Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt honlapTÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 kezdőlap

Kedves Látogató!


Üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 programjának weboldalán.


 

Projekt leírás


A világ jelenlegi kutatási és piaci trendjei alapján a fotonika a stratégiailag legfontosabb technológiák közé sorolható – hatalmas gazdasági potenciáljával nagyban hozzá tud járulni a társadalmi kihívások megoldásához és a tudásfelhalmozáshoz. Az Európa 2020 stratégia széles körben támogatott céljainak – intelligens, fenntartható és kirekesztéstől mentes növekedés – megvalósulása a társadalmi és gazdasági jólétet és a környezet fenntarthatóságát megalapozó kutatásra és innovációra épül. Európa nagy múltra tekint vissza az optikai kutatásban, és mostanra magas szintű szaktudást halmozott fel a fotonika területén is. Az Európai Bizottság 2009-ben, felismerve a fotonika kulcsszerepét a társadalom előtt álló kihívások – például a globalizáció, klímaváltozás vagy a társadalom öregedése – megoldásában, a legfontosabb, és így a Horizon 2020 programban kiemelt figyelmet élvező kulcstechnológiák közé sorolta a fotonikát[1]. Európán belül mára összesen 5000-nél is több vállalat közel 300000 alkalmazottja foglalkozik a témával. Európa fotonikai ipara piacvezető számos fotonikai ágazatban, többek között az ipari lézertechnológiák és a kutatási célú lézeres nagyberendezések területén.


Magyarországon a fotonika, és azon belül a lézerek és az azokon alapuló tudományos kutatások részaránya az összes tudományterülethez képest – az itt nem részletezhető hazai sajátosságok miatt – jelenleg messze elmarad a fent vázolt nemzetközi trendektől. A lézerekkel és optikával, valamint felhasználásukkal kapcsolatos K+F tevékenység az egyetemeken és az akadémiai kutatóintézeteken zajlik, jellemzően a Konzorcium tagjainál, valamint az együttműködő szervezeteknél, összesen néhány száz főt foglalkoztatva. A hazai, e területen tevékenykedő vállalkozások száma néhány tucat, melyek jellemzően az egyetemekhez és kutatóintézetekhez kötődő innovatív mikro- illetve kisvállalkozások. A lézerek ipari szintű hazai felhasználása mára a járműiparra koncentrálódik.


A hazai lézeres és lézereken alapuló alap- és alkalmazott kutatás – a viszonylag kis méret ellenére - ugyanakkor nemzetközileg elismert és sikeres, olyannyira, hogy az ELI nemzetközi előkészítő konzorciuma a magyar helyszínpályázatot támogatta, és Szegedet jelölte ki az ELI-ALPS (attoszekundumos kutatóintézet) helyszínéül.


A hazai szinten példa nélküli, világviszonylatban is ritka K+F nagyberuházás, az ELI-ALPS kutatóintézet tükrében messzemenően indokolt egy olyan, a lézeres technológiák fejlesztésében, kutatásában valamint alapkutatási és ipari alkalmazásában tapasztalt intézményekből álló konzorcium megalkotása, mely képes a hazai fotonikai / lézeres kutatásokban és fejlesztésekben részt vevő szervezetek ágazati összefogását elősegíteni.


A projekt célja egy olyan hazai, a lézerek elsősorban kutatási célú fejlesztéséhez és alapkutatásbeli felhasználásához kapcsolódó konzorcium alapjainak lerakása, mely konkrét szolgáltató intézménycsoportként is működik, és amely a regionális, ágazati kapacitásfejlesztésekhez igazodva a regionális-térségi munkaerő-piaci igényeket elégíti ki egységes szolgáltatási portfolió kialakításával. Konkrétan, a projekt végrehajtása eredményeképpen megalakul a Lézertechnikai Platform, amely a felsőoktatás, a hazai lézeres ágazatban működő cégek, kutatóintézetek, valamint az ELI-ALPS között egy folyamatos konzultáció lehetőségét biztosítja. A Platformban részt vevő felsőoktatási intézmények a megfelelő színvonalú és összehangolt képzés biztosítására egy Lézerfizikai Oktatási Klasztert alkotnak.


A program kiemelt szakmai célja az ELI-ALPS-hoz köthető, lézereken alapuló kutatási módszerek és fényforrások megismertetése a hazai élő- és élettelen természettudományi területeken dolgozó kutatókkal, hogy ne csak az ELI tudományos utánpótlásának biztosításához járuljon hozzá, hanem az ELI-ALPS nyújtotta egyedülálló kutatási lehetőségek kihasználását is elősegítse.


A projektet a Szegedi Tudományegyetem vezetésével a Pécsi Tudományegyetem, az MTA debreceni Atommagkutató Intézete, valamint a Kecskeméti Főiskola alkotta Konzorcium hajtja végre. Az együttműködő partnerek sorában olvashatjuk az ELI-Hu Nonprofit Kft mellett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, a Wigner Fizikai Kutatóközpont, valamint további, közel egy tucat hazai mikro- és kisvállalkozás nevét is.


A Konzorcium előtt álló kiemelkedő feladatok a projekt partnerintézményeiben folyó, a lézeres területhez kötődő felsőoktatási magyar és idegen nyelvű képzések korszerűsítése és az ágazati munkaerő-piaci igényekhez igazítása. A párhuzamosságok ésszerű csökkentése mellett a Konzorcium megteremti a követelményeknek megfelelni képes sokszínű és többszintű képzést, melyekkel elősegíti a fotonika területén képzett szakemberek graduális illetve poszt-graduális képzését. Kialakítja a fő kutatási- és fejlesztési stratégiákat, valamint a szükséges intézményi formákat és felderíti az ELI-ALPS programhoz való szervezeti kapcsolódási pontokat. A projekt keretén belül kiépíti a képzések megfelelő hatékonyságának, hasznosíthatóságának biztosításához szükséges visszacsatolási, monitoring rendszereket is.

[1] http://photonicssociety.org/newsletters/jun11/RH_Overview.html