2021. szeptember 18., szombat

Felvételizőknek


SZTE Nyílt Nap tájékoztató 2020


Köszöntő és hasznos tudnivalók elősöknek!


Iránytű tanárszakra felvételizőknek (Kattints a szövegre.)Tisztelt Jelentkezők!

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a tanári pályaalkalmassági vizsga a 2021-es általános felvételi eljárásban az E-felvételi felületére feltöltött motivációs levelek elbírálása alapján zajlik. Fontos, hogy motivációs levelüket legkésőbb 2021. május 24-én 24 óráig tölthetik fel.

Azon szakokon, ahol gyakorlati alkalmassági vizsgákat is tartanak (pl. rajz és vizuális kultúra tanár, testneveléstanár, ének-zene tanár, dráma- és színházismeret tanár, média-, mozgókép- és kommunikációtanár), a gyakorlati vizsgák várhatóan vagy online módon lesznek megtartva, vagy a jelentkezőknek különféle elektronikus dokumentumokat (pl. videót stb.) kell feltölteniük egy előre meghatározott tárhelyre, s a vizsgabizottságok ez alapján értékelik a jelentkezők alkalmasságát. Az ezekkel a vizsgarészekkel kapcsolatos információkat a felvételi tájékoztatóban megadott linkeken, többnyire a szakot gondozó tanszék weboldalán találják meg.


A tanári alkalmassági vizsgának része az is, hogy a jelentkezőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy nincs olyan betegségük, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányaik folytatását, beleértve a köznevelési intézményben a tanulmányaik során folytatandó egy éves szakmai gyakorlatot is. Ezt eddig az alkalmassági vizsgán személyesen tették meg a felvételizők, most azonban a személyes találkozás híján papíron kell nyilatkozniuk erről. A nyilatkozat formaszövegét az SzTE Tanárképző Központ honlapján a Felvételizőknek menüpontban találják, azt kitöltve, dátummal és aláírással ellátva PDF- vagy JPG-fájlként az erre a célra létrehozott tkk.nyilatkozat@szte.hu e-mail címre küldjék el.


Nyilatkozat.


Mivel jelenléti alkalmassági vizsga nem lesz, az alkalmassági vizsgák eredetileg megállapított 4.000,- Ft-os vizsgadíját a járványügyi helyzetre tekintettel ebben a felvételi eljárásban elengedjük.


Kérjük, a dokumentumokat időben töltsék fel! Mindannyiuknak sikeres felvételi vizsgákat kívánunk!


Szeged, 2021. május 10.

 

Köblös-Rupáner Ágnes

főelőadó

SzTE Tanárképző Központ


Amennyiben mégis lehetne tartani pályaalkalmassági vizsgát, a vizsgához kapcsolódó anyagokat itt találják:


Osztatlan tanárképzés


  • Az osztatlan tanárképzés felvételi eljárásának részét alkotó Pályaalkalmassági vizsga követelményei és lebonyolítása.Az SZTE Tanárképző Központ által meghirdetett tanárszakok és a velük kapcsolatos információk ide kattintva elérhetők.Tanárképzés a már diplomával rendelkezőknek.