2022. január 18., kedd

Tanítási gyakorlat 2021/22. I. félév
Tanítási gyakorlatokhoz szükséges dokumentumok vezetőtanárok, mentorok, hallgatók részére:

A rövid ciklusú tanári mesterképzés szakmai gyakorlatának szabályzata (melynek ismerete feltétlen szükséges a teljesítéshez).


Az osztatlan tanárképzés szakmai gyakorlatának szabályzata (melynek ismerete feltétlen szükséges a teljesítéshez).

Segédanyag az osztatlan tanárképzés iskolai gyakorlataihoz.

Igazolás csoportos gyakorlaton való részvételről.


Vezetőtanároknak/Mentoroknak szóló tájékoztató.


Munkavédelmi oktatás jegyzőkönyve.

Munkavédelmi oktatás anyaga.

Munkavédelem kapcsán kiegészítés.


Csoportos (szakterületi) gyakorlat értékelőlapja - word formátumban, pdf formátumban


Egyéni (összefüggő) gyakorlat részértékelése (csak 10 hetes gyakorlatot töltő, nappali tagozatos tanári mesterszakos illetve osztatlan tanárszakos hallgatók esetében kell kitölteni!):

word formátumban osztatlan tanár szakos hallgató gyakorlatához

pdf formátumban osztatlan tanár szakos hallgató gyakorlatához

word formátumban tanári mesterszakos hallgató gyakorlatához

pdf formátumban tanári mesterszakos hallgató gyakorlatához


Egyéni (összefüggő) gyakorlat záróértékelése:

word formátumban osztatlan tanár szakos hallgató gyakorlatához

pdf formátumban osztatlan tanár szakos hallgató gyakorlatához

word formátumban tanári mesterszakos hallgató gyakorlatához

pdf formátumban tanári mesterszakos hallgató gyakorlatához


Vezetőtanárok / Mentortanárok elérhetősége:


Módszertanos oktatók elérhetősége itt olvasható.
Osztatlan tanár szakos hallgatók összefüggő egyéni iskolai gyakorlata

Az osztatlan tanár szakos hallgatók gyakorlatának megszervezése és beosztása a gyakorlóiskolák vezetőinek és a TKK főigazgatójának együttműködésével történik. Az alapelv az, hogy minden hallgatót a gyakorlatokért felelősök osztanak be szegedi vagy a kissé tágabb régióban lévő iskolákba, azaz nem a hallgatóknak kell gyakorlóhelyet keresniük. Ha azonban valakinek kifejezetten nyomós indoka van arra, hogy egy általa választott intézményben teljesíthesse a gyakorlatát (pl. leendő álláshely ígérete), akkor – bizonyos minőségbiztosítási feltételek megléte esetén – van lehetőség erre vonatkozóan kérvényt beadni. A kérvényt a tkk@szte.hu címre kérjük megküldeni, mellékelve hozzá az iskola befogadónyilatkozatát (igazgató által aláírt, pecséttel ellátott formában, ami tartalmazza a leendő két mentortanár nevét és e-mail címes elérhetőségét), valamint a mentortanárok mentori végzettségét vagy szakvizsgáját igazoló okiratok szkennelt változatát.
Kérjük, hogy a kérvényeket az aktuálisan megadott időszakban küldjék meg, valamint ezzel egy időben a modulóban történő jelentkezésükkor az űrlapon is jelezzék, hogy kérvényt adtak be a gyakorlat külső iskolá(k)ban való végzésére. Az engedélyekről minden esetben a gyakorlatokért felelős vezetőkből álló bizottság hoz döntést. A döntés szólhat a gyakorlat mindkét félévének a külső gyakorlóhelyen való végzésére is, de előfordulhat, hogy szakmai indokok miatt esetleg csak egyik félévben tudják engedélyezni a külső gyakorlatot, a másik félévben (ill. a másik szakon) valamely saját gyakorlóhelyünkön kell a hallgatónak megjelennie.