Bezár

Hírarchívum

image00003

A digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének komplex kialakítása valósult meg az SZTE gyakorló iskoláiban

A digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének komplex kialakítása valósult meg az SZTE gyakorló iskoláiban

2022. március 10.

Eredményesen zárult a digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének komplex kialakítására épülő EFOP projekt az SZTE gyakorló iskoláiban – a szakmai stáb Prof. Dr. Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettesének társaságában összegezte az elmúlt négy évet, 2022. március 9-én.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

- A Szegedi Tudományegyetem és a Boldogasszony Iskolanővérek konzorciuma 2017 végén 85.000.000 forint támogatást nyert az EFOP-3.2.3-17-2017-00014 számú, „A tanulás holnapja: a holnap tanulása!” című projekt megvalósítására. A projekt a dél-alföldi régió három kiemelkedő, fejlesztési tapasztalatokkal és széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkező köznevelési intézményében - köztük az SZTE két gyakorló iskolájában - tűzte ki célul a digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének komplex kialakítását – tudtuk meg Porkoláb Mihálytól, a projekt szakmai vezetőjétől.

 image00033
A projekt megvalósításában résztvevő intézmények:

  • SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola,
  • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola,
  • Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium.

A projektben megvalósult programelemek alkalmasak voltak a pedagógusok tanórai és tanórán kívüli, IKT eszközhasználattal összefüggő módszertani kultúrájának megújítására, gazdagítására, ezáltal az IKT eszközök minél szélesebb körű iskolai alkalmazásának előmozdítására. Emellett támogatták a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak átfogó, tudatos és tervszerű fejlesztését. Hozzájárultak a diákok digitális technológiára épülő egyéb készségeinek (médiatudatosság, kommunikáció, kritikai szemlélet, algoritmizálási és prezentációs képességek) iskolai keretek között zajló fejlesztéséhez. Összességében tehát az elemek eredményesen alkalmazhatók voltak a három intézményben tanuló diákok sikeres munkaerő-piaci részvételének megalapozásához.

Prof. Dr. Gellén Klára, az SZTE oktatási rektorhelyettese a projekt záróeseményén kiemelte: a projektek eszközök, amelyek támogatásul szolgálnak az intézményi célok stratégiai megvalósításához.

 image00052

- Az EFOP-3.2.3-17-2017-00014 számú, „A tanulás holnapja: a holnap tanulása!” című projekt kapcsán a legtöbben a digitális környezetre gondolnak, az információs és technológiai környezetre, amely meghatározza a mindennapjainkat. Ezért nem mehetünk el amellett, hogy minden területen, így az oktatás területén is folyamatosan és kiemelkedően oda kell figyelni erre a technológiai környezetre, és a bennük rejlő kihívásokra. Ez a projekt az elmúlt négy évben, beleértve a pandémiát is, amely igazi megpróbáltatások elé állította az oktatási intézményeket, minderre kiváló válaszokat adott a kidolgozott rendszereken belül – emelte ki Prof. Dr. Gellén Klára, az SZTE oktatási rektorhelyettese.

 image00050

A rendezvényen ezt követően a megvalósítás részleteiről a projekt szakmai stábjának tagjai, Porkoláb Mihály, szakmai vezető; Rozgonyi-Borus Ferenc, digitális vezető; Kisvárdainé Dusa Mária, a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium; Kuspi Zsolt, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola és Bíró Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola digitális módszertani asszisztensei számoltak be.

 image00005

A zárórendezvényen emellett Szalay Sándor, digitális oktatási szakértő, „A digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítása” című előadásában egy országos körképet bemutatva, a „Digitális környezet a köznevelésben” című pályázati konstrukció céljairól és megvalósulásáról beszélt. Fegyverneki Gergő, digitális oktatási szakértő pedig „Digitális oktatás, digitális pedagógus” címen adott elő.

image00009

 image00016


image00020

A projekt menedzsere Márta Dorina, pénzügyi vezetője Kispéter Dóra volt.

Minden, amit tudni kell a „A tanulás holnapja: a holnap tanulása!” című projektről:

A digitális kompetenciákkal és a digitális technológiára épülő egyéb készségek, avagy a médiatudatosság, a kommunikáció, a kritikai szemlélet, az algoritmizálási és prezentációs képességek nem megfelelő szinten rendelkező munkaerő a gazdasági fejlődés egyik fő gátja lesz a jövőben Európa-szerte. Ezért a jövő munkavállalóit fel kell készíteni a 21. századi folyamatos technológiai fejlődéssel és az információs és kommunikációs technológiák óriási térhódításával járó változásokra. A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyteremtéshez való hozzájárulás érdekében elengedhetetlen a köznevelési intézményekben megvalósuló digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének komplex fejlesztése a pedagógusok ezirányú képzésével, felkészítésével, a célok elérését támogató IKT-eszközök és demonstrációs eszközök beszerzésével, illetve intézményi és projektszintű támogató szolgáltatások biztosításával.

A pedagógusok digitális felkészültsége, az IKT eszközök és módszertanok hazai köznevelési intézményeinkben megvalósuló alkalmazása a projekt indításakor még nem kellő mértékben tartott lépést a változó világ szükségleteivel. Ezért elengedhetetlen volt a pedagógusok digitális felkészültségének és módszertani kultúrájának gazdagítása, felkészítése az IKT eszközök és eljárások minél szélesebb körű iskolai használatára, IKT-alapú innovációs tevékenységének, hálózati együttműködésének ösztönzése, bátorítása, támogatása.

A köznevelési intézményekben létrehozott IKT-eszközpark elsősorban az informatika és más tantárgyak oktatását szolgálta ki a projektet megelőző időszakban, s az intézmények nem rendelkeztek olyan komplex programcsomagokkal, demonstrációs eszközökkel, amelyek alkalmasak a tanulói kulcskompetenciák 21. századi átfogó fejlesztésére – ezért fontos volt a nemzetközileg bevált eszközrendszerekre, digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programok iskolai bevezetésének elindítása.

A digitális oktatás fejlesztése, további terjesztése fontos eszköz lehet a társadalmi integráció területén is - azon hátrányos helyzetű gyerekeknek, fiataloknak, akiknek családja, közvetlen környezete nem képes számukra megfelelő feltételeket biztosítani a 21. században való boldoguláshoz, tanuláshoz, az iskola hátránykompenzáló szerepe kikerülhetetlen lehet.

SZTEinfo

Fotó: Kovács-Jerney Ádám

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek