Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Projekt adatokTÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

A pályázat azonosító száma:

TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001


A projekt címe:

„Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére.”


A projekt angol címe:

„Coordinated, practice-oriented, student -friendly modernization of biomedical education in three Hungarian universities (Pécs, Debrecen, Szeged), with focus on the strengthening of international competitiveness.”


A projekt időtartama: 2014.május 1. – 2015. szeptember 30.

A projekt fő összege: 2 967 189 504 Ft

A projekt fő összege (SZTE): 861 091 000 Ft
Támogatás intenzitás: 100%

Konzorcium tagjai:

Pécsi Tudományegyetem (konzorcium vezetője)

Debreceni Tudományegyetem

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Szegedi Tudományegyetem


SZTE szakmai vezető: Prof. Dr. Dux László

SZTE projekt koordinátor: Kecse-Nagy Sándor

SZTE pénzügyi koordinátor: Szakálné Csajkás Anita

 

A projekt általános célja:

A projekt általános célja az orvos-egészségtudományi képzések és szolgáltatások közös fejlesztésével, ágazati összhangjának erősítésével olyan felsőoktatási szolgáltatások kialakítása és működtetése, melyek lehetővé teszik a konzorciumot alkotó intézmények számára, hogy a 21. század követelményeinek megfelelő, nemzetközileg is versenyképes, modern, szolgáltató intézményekké váljanak.


A projekt részcéljai:


  • A munkaerő-piaci szereplőkkel való kapcsolatok ágazati és intézményi szintű javítása, a munkaerő-piaci szükségleteknek megfelelő szakos képzési kínálat kialakítása, munkaerő-piaci szereplőkkel való együttműködések elősegítése az oktatás, gyakorlati képzés, kutatás, tudás transzfer, infrastruktúra, beruházási politika, logisztika, térségi-ágazati szolgáltatások területén.
  • Párhuzamosságok megszüntetése, a szinergiák feltárása és hatékony közös ágazati felsőoktatási képzés- és szolgáltatásfejlesztés egymás jó gyakorlatainak megismerése, megosztása, együttműködésben végrehajtott fejlesztések végrehajtása által.
  • Friss diplomások munkaerő-piaci alkalmasságának segítése és sikeres elhelyezkedésének növelése összehangolt felsőoktatási pályakövetési modell bevezetésével, illetve a képzések gyakorlat orientáltságú és munkaerő-piaci szempontokat figyelembe vevő modernizációjával.
  • Az orvos-egészségtudományi képzés nemzetközi versenyképességének növelése a képzési tartalmak és módszertanok fejlesztésével
  • A felsőoktatási karrierirodák szakmai profil bővítése, intézményi beágyazottság növelése, az azonos szakterületeken működő karrierirodák közös szervezeti és szolgáltatásfejlesztése.
  • Kutatás koordináció megteremtése az kutatások és a kutatás kapacitások jobb kihasználása és a technológia transzfer tevékenység intenzitásának növelése érdekében.
  • Nemzetközi együttműködések megvalósítása regionális szintű – intézményközi és az ágazati célokhoz illeszkedő együttműködés keretében, nemzetközi hallgató vonzó képesség növelése.
  • Határon átnyúló ágazati együttműködések kialakítása.
  • Speciális mentori, koordinátori és tanácsadói, valamint tréningszolgáltatások fejlesztése a felsőoktatási intézmények és a civil szféra partnerségében
  • A felsőoktatási oktatók felsőoktatási pedagógiai képességeinek javítása képzők képzése által

tamop411c-0001_jobb

szechenyi2020-esza