2020. október 29., csütörtök

Felvételizőknek


Köszöntő és hasznos tudnivalók elősöknek!


Elérhető az alábbi linken. (Kattints a szövegre.)FELVÉTELI 2020!-aktuális, 2020A felvételi eljárásban jelentkezőknek:Tisztelt Jelentkezők!

 

Mint már bizonyára Önök előtt is ismeretes, a tanári pályaalkalmassági vizsga a 2020-as általános felvételi eljárásban az E-felvételi felületére feltöltött motivációs levelek elbírálása alapján zajlik. Ezeket már korábban is fel kellett tölteniük, de most akár módosíthatnak is rajtuk vagy le is cserélhetik őket. Fontos, hogy új vagy módosított motivációs levelüket legkésőbb 2020. május 10-én 24 óráig tölthetik fel.

Azon szakokon, ahol gyakorlati alkalmassági vizsgákat is tartanak (pl. rajz és vizuális kultúra tanár, testneveléstanár, ének-zene tanár, dráma- és színházismeret tanár, média-, mozgókép- és kommunikációtanár), a gyakorlati vizsgák vagy online módon lesznek megtartva, vagy a jelentkezőknek különféle elektronikus dokumentumokat (pl. videót stb.) kell feltölteniük egy előre meghatározott tárhelyre, s a vizsgabizottságok ez alapján értékelik a jelentkezők alkalmasságát. Az ezekkel a vizsgarészekkel kapcsolatos információkat a felvételi tájékoztatóban megadott linkeken, többnyire a szakot gondozó tanszék weboldalán találják meg.

A tanári alkalmassági vizsgának része az is, hogy a jelentkezőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy nincs olyan betegségük, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányaik folytatását, beleértve a köznevelési intézményben a tanulmányaik során folytatandó egy éves szakmai gyakorlatot is. Ezt eddig az alkalmassági vizsgán személyesen tették meg a felvételizők, most azonban a személyes találkozás híján papíron kell nyilatkozniuk erről. A nyilatkozat formaszövegét az SzTE Tanárképző Központ honlapján a Felvételizőknek menüpontban találják, azt kitöltve, dátummal és aláírással ellátva PDF- vagy JPG-fájlként korábban a felvi.hu-ra kértük feltölteni, de most az üzemeltetőktől azt az információt kaptuk, hogy mivel nincs kifejezetten erre szolgáló menüpont, ezt némi zavart okoz. Ezért arra kérjük Önöket, hogy a nyilatkozatot tartalmazó fájlt az erre a célra létrehozott tkk.nyilatkozat@szte.hu e-mail címre küldjék el. Figyelem: a nyilatkozatot időközben fejléccel is elláttuk, így azt kérjük, hogy azok is újra töltsék ki és küldjék el, akik ezt esetleg időközben a felvi.hu-n már megtették. Az apró kellemetlenségért elnézésüket kérjük.

Örömmel tudatjuk viszont, hogy az alkalmassági vizsgák eredetileg megállapított 4.000,- Ft-os vizsgadíját a járványügyi helyzetre tekintettel ebben a felvételi eljárásban elengedjük.

Kérjük, a dokumentumokat időben töltsék fel. Mindannyiuknak sikeres felvételi vizsgákat kívánunk!

Szeged, 2020. május 4.

 

Dr. habil. Forgács Tamás

főigazgató

SzTE Tanárképző KözpontNyilatkozat.


Osztatlan tanárképzés


  • Az osztatlan tanárképzés felvételi eljárásának részét alkotó Pályaalkalmassági vizsga követelményei és lebonyolítása.Az SZTE Tanárképző Központ által meghirdetett tanárszakok és a velük kapcsolatos információk ide kattintva elérhetők.Tanárképzés a már diplomával rendelkezőknek.