mak_logo

Jogcímkezelő munkatársat keres a Magyar Államkincstár (határozott időre)

A Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya pályázatot hirdet jogcímkezelői feladatkör határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony keretében történő betöltésére.


Pályázati feltételek:


- Magyar állampolgárság

- Cselekvőképesség

- Büntetlen előélet

- Felsőfokú szakirányú szakképzettség, elsősorban agrár, közgazdasági, műszaki és államigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű államigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség

- Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office)


A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.


Az ellátandó feladatok:


- Jogszabály-tervezetek véleményezése, támogatás igénybevételéhez szükséges közlemények, nyomtatványok és tájékoztató anyagok előkészítése.

- Az intézkedések hatályos jogszabályokban és belső szabályozókban rögzítetteknek megfelelő végrehajtása és a támogatási rendszer működtetése.

- A beérkezett kérelmek elbírálása, döntések elkészítése támogatási illetve egyéb jogosultságokról, az intézkedésben való jogosulatlan részvételről, az alkalmazandó szankciókról, szabálytalanságok megállapítása és jelentése, továbbá a támogatások kifizetésének engedélyezése.

- Fellebbezések és Kifogások alapján az elsőfokú döntések, illetve a másodfokra történő felterjesztések előkészítése.

- A kérelmek bírálatához szükséges informatikai támogatási rendszerekkel szembeni követelmények kidolgozása, tesztelési feladatok elvégzésében való közreműködés.

- Az egyes intézkedések végrehajtásával kapcsolatos nyilvántartások, jelentések, beszámolók, kimutatások, tájékoztató levelek készítése.

- Program- és projektmonitoring feladatok elvégzése.

- Uniós, igazolószervi és felügyeleti ellenőrzések kapcsán felmerülő feladatok ellátása.

- Kapcsolattartás az intézményen kívüli illetve belüli szervezetekkel/szervezeti egységekkel.

- A Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve egyéb belső szabályzókban meghatározott egyéb feladatok végrehajtása.


Kompetenciák:


- együttműködési készség

- rugalmas, nyitott személyiség

- ügyfél-orientáltság

- terhelhetőség és monotonitástűrés

- jó problémamegoldó képesség,

- rendszerszemlélet, logikus gondolkodás,

- proaktivitás (kezdeményező készség, felelősségvállalás),

- minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),

- teljesítményorientáció,

- Office programok felhasználó szintű ismerete.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


- államigazgatási tapasztalat, közigazgatási alap- illetve szakvizsga megléte,

- egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett végzettség,

- projektmenedzsment területen szerezett tapasztalat,

- kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

- angol nyelvtudás.


Munkavégzés helye és pontos címe: Magyar Államkincstár, Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya, 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.


A meghirdetett álláshely határozott időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.


A határozott ideig tartó foglalkoztatás előreláthatóan 2021. február 28., 2021 augusztus 24., 2021. december 15., 2024. május 20., napjáig, legfeljebb a tartós távollét megszűnéséig tart.


A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:


- Részletes szakmai önéletrajzot

- Motivációs levelet

- Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát

- Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát

- Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot


A pályázatokat elektronikusan az VTF-titkarsag@allamkincstar.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni.


Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a feladatkör pontos megnevezését „jogcímkezelő”.


A feladatkörrel kapcsolatosan további információt a VTF-titkarsag@allamkincstar.gov.hu e-mail címen nyújtunk.


A jelentkezések elbírálásának határideje folyamatos.


Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.


Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni.


Friss hírek

Friss hírek RSS

1170_430_honlap_61

A Deloitte elindította a fiatalok munkaerőpiaci véleményét felmérő nemzetközi kutatásának következő kiadását. A felmérésre Közép-Európa 18 országában és Franciaországban kerül sor, a kutatás célcsoportja a 18-30 éves egyetemista és a felsőoktatásban diplomázott pályakezdő fiatalok, az idei adatfelvétel november 9-én zárul.

nyito1_1170x423

A EUGLOH projektben az interkulturális kommunikációt fejlesztő kurzust indítanak a párizsi egyetem és az SZTE ÁJTK oktatói. Az angol nyelvű tréningen a két egyetem hallgatói működnek együtt.

barbara_oakley

Interaktív, online előadásaival Szegeden vendégeskedik Barbara Oakley, a világ legnépszerűbb online kurzusának oktatója. Az amerikai mérnök professzor kutatása az idegtudomány és a társas viselkedés közötti összefüggésre fókuszál.Kövess minketfacebook-icon3  insta-icon3  linkedin-icon3