Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Projekt bemutatásaIII. SZTE tudásmegosztás

Az SZTE tudásmegosztás program során az internet, közösségi, valamint a print és elektronikus média disszeminációs erejére építve mutatjuk be az egyetem kutatási eredményeit.


A Szegedi Tudományegyetem Online megjelenésének fejlesztése

A felvételizők, az egyetemisták információszerzései szokásait követve az egyetemi portál megújítása, dinamikussá tétele elengedhetetlenné vált. A projekt átfogó célja a Szegedi Tudományegyetem internetes megjelenésének továbbfejlesztése, interaktív funkciók fejlesztése a TÁMOP 4.2.3-2008/1-2009-0015 pályázat eredmények továbbfejlesztésével.


A projekt elemei elősegítik az egyetem online felületeinek könnyedebb használatát, emellett lehetőséget biztosítanak a felvételizők, a hallgatók és az egyetemi oktatók közti interaktív, dinamikus kommunikációra. A fejlesztések elsősorban az SZTE honlapjának a TÁMOP 4.2.3-2008/1-2009-0015 számú pályázat során elkészült, tudományt népszerűsítő felületein kerülnek bevezetésre (Tudásportál, K+F+I portál, TDK portál), de a későbbiekben az intézmény számos aloldalán felhasználásra kerülnek.


Tudáskapu – a tudományos eredmények disszeminációja a média eszközrendszerével

A Szegedi Tudományegyetem célja, hogy az oktatói és kutatói közösségeiben végzett munka, az elért teljesítmény és a tudományos eredmények minél szélesebb körben ismertté váljanak és hasznosuljanak. A projekt a Szegedi Tudományegyetemen keletkezett tudományos eredmények gazdasági, társadalmi hasznát is bemutatja a Dél-alföldi régió gazdasági szektora, munkaerőpiaci szereplői, fiataljai számára.

A Tudáskapu projekt kiemelt célja, hogy az MTMI (műszaki, természettudományi, matematikai és informatikai) területek mellett a további tudományterületek eredményeinek ismertségét is növelje. Ugyanakkor az SZTE mint „tudásgyár” különböző kutatóhelyeinek a bemutatásával az universitast kívánja közel vinni a hétköznapi élet szereplőihez.

A Tudáskapu küldetése, hogy bemutassa a kutatói munka helyszíneit, továbbá szereplőit, a tevékenység különböző és jellemző szakaszait. Így is népszerűsítve a tudósi életpályát – különös tekintettel a nő, a fiatal szereplőkre. Ezzel a felsőoktatási intézményekben és a kutatóhelyeken a tudományos közvélemény kiemelt témájává kívánja tenni a tudományos élettel és az esélyegyenlőséggel összefüggő szakmai, etikai kérdéseket. Olyan szakmai szemléletváltást kíván elérni, amely segít kiegyensúlyozni az esélyegyenlőséggel összefüggő problémákat a Dél-alföldi régió felsőoktatási szektorában. Az esélyegyenlőség kérdéskörét így emeli be a tehetséggondozás tevékenységi körébe és az utánpótlás nevelésbe.

A Tudáskapu a szegedi egyetemen keletkező és halmozódó tudást, ismeretet a különböző médiumok eszközrendszerével élve juttatja el a lehető legszélesebb körbe, a közvéleményt formáló csoportokhoz, különösen a potenciális egyetemi hallgatókat és kutatókat jelentő fiatalsághoz – segítve a tudásgyarapodást. Ennek az SZTE Szegedi Egyetemi Kiadó és Médiacentrum (SZEKM) koordinált „médiakampánynak” további célja, hogy a Tudáskapu növelje – elsősorban a régióban élő diákság körében – az egyetemi szakok, képzések ismertségét és népszerűségét.


SZTE Tudásgyári látogatások – kari filmek készítése

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a Szegedi Tudományegyetem képzéseinek regionális és hazai népszerűsítéséhez.

A Tudásgyári látogatások… elnevezésű projekt küldetése, hogy meggyőzzön az SZTE sokszínűségéről, az itteni oktató munka magas minőségéről. Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karát (ÁJTK), Általános Orvostudományi Karát (ÁOK), Bölcsészettudományi Karát (BTK), Egészségtudományi és Szociális Képzési Karát (ETSZK), Fogorvostudományi Karát (FOK), Gazdaságtudományi Karát (GTK), Gyógyszerésztudományi Karát (GYTK), Juhász Gyula Pedagógusképző Karát (JGYPK), Mérnöki Karát (MK), Mezőgazdasági Karát (MGK), Természettudományi és Informatikai Karát (TTIK), Zeneművészeti Karát (ZMK) mutatja be rövidfilm. A 12 rövidfilm a 12 kar már létező és a tervezett szakjainak, képzési kínálatának keresztmetszetét adja. Ugyanakkor az adott kar életét jellemző hagyományokat bemutatja, fölvillant oktatói-kutatói arcéleket, hallgatói véleményeket is.

A projekt elsőszámú célcsoportja: a potenciális hallgatói kör, vagyis a középiskolai diákság, továbbá a szülők – mint a továbbtanulási döntésekben véleményformáló, finanszírozó szereplők –, illetve a szakkiállítások, a felvételihez kötődő rendezvények, nyílt napok látogatói.


SZTE Tudástár – tudományos eredmények disszeminációjára kiadói alap létrehozása

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a Szegedi Tudományegyetem tudományos, kutatás-fejlesztési és oktatási tevékenységének, innovációs eredményeinek hazai és külföldi népszerűsítéséhez. Indokolt az egyetemen születő tudományos eredmények széleskörű megismertetése, a gazdaságban hasznosuló kutatási eredmények bemutatása, a tudomány és a hétköznapok kapcsolatának a felmutatása.

Az SZTE Tudástár projekt célja, hogy a Szegedi Egyetemi Kiadó (SZEK) gondozásában olyan kiadványok és e-könyvek jelenjenek meg, álljanak rendelkezésre, amelyek a tudományos eredmények disszeminációját szolgálják, reprezentálják az SZTE kutatóinak a sokoldalúságát. Ezzel is megjelenítve az egyetemi és külső közvélemény előtt az integrációból fakadó előnyöket. Az SZTE Tudástár projekt az SZTE különböző karain, intézeteiben keletkezett tudásnak a hasznosítására alkalmas tudományos értekezések, monográfiák kiadását támogató alap, kiadvány támogatási rendszer.

A Szegedi Tudományegyetem 2000. évi születésétől számtalan – az adott intézményt vagy kart bemutató, illetve a tudományos munkát reprezentáló – kisebb-nagyobb kiadvány készül, ugyanakkor ezek kiadása esetleges, összehangolatlan. Az SZTE Tudástár célja, hogy a specifikált, egy adott tudományos témakört feldolgozó kiadványok megjelentetését részben vagy teljes egészében támogassa. Ezzel bővítse és árnyalja az SZTE tudományos kiadvány portfolióját. A Tudástár-sorozat – várhatóan 8 kiadványa – friss, tudományos jelentőségű, ezért időtálló információikkal hozzájárul a Szegedi Tudományegyetem eredményei és jó híre terjesztéséhez.


Az SZTE Tudásközösség Fejlesztése

Célja a Szegedi Tudományegyetem online és mobil bemutatkozási felületeinek fejlesztése. A web fejlesztéssel célunk, hogy a tudomány iránt érdeklődők (felvételiző diákok, egyetemisták, tudományos közösség, nagyközönség) kézzel foghatóbb képet alkothasson az intézményben folyó tudományos kutatás legfrissebb eredményeiről és az innováció menedzsment folyamatáról. Az okostelefon alkalmazásfejlesztésével célunk egy olyan játékos alkalmazás létrehozása, amely egyaránt szórakoztató és ismeretterjesztő jellegű.

tamop423_0035_jobb

szechenyi2020-esza