Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0073 projekt honlapTÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0073

PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA


A Szegedi Tudományegyetem, a Pannon Egyetem és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont szervezetei a kutatási tevékenységeik szinergiáit kiaknázva, közös erővel kívánják biztosítani a tudományos erőforrások és kapacitások tényezőinek, teljesítményeinek növelését. A TELEMEDICINA projekt az alábbi célrendszer mentén valósul meg:

(1) Innovatív alapkutatási tevékenység fejlesztés

Jelen projektben azokat a Telemedicina tárgyú informatikai, matematikai, orvostudományi komplementer kutatásokat, fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani, amelyek a telemedicinális problémák

(a) modellezése,

(b) új mérési és adatfeldolgozási módszerek és szabálybázisok kidolgozása,

(c) az ezek ellenőrzésére szolgáló tesztkörnyezet létrehozása / kiscsoportos klinikai validációs kísérletek lefolytatása

révén új termékek, szolgáltatások, vizsgálati módszertanok piaci megjelenéséhez vezethetnek.


(2) Kutatásmenedzsment kapacitásfejlesztés

A felsőoktatási és kutatási közintézmények korszerű és hatékony üzemeltetéséhez elengedhetetlen a kutatás-fejlesztési tevékenység működését alapvetően meghatározó folyamatok megújítása. Az projekt során kialakításra kerülő, intediszciplináris együttműködéseken alapuló innovatív kutatói team szervezetek az egyetem jelenlegi és jövőbeni „tudástermelési” tevékenységét teszik komplexebbé, nemzetközileg versenyképessé.


(3) Nemzetközi hálózati integráció

A projekt során kiemelt figyelem övezi a nemzetközi kutatási-oktatási hálózatokban történő beágyazottság és aktív szerepvállalás feladatait. A telemedicina komplex és átfogó szakterületi érintettsége lehetőséget biztosít a meglévő kapcsolatrendszer új szakterületekre fókuszáló, hálózati kiterjesztésére, a kapcsolattartás mechanizmusainak fejlesztésére és a konzorciumi tagok társadalmi beágyazottságának növelésére.


(4) Fenntartható tudástranszfer biztosítása

A K+F-megbízások végrehajtása látszólag nem tartozik az egyetemek hagyományos szerepkörébe, de az új kutatási területek üzleti élettel/piaci folyamatokkal kompatibilis felületeinek fejlesztése a versenyképességi összehasonlítás részét képezi. A nemzetközi szinten releváns, átfogó társadalmi problémák (jelen esetben az egészségügyi ellátórendszer megújítása) megoldási alternatíváit kereső kutatásokhoz illeszkedő tudástranszfer szolgáltatás fejlesztése valósul meg.

 uszt_logo_rgbInfoblokk2_ESZA_egyes