).

Segédanyag az osztatlan tanárképzés iskolai gyakorlataihoz.

Igazolás csoportos gyakorlaton való részvételről.


Vezetőtanároknak/Mentoroknak szóló tájékoztató.


Munkavédelmi oktatás jegyzőkönyve.

Munkavédelmi oktatás anyaga.

Munkavédelem kapcsán kiegészítés.


Csoportos (szakterületi) gyakorlat értékelőlapja (minden képzéstípusnak) - word formátumban,pdf formátumban


Egyéni (összefüggő) gyakorlat részértékelése (csak 10 hetes gyakorlatot töltő, nappali tagozatos tanári mesterszakos illetve osztatlan tanárszakos hallgatók esetében kell kitölteni!):

word formátumban osztatlan, rövid ciklusú és párhuzamos tanár szakos hallgató gyakorlatához

pdf formátumban osztatlan, rövid ciklusú és párhuzamos tanár szakos hallgató gyakorlatához

word formátumban tanári mesterszakos (bolognai típusú) hallgató gyakorlatához

pdf formátumban tanári mesterszakos (bolognai típusú) hallgató gyakorlatához


Egyéni (összefüggő) gyakorlat záróértékelése:

word formátumban osztatlan, rövid ciklusú és párhuzamos tanár szakos hallgató gyakorlatához

pdf formátumban osztatlan, rövid ciklusú és párhuzamos tanár szakos hallgató gyakorlatához

word formátumban tanári mesterszakos (bolognai típusú) hallgató gyakorlatához

pdf formátumban tanári mesterszakos (bolognai típusú) hallgató gyakorlatához


Vezetőtanárok / Mentortanárok elérhetősége:


Módszertanos oktatók elérhetősége itt olvasható.


Osztatlan tanárszakos hallgatók csoportos (szakterületi) gyakorlata


Amennyiben kifejezetten nyomós indoka van arra, hogy két csoportos gyakorlatát egy adott félévben teljesíthesse (pl. ERASMUS), kérvényt kell küldenie a tkk@szte.hu címre. Az engedélyről minden esetben a gyakorlatokért felelős vezetőkből álló bizottság hoz döntést.


Osztatlan tanár-, és rövid ciklusú tanáriszakos hallgatók összefüggő egyéni iskolai gyakorlata

Az osztatlan tanár szakos hallgatók gyakorlatának megszervezése és beosztása a gyakorlóiskolák vezetőinek és a TKK főigazgatójának együttműködésével történik. Az alapelv az, hogy minden hallgatót a gyakorlatokért felelősök osztanak be szegedi vagy a kissé tágabb régióban lévő iskolákba, azaz nem a hallgatóknak kell gyakorlóhelyet keresniük. Ha azonban valakinek kifejezetten nyomós indoka van arra, hogy egy általa választott intézményben teljesíthesse a gyakorlatát, akkor – bizonyos minőségbiztosítási feltételek megléte esetén – van lehetőség erre vonatkozóan kérvényt beadni. A kérvényt a gutasi.anna@szte.hu címre kérjük megküldeni, mellékelve hozzá az iskola befogadónyilatkozatát (igazgató által aláírt, pecséttel ellátott formában, ami tartalmazza a leendő mentortanár nevét és e-mail címes elérhetőségét), valamint a szakos mentortanár mentori végzettségét vagy pedagógus szakvizsgáját igazoló okiratának szkennelt változatát.
Kérjük, hogy a kérvényeket az aktuálisan megadott időszakban küldjék meg, valamint ezzel egy időben a modulóban történő jelentkezésükkor az űrlapon is jelezzék, hogy kérvényt adtak be a gyakorlat külső iskolában való végzésére. (A modulo-s jelzés nem elegendő, a kérelemnek meg kell érkeznie a Tanárképző Központhoz a megadott e-mail címre.) Az engedélyekről minden esetben a gyakorlatokért felelős vezetőkből álló bizottság hoz döntést. A döntés szólhat a gyakorlat mindkét félévének a külső gyakorlóhelyen való végzésére is, de előfordulhat, hogy szakmai indokok miatt esetleg csak egyik félévben tudják engedélyezni a külső gyakorlatot, a másik félévben (ill. a másik szakon) valamely saját gyakorlóhelyünkön kell a hallgatónak megjelennie.