Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Projekt bemutatásaII. Innováció marketing

A pályázat során a Szegedi Tudományegyetem kutató és szakemberbázisára építve a tudományos eredmények népszerűsítését a társadalmi és gazdasági célcsoportoknak egyaránt megvalósítjuk. Az innováció marketing tevékenységek során a szegedi egyetemről származó, az üzleti életben is hasznosult kutatási eredmények kerülnek bemutatásra.SZTE Innovációs workshop szervezése

A Szegedi Tudományegyetem, mint kutatóegyetem az oktatás mellett a kutatásra és az innovációs tevékenységre is kiemelt figyelmet fordít. Az innovációs tevékenységek sajátja, hogy folyamatos kooperációt, együttműködést igényel a résztvevők oldaláról, ezért is van kiemelt szerepe a workshopoknak ezen a területen.


Jelen projekt célja a Szegedi Tudományegyetem innovációs tevékenységében résztvevők és az érintettek számára szakmai egyeztetési és konzultációs platformot létrehozni, egy egynapos workshop keretében, melyet a pályázat időtartama alatt két alkalommal rendezünk meg. Az esemény kiemelt célcsoportjai: egyetemi kutatók, oktatók, kutatási és üzleti partnerek, partner szervezetek.


A projekt fókuszában az egyetem innovációs tevékenysége által érintettek, az intézményen belüli kutatási együttműködések és a hazai partnerintézményekkel való kapcsolattartás állnak.SZTE Innovációs Klub Szervezése

A Szegedi Tudományegyetem célja kutatói közösségi életének felpezsdítése, a fiatalabb és a tapasztaltabb kutatók kötetlen és inspiratív eszmecseréjének támogatása egy olyan klub létrehozásával, ahol időről-időre összejöhetnek és megoszthatják egymással gondolataikat. E cél érdekében kívánja létrehozni az Egyetem az SZTE Innovációs Klubot.

Az Innovációs Klub küldetése, hogy havonta megrendezésre kerülő üléseken az innovációhoz kapcsolódó tudományterületek iránt érdeklődő közönséget összefogja, színvonalas előadásokkal és programokkal segítve további tudásgyarapodásukat. További cél, hogy egy jól működő klub kaput jelentsen üzleti partnerek számára, akik akár előadóként, akár támogatóként, akár pusztán érdeklődőként ilyen módon is bekapcsolódhatnak az egyetemi kutatói közéletbe.


A neves előadók meghívásával szervezett találkozók során egy állandó, hallgatókból, PhD hallgatókból, kutatókból álló, aktív, érdeklődő közönség kialakítása a klub hosszú távú sikeres működésének záloga.Az SZTE Innovációs eredményeinek bemutatása

A Szegedi Tudományegyetem egyike az ország öt kutatóegyetemének. Az intézményen belül kiemelt jelentősége van a kutatásnak, ami elsősorban alapkutatási jellegű, de számos esetben alkalmazott kutatásban is részt vállal az Egyetem.

Jelen projekt célja a Szegedi Tudományegyetem kézzelfogható innovációs eredményeinek bemutatása ezzel a helyi lakosság és civil szféra számára közelebb hozva az egyetemi kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet, a vállalati és az akadémiai szféra szereplői felé pedig erősítve az intézmény innovatív imázsát, mind hazai mind nemzetközi szinten.


A projekt fókuszában kifejezetten a termék szinten megjelenő, kézzelfogható, piacon bevezetésre került innovációs eredmények állnak. Ezeket a termékeket és berendezéseket állandó kiállításon, illetve PR film segítségével kívánjuk bemutatni. Az állandó kiállítás a regionális, illetve az Egyetemre látogató külföldi érdeklődők számára prezentálja az egyetem innovációs eredményeit, míg a PR film nemzetközi méretekben is eléri az Egyetem stakeholdereit.

tamop423_0035_jobb

szechenyi2020-esza