2021. január 19., kedd

TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0013


Projekt azonosító: TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0013


A projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem quadruplehelix modell alapú gazdasági- és társadalmi pozicionálása, a tudástranszfer gyakorlatának kialakítása Hódmezővásárhely-Szeged kiemelt növekedési zónában


A projektgazda neve: Szegedi Tudományegyetem

A kapcsolattartók és elérhetőségeik:

 

Szakmai vezető: Pitó Enikő

e-mail: pito.eniko@rekt.szte.hu

tel.: +36-62-546-702

 

Projektmenedzser: Csiszár József

e-mail: csiszar.jozsef@gmf.u-szeged.hu

tel.: +36-62-546-959

 

Kedvezményezett neve

Elszámolható összköltség (Ft)

SZTE

350 102 087 Ft

HMVHELY

70 492 256 Ft

Szeged Pólus

89 458 405 Ft

DEAK

55 933 662 Ft

Összesen:

565 986 410 Ft


A projekt időtartama: 2015.02.02 – 2015.11.30.

Támogatás összege 565 986 410 Ft

A támogatás intenzitása (%) 100%

 

A projekt rövid összefoglalása/célja:


a Szeged-HMVH növekedési zóna quadruple helix modell alapú, tudásmenedzsment gyakorlatának kialakítása, ahol az SZTE a tudáshálózat központ szervezeteként proaktív, kitüntetett gazdasági szerepkört tölt be. A projekt fő tevékenységei:

1) 3 kiemelt iparági szakterület mentén stratégiai célok, eszközök kijelölése (Egészséges társadalom, Intelligens technológiák, Élelmiszeripari- és agrár innováció)

2) 10 technológia transzfer szolgáltatás kialakítása az ipari és civil szereplők számára,

3) projektfejlesztési környezet kialakítása, monitoring és értékelési rendszerrel támogatottan,

4) a tudáshálózat innovációs kapcsolatrendszerének fejlesztése a térségben.

 

A projekt várt számszerűsíthető eredményei:

  • 3 db stratégiai dokumentum kidolgozása
  • 12 db vállalatokkal, önkormányzatokkal és a civil szféra képviselőivel kötött új oktatási-kutatási együttműködési megállapodások száma (hazai és külföldi)
  • 12 db a projekt keretében előkészített közös felsőoktatási-vállalati kutatási projekt terv elkészítése
  • 6 db a projekt megvalósításába bevonni kívánt hazai és külföldi felsőoktatási intézmény vagy kutatóintézet 100 fő a projekt megvalósításába bevonni kívánt magyar kutató, oktató, hallgató, K+F szakember