Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Projekt bemutatásaVI. Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

A tudománynépszerűsítő rendezvények, tanulmányi versenyek egyben a képzések (különös tekintettel az MTMI képzésekre) népszerűsítésének fejlesztését is szolgálják, melynek során a tervezett számos program közül is kiemelkedik a Szent-Györgyi Albert, az SZTE hajdani rektora Nobel-díj átadásának 75. évfordulója alkalmából útjára indítandó Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny. A program keretében az SZTE és a társadalmi csoportok élő és on-line kapcsolatrendszerének fejlesztése is megvalósul.


Szent-györgyi Tanulmányi Verseny szervezése

A projekt célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem a vonzáskörzetébe tartozó Dél-alföldi Régió és a hármashatáron túli magyarlakta területek, azaz a Duna-Maros-Körös-Tisza Eurorégió középiskoláival bővítse kapcsolatait. Az SZTE az idei Szent-Györgyi emlékévben tanulmányi versenyt, előadásokat, kulturális és sport programokat szervez. Hagyományteremtő céllal hívja életre az újszerű Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt: a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert gazdag életművének megismertetésével, a tudomány interdiszciplinaritását fölmutató rendezvény-sorozattal hozzá kíván járulni a tudományos eredmények disszeminációjához és a kutatói pálya népszerűsítéséhez.


Az SZTE a Szent-Györgyi jubileumi év kiemelkedő kezdeményezésének szánja a középiskolásokat megszólító, Szent-Györgyi Albert gazdag életművéből merítő, részben tudománytörténeti, részben az idén 75 éves Nobel-díjához és a 80 éve felfedezett C-vitaminhoz kötődő tantárgyakat (biológia, fizika, kémia) érintő tanulmányi verseny megrendezését. Az emlékévet követő esztendőkben is meg kívánja rendezni a versenyt. Arra a tapasztalatra is alapozva, hogy a jövő egyetemi hallgatóinak, a mai 15-18 év közötti diákoknak a tudományos teljesítmény és a kutatói pálya iránti érdeklődése felkeltésének leghatékonyabb módszere, ha a fiatalok már középiskolásként is részt vehetnek valamilyen tudományos probléma megoldási folyamatában. Erre kínál innovatív formákat, lehetőségeket a Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny. Ez ugyanis egyszerre mozgósít tudománytörténeti és több szaktantárgyhoz kötődő ismereteket, egyszerre interdiszciplináris és koncentrál a kiválasztott tudományterületekre (biológia, fizika, kémia), továbbá egyszerre támaszkodik az egyéni felkészülés bevált módszereire és azokra a workflow-eszközökre, amelyek módot adnak a tudománnyal való csoportos ismerkedésre.


A Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny érinti az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar bázisiskoláit, továbbá a Duna-Maros-Körös-Tisza Eurorégióban működő, magyar nyelven oktató középiskolákat. Ezzel az eddigi kari kapcsolatokat egyrészt egyetemi szintre emeli, másrészt kiterjeszti az eurorégióra. Az 2012 és 2013 őszén megrendezendő versenyre a diákok felkészülését az SZTE a versenyfelhívással együtt közreadott ajánlott irodalommal segíti. A versenyben 3 fős csapatok vesznek részt.


Interdiszciplinaritásával a Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny egyfajta hungarikumnak számít az ilyen típusú hazai és nemzetközi rendezvények sorában. A verseny két fordulóját egy október végi napon rendezi meg a Szegedi Tudományegyetem. Ezzel is emlékeztetve arra, hogy 1937. október 28-án értesült Szent-Györgyi Albert arról, hogy neki ítélték oda az orvosi Nobel-díjat. A verseny döntőjét videokamerákkal rögzítik, abból televíziós műsor készül. A Szent-györgyi Tanulmányi Versenyről készült film is hozzájárul a tudományos ismeretek terjesztéséhez, növeli a kutatói pálya népszerűsítésének lehetőségét.


Az SZTE Marketing és Kommunikációs Igazgatóság koordinálásával megvalósuló projekt elősegíti, hogy a továbbtanulást választó középiskolások megismerjék a Szegedi Tudományegyetem hagyományait, az itteni képzést. Ugyanakkor támogatja a tehetséges magyar diákok hazai és nemzetközi versenyekre történő felkészítését is. Lehetőséget teremt az SZTE és bázis középiskolák rendszerének és kapcsolatainak a kiszélesítésére, valamint a tudományos ismeretterjesztés tartalmi és formai megújítására.


tamop423_0035_jobb

szechenyi2020-esza