Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Projekt bemutatásaProjekt bemutatása

A Szegedi Tudományegyetem kiemelt feladatának tekinti a tudományos eredmények disszeminációját és a tudománynépszerűsítést. Ennek köszönhetően a pályázat során megvalósítani kívánt tevékenységek köre rendkívül széleskörű, a személyes mentorálás és képzés lehetőségétől a tömegmédiumok adta kommunikációs csatornák kihasználásáig terjed. Jelen pályázatban foglalt fejlesztések révén az SZTE tovább tudja fokozni a disszemináció terén végzett tevékenységét, ezáltal előmozdítva az egyetem, a város, a régió és az egész ország versenyképességének javítását.

A pályázat során a Szegedi Tudományegyetem kutató és szakemberbázisára építve a tudományos eredmények népszerűsítését a társadalmi és gazdasági célcsoportoknak egyaránt megvalósítjuk. Az innováció marketing tevékenységek során a szegedi egyetemről származó, az üzleti életben is hasznosult kutatási eredmények kerülnek bemutatásra.

Az SZTE tudásmegosztás program során az internet, közösségi, valamint a print és elektronikus média disszeminációs erejére építve mutatjuk be az egyetem kutatási eredményeit.

A Szegedi Tudományegyetemet a hazai és a nemzetközi tudományos élet jelentős szereplőjeként tartja számon a közvélemény. Elismert kutatóhelyként, színvonalas iskolaként, a világ tudományos irányzataival lépést tartó szegedi intézményként. Jelen projekttel célunk, hogy ezt az imázst megtartva, sőt erősítve egészülhessen ki a hazai és nemzetközi közönség fejében kialakult kép a társadalomért tenni akaró és tudó felsőoktatási intézmény képével.

A tehetséggondozás rendszerének fejlesztése és az OTDK konferenciák megújítása is kiemelt célja a projektnek, melyre remek alkalmat teremt, hogy 2013-ban 4 OTDK szekcióülés is Szegeden kerül lebonyolításra.

A tudománynépszerűsítő rendezvények, tanulmányi versenyek egyben a képzések (különös tekintettel az MTMI képzésekre) népszerűsítésének fejlesztését is szolgálják, melynek során a tervezett számos program közül is kiemelkedik a Szent-Györgyi Albert, az SZTE hajdani rektora Nobel-díj átadásának 75. évfordulója alkalmából útjára indítandó Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny. A program keretében az SZTE és a társadalmi csoportok élő és on-line kapcsolatrendszerének fejlesztése is megvalósul.

A tehetséggondozáshoz kapcsolódik a tudományos életpálya, a kutatói életforma népszerűsítése melyet az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíjasok közösségépítésén keresztül valósítunk meg.

A tehetséggondozáshoz kapcsolódik a tudomány és kutatási eredmények népszerűsítése, különös tekintettel a női kutatók által elért eredményekre.

A tudomány és eredményeinek ismertsége, elismertsége alapvető fontosságú mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. A tudomány szerepének társadalmi elfogadottsága nélkülözhetetlen a tudomány saját fejlődése és a tudományos célú ráfordítások támogatottsága érdekében. A tudományos eredmények elterjesztése, egyrészt jelenti a társadalom és tudomány közötti kommunikációt (tudományos ismeretterjesztés), másrészt az új ismeretek hasznosulását a társadalom egésze számára, beleértve a gazdaságot is.

A projekt célja, hogy egy olyan fejlesztés valósuljon meg, mellyel a fejlesztések értelmét a kísérletek, az aktív részvételt a tapasztalatszerzést segítő terepgyakorlatok és a diákok számára kialakított kutatás-szimulációs környezetek megjelenítése, és az így közzétett legjobb gyakorlatok (együttesen: Experimentumok) felhasználhatóvá tétele és tömegesítése adja, az ehhez kapcsolódó módszertani kultúra fejlesztésével.

tamop423_0035_jobb

szechenyi2020-esza