Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Projekt bemutatásaIV. SZTEtehetség-gondozási program fejlesztése

A Szegedi Tudományegyetemet a hazai és a nemzetközi tudományos élet jelentős szereplőjeként tartja számon a közvélemény. Elismert kutatóhelyként, színvonalas iskolaként, a világ tudományos irányzataival lépést tartó szegedi intézményként. Jelen projekttel célunk, hogy ezt az imázst megtartva, sőt erősítve egészülhessen ki a hazai és nemzetközi közönség fejében kialakult kép a társadalomért tenni akaró és tudó felsőoktatási intézmény képével.


 

Szakmai workshopok szervezése

A projekt célja két munkacsoport – OTDK és „Tehetséggondozási” - és 7 szervezői team létrehozása.Szakkollégiumi tudományos konferenciák szervezése

A projekt célja önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezés, mely lehetőséget biztosít a szakkollégisták számára, hogy kutatási eredményeiket, projektjeiket bemutassák egy-egy „Tehetségnap”, azaz tudományos konferencia keretébenSZTEtehetség magazin kiadása

A projekt célja ismeretterjesztő, színes tudományos magazin, melyben egyszerűen, közérthető nyelven kerülnek publikálásra a legérdekesebb kutatási eredmények.

A magazin negyedévente jelenik meg, tudományterületenként évente 1 szám.

Az egyes számok konkrét tartalmára vonatkozó döntésekért a „tehetséggondozási” munkacsoport és a központi egység (SZTE Tehetségpont) felelős.Disszeminációt segítő kompetenciafejlesztő képzések

A projekt célja lehetőséget biztosítani a fiatal kutatók számára, hogy olyan készségeket sajátítsanak el és olyan ismeretekre tegyenek szert, ami a hagyományos oktatás keretei között nem lehetséges. Főbb célcsoportok: mesterképzés, PhD képzés hallgatói.

tamop423_0035_jobb

szechenyi2020-esza